Lägerorganisations-utbildning 2022

Vill du eller känner du någon som skulle vilja lära sig att dra ihop ett lite större scoutevenemang? Eller kanske var det fullt kaos inför kårens senaste förläggning? Vill du ordna läger med kompisarna från grannkåren men ni vet inte hur ni ska göra? Nu ordnar FiSSc för första gången en kurs i lägerorganisation. Det kan lika gärna handla om förläggningar, vandringar eller andra evenemang som har lite fler deltagare, samarbetspartners eller invecklade arrangemang än en veckoslutsutfärd. På kursen får du stöd och tips för bl.a. projektledning, ekonomi, tidtabeller, säkerhet, infra och juridiska frågor.

Kursen är helt digital och ordnas mellan november 2021 och hösten 2022. Kursen är planerad för att kunna stödja planeringen av ett evenemang som ordnas under år 2022. Kursen består av moduler under vintern och våren 2021-22 med olika teman, och du kan välja om du deltar i alla eller i dem som intresserar just dig.

Tidtabell

Vecka Datum och klockslag Tema Nyckelord
46 / 2021 15.11. kl.18-19 Kick-off utbildningsintro
46 / 2021 15.11. kl.19-20 Lägerområde bra att tänka på då man söker lägerområde
2 / 2022 10.1. kl.19-20:30 Projektledning projektplanering, rekrytering, att leda en stab, intern kommunikation
4 24.1. kl.19-20:30 Kuksa och byråkrati Kuksa, rättsliga frågor, myndighetskontakt, försäkringar
6 7.2. kl.19-20:30 Marknadsföring, info och some marknadsföring av evenemanget, information till deltagare och familjer, some på läger
7 15.2 kl.18-20 Ekonomi budgetering och uppföljning av evenemangets ekonomi, understöd
10 8.3 kl.18-20 Infra och hamn infrastruktur på läger, anskaffningar, transporter, kölbåtar på läger
12 22.3 kl.18-19:30 OBS! nytt datum! Bespisning lägerkök, lägermat, kökshygien och dieter
15 13.4 kl.19-21 Program bra lägerprogram för olika åldersgrupper, mål för fostran på läger, sjöprogram
16 20.4 kl.18-20 Säkerhet trygg på läger, sjukvård, säkerhetsplan, ork
35-39 Kick-out Hur gick det? Utvärdering. Vidare till nästa (stor)läger?

Info om utbildningen

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare

Plats: Kursen är digital.

Deltagaravgift: 15€
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning: Du kan komma med på utbildningen i ett senare skede, till exempel på en eller några specifika kurskvällar, genom att anmäla dig per mejl till maja.lofgren@scout.fi senast en vecka innan den första kurskvällen som du vill delta i. (Anmälningen i Kuksa stängde i november 2021).

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081