Du är här

Spejarscouternas märken

Spejarscouternas åldersgruppsmärke är ett femdelat tygmärke. Den första delen, ett runt tygmärke som utgör märkets mitt, fås då spejarscouten avlagt den första etappens kurs. De övriga delarna fås an efter som etapperna görs. Märket delas ut då fyren är gjord. Tilläggsetappernas märken föreställer repstumpar som bildar en ram runt åldersgruppsmärket. Märkena fås då etappen avlagts. Spejarscoutens färg är lila och djursymbolen en järv.

Placering

Åldersgruppsmärket sys fast på höger ärm.

spejarscouternassmall_0.gif

Sigillet

Det sista märke man får som spejarscout är ett spejarscoutsigill som föreställer Kims leende. Sigillet bärs på vänster ficka på scoutskjortan ovanför vargunge- och äventyrsscoutsigillet.

kimsleendesmall_0.gif