Sök och finn 2019

Sök och Finn är en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. Tävlingen inleds på kvällen; ingen vet var. Med hjälp av kluriga uppgifter tar sig lagen från kontroll till kontroll tills de till slut hittar fram till målet. I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats ”försök och försvinn”. Detta är alltså inte riktigt en normal orienteringstävling

Datum och plats

11-12.5.2019 I Nyland

Vem kan delta?

Explorerscouter och äldre kan delta i lag som består av två deltagare. Deltagarna kan representera olika kårer, och den ena deltagaren kan vara en kompisdeltagare, dvs. inte ännu scout.

Du kan även anmäla dig utan lagkamrat så parar tävlingsstaben ihop dig med någon annan.

Tävlingsklasser

Samtliga tävlingsklassers banor är 8-12 km (den kortaste vägen)

 • Junior: Två explorerscouter (eller personer i explorerscoutåldern; minst den ena i paret bör vara scout)
 • Senior: Två personer varav minst den ena bör vara i roverscoutåldern eller äldre, och den andra explorerscout eller äldre. (Minst en av deltagarna bör vara scout.)
 • RubiX: Två personer i roverscoutåldern eller äldre. (Minst en av deltagarna bör vara scout.) Uppgifterna för tävlanden i denna klass är ännu klurigare än för de andra klasserna.

Vad går tävlingen ut på?

 • Tävlingens start sker efter mörkrets inbrott på en okänd plats.
 • Deltagarna transporteras i blindo till starten.
 • Uppgifterna bygger på moment som kartläsning, kartkunskap eller andra jämförbara färdigheter. Uppgifterna bör vara i samklang med mottot “En tanke sparar 1000 steg”. Uppgifterna handlar alltid om att hitta nästa kontroll.
 • Kontrollerna kan vara bemannade eller obemannade.
 • Kontrollerna kan vara blinda, reflexförsedda eller försedda med ljuskälla.
 • Kontrollernas svårighetsgrad är samma oberoende av när man anländer till kontrollen.
 • Om laget inte hittar följande kontroll kan man be om hjälp på den senaste bemannade kontrollen.
 • I tävlingen ingår en spurttävling som inte är ett huvudmoment i tävlingen

Samlingsplats och transportsätt

Träff för tävlingen blir i Helsingfors centrum lördag 11.5 kl. 18:30, och vi är tillbaka på samma ställe på söndag kl 12.00. Exaktare samlingsplats meddelas i tävlingsbrevet som skickas ut åt de anmälda ca två veckor före tävlingen. Till Helsingfors kan du ta dig med bussar eller tåg. Du står själv för dina resor till och från Helsingfors.

Avgift

Att delta i tävlingen kostar 45€/lag. Avgiften betalas med en räkning som skickas till den ena lagmedlemmen.

Tävlingsstadgan

Tävlingen ordnas i enlighet med den fastställda tävlingsstadgan för Sök och Finn.

Kontaktuppgifter

Ifall du har frågor om tävlingen så kan du vända dig till programkoordinator Gunilla, Gunzi, Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) eller till tävlingschef Niklas Lindblad (niklas.lindblad@rocla.fi / 0400 28 2886)

 

Anmäl dig senast 15.4.

 

Tävlingskallelsen i PDF

 

Bild: Susanna Oksanen