Du är här

Medlemsförmåner

Vart går medlemsavgiften?

Alla scouter som är medlemmar i en svenskspråkig scoutkår i Finland är också automatiskt medlemmar i förbundet Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc) och centralorganisationen Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (FS). Den medlemsavgift som scoutkårerna tar in av sina medlemmar innehåller också en andel som kåren betalar vidare till FiSSc och FS för flera olika stödfunktioner åt kåren och den enskilda scouten. 

De mest konkreta tjänster och förmåner som scouterna får är bland annat:

- Medlemstidningarna Scoutposten och Partio. Det är möjligt att prenumerera på tidningen för en kostnad på 16 e/år. Önskar du en prenumeration, vänligen kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg, frida.lundberg(at)scout.fi 
- Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor (f.d. Partiovaruste)
- Möjlighet att delta i FiSSc, FS och världsförbundens evenemang och utbildningar
- Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar 
- Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS
- Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring)

 

Scoutkårerna får också stöd via FiSSc och FS, vilket indirekt även stöder de enskilda scouterna genom bl.a. programmaterial och publikationer.
Till kårstödet räknas bland annat följande:

- Ledare och scouter utbildas
- Kåren får material för scoutverksamhet; vilket inkluderar scoutprogrammet, programpaket, marknadsföringsmaterial, utmärkelsetecken och publikationer
- Scouten får via scoutkåren ta del av det för hela Finland gemensamma scoutprogrammet, vilket förnyas och utvecklas kontinuerligt
- Kåren får statistik och verktyg för utveckling (kårkortet baserat på årsrapporten och medlemsstatistik)
- Kåren får direkt kårstöd genom FiSSc kansli och FiSSc förtroendevalda
- Kåren får tillgång till medlemsregister, hemsidor och bokföringsprogram (via Kulturhuset)
- Kåren får via olika informationskanaler aktuell info (Kårposten, webbsidor, sociala medier etc.)
- Kåren får låna material från FiSSc lager för att underlätta verksamheten (lager i Vasa, Åbo och Helsingfors)
- Kåren får medelanskaffningshjälp (t.ex. adventskalendern + julkort)
- Kåren får möjlighet att söka understöd från fonder och stipendier som riktar sig till scouting
- Kåren får möjlighet att boka s/y Navigator och Kåtan till “scoutpris”

 

Dessutom möjliggör medlemsavgiften en del grundfunktioner som inte direkt syns i kårens arbete, men som är viktiga för att utveckla och förnya scoutingen som sådan och dess ställning i Finland. 

Detta genom samarbete med samhället och andra scoutorganisationer. Dessa funktioner är bland annat:

- Marknadsföring och utveckling av scoutingens image
- Samhällspåverkan som gynnar så väl scoutingen som barns och ungas ställning i Finland i allmänhet
- Biståndsprojekt till utlandet
- Samarbete mellan nationella och internationella scoutorganisationer

Befrielse från medlemsavgift

Medlemmar som av ekonomiska skäl har svårt att betala sin medlemsavgift kan ansöka om befrielse av medlemsavgiften för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f. 

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks skriftligt per e-post. Ansökan riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala (jonna.sahala(a)scout.fi). I ansökan bör framgå: scoutens namn, kår, åldersgrupp + orsak till varför anhållan görs. En ansökan om befrielse från medlemsavgift bör alltid finnas verksamhetsledaren till handa senast 31.5 för det år medlemsavgiften gäller.

Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte en eventuell kåravgift.