Fortbildning för skeppare

FiSSc ordnar våren 2021 en ny sjökurs med målsättningen att stöda scoutskeppare i alla åldrar med olika erfarenhet! Kursens mål är att stöda skepparna i vardagliga uppgifter ombord som kan kännas utmanande.

Covid-19 OBS: Starten för fortbildning för skeppare kvällstillfällen skjuts upp med en månad pga rådande Covid-19 läge. Detta gör vi för att bättre kunna träffas under säkra omständigheter. Första träffen går av stapeln 2 mars 2021. Under kursen följer vi säkerhetsrekommendationerna och stävar efter att i mån och möjlighet kunna ordna distans möjligheter. Tidtabellen längre ned är uppdaterad.

Under våren 2021 kommer det att ordnas åtminstone sju stycken kvällsträffar med olika teman. Temat varierar mycket mellan kvällarna och ämnen som tas upp är allt från båtteknik och hur man löser vanliga problem med båten, till idéer för hur man utbildar ombord.
Önskemål på kvällsteman tas också gärna emot.

Då du anmält dig till utbildningen kan du delta i alla träffar, eller i en del av utbildningarna ifall inte alla känns aktuella. Alla träffar ordnas i Helsingfors. På en del av träffarna finns möjlighet att delta vituellt.

I tabellen längre ned finns utbildningskvällarna med tema listade. (Tabellen uppdateras anefter som datum och platser för träffarna klarnar.)

Hur kommer jag med?
Anmäl dig till utbildningen senast två veckor före den första träff som du ämnar delta i. Efter att du anmält dig är det fritt fram att delta på utbildningarna. Alla träffar är frivilliga och man får delta på just de utbildningar man själv vill delta på!

Anmäl dig

Under kursen används en WhatsApp grupp för informationsbyte så som deltagarintresse för nästa träff, respons, etc. Om du inte vill vara med i en WA grupp så är detta inte ett problem då du kan nå staben även privat via email och SMS och WhatsApp. I bekräftelsemeddelandet som du får då du anmält dig får du information om hur du kommer med i WA-gruppen och hur du får tag på staben.

Utbildningsträffarna

VECKA DATUM ÄMNES-OMRÅDE TEMA PLATS ONLINE-MÖJLIGHET
9 tisdag 2.3 Ledarskap Navigationsutbildning
Hur lär man ut navigation ombord?
Scoutstationen (om möjligt) / utomhus i Helsingfors /online ?
10 onsdag 10.3 Båten i praktiken Segel- och riggtrim
Basidéerna för korrekt trim för alla väder
Helsingfors (specifieras senare) ?
11 torsdag 18.3 Navigation Radarnavigation i teorin
Hur fungerar en radar?
Hur kan den användas som hjälpmedel i navigationen?
Scoutstationen ?
12 måndag 22.3 Båten i praktiken Båtens el
Lär dig lösa de vanligaste problemen som kan uppkomma under en seglats.
Drumsö ?
13 måndag 29.3 Ledarskap Seglatsförberedelser
Hurudan är en bra rutt?
Vad allt behöver man ta i beaktande?
Hur gör ni i er kår?
Scoutstationen ?
14 onsdag 7.4 Båten i praktiken Båtens konstruktion
Hur är en båt egentligen byggd?
Vad håller den?
Vad håller den inte?
Lär känna båten bättre och känn dig tryggare som skeppare efter det.
Helsingfors (specifieras senare) ?
15 öppet Navigation Elektroniska navigationshjälpmedel
Hur är det hela uppbyggt?
Hur kan man använda dem?
Vågar man lita på plottern?
Helsingfors (specifieras senare) ?

För enstaka träffar kan en avgift uppbäras. Avgiftens storlek meddelas i så fall i god tid på förhand, och endast de som deltar i den träffen förutsätts betala. Faktureringen av avgifterna sker efter att kursen är avslutad.

Deltagarna kan inte ansöka om reseunderstöd för sina resor till och från träffarna.

Träffarna ordnas mestadels på lättillgängliga platser i huvudstadsregionen. På de träffar där det serveras ätbart beaktas allergier och dieter.

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Om du har frågor om kursen så kan du vända dig till programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081.

Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi planerar utbildningsträffarna så att de fyller rådande rekommendationer; utrymmena är tillräckligt stora för att det ska vara möjligt att hålla avstånd; möjlighet till god handhygien finns, och maskrekommendationer följs.

På en del av träffarna finns möjlighet att delta virtuellt.

Ifall pandemiläget leder till förändringar i de enskilda utbildningsträffen eller i hela utbildningen så meddelar vi om detta här och till de anmälda.
Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.