Y-traineeutbildning 2020

Är du scout mellan 16-25 år och intresserad av samhällsfrågor? Kom och lär dig hur man förändrar världen genom att delta i Finlands Scouters Y-traineeutbildning!

Y står för ’yhteiskuntasuhteet’ (=samhällsrelationer) som är ett av Finlands Scouters verksamhetsområden. Ansökan till årets utbildning är nu öppen, sista anmälningsdagen är den 12.6.2020!

Efter att ha deltagit i Y-traineeutbildningen vet du hur beslut görs i samhället och hur du själv kan vara med och påverka beslut! Du får lära dig hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Du får också vara med och förverkliga scouternas kommunalvalskampanj och träffa många andra inspirerande unga påverkare.

Men det är inte endast en grundkurs om hur samhället fungerar, deltagaren lär sig också om att hålla föredrag, argumentera, debattera och att möta beslutsfattare. En viktig förmåga när det gäller påverkan är att engagera andra – därför får du också medel och stöd i att arrangera ett öppet kommunalvalsevenemang för unga under våren 2021. De här evenemangen är ett sätt att uppmuntra andra i din hemregion att också vara med och påverka.

Efter avslutad utbildning får du möjligheten att delta i olika scoutmöten och -evenemang som behandlar påverkan. Du får också lära känna nya människor och bredda ditt nätverk av andra samhällsintresserade unga från olika delar av Finland.

Till utbildningen hör två hela veckoslut i Helsingfors 18-20.9.2020 och 9-11.10.2020.*

Vad förväntas av dig? 

Du förväntas ha en nyfiken attityd samt en vilja att vara med och bygga ett samhälle där unga hörs och blir hörda på. Påverkan kan ske på många olika sätt, så vem som helst kan vara påverkare.

Utbildningen har plats för 30 deltagare. Sökande måste ha bealat scouternas medlemsavgift 2020. Om du ansöker till utbildningen binder du dig också till att du kan delta i båda utbildningstillfällena och att du är med och ordnar ett kommunalvalsevenemang för unga under våren 2021. I urvalet sätts tyngdpunkt på att hitta scouter med olika bakgrund och erfarenheter från hela Finland. Utbildningen medför inga kostnader; resor, logi och mat ersätts.

Observera att utbildningen går på finska men FiSSc samhällsgrupp (fissc_samhalle@kuksa.partio.fi) eller koordinatorn med ansvar för samhälle stöder dig i förverkligandet av kommunalvalsevenemanget och svara gärna på andra frågor du kan tänkas ha.

Här kan du  läsa en intervju om en tidigare deltagares erfarenhet av utbildnignen från FiSSc.

Ansökan

Sist ansökningsdagen är 12.6.2020. Besked till de som blivit antagna till utbildningen ges 18.6.2020.

ANSÖK till höstens utbildning HÄR

För mera information:

Y-valiokunnan puheenjohtaja (ordförande för Finlands Scouters samhällsgrupp): Siiri Tuovila, siiri.tuovila@partio.fi
Edunvalvontakoordinaattori (koordinator för intressebevakning på Finlands Scouter)
Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi

Läs om utbildnigen på finska här. 

Erasmus-logo

 

 

 

Utbildningen finansieras delvis av Europeiska Unionens Erasmus + program och förverkligas delvis tillsammans med scoutparlamentarikerna. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.

*förutsatt att det är tillåtet att samlas vid den här tidpunkten. Vi informerar de som blivit antagna till kursen om det förekommer förändringar med anledning av coronasituationen.

Projektgruppen som arrangerar Y-traineeutbildningen sparar alla ansökningar fram till sista ansökningsdagen. Endast kursens ledare, FS samhällsgrupps ordförande och den anställda läser och behandlar ansökningarna. Efter att ansökningsprocessen avslutats kommer alla ansökningar med kontaktinformation raderas. Läs mera om scouternas hantering av personuppgifter här: www.partio.fi/tietosuoja.

Bild: Helka Otsolampi