FiSScFjäll VII 2021

FiSScFjäll i Lappland är tyvärr inhiberat på grund av coronaläget. Ersättande program ordnas regionalt för de som anmält sig till FiSScFjäll. Information om det ersättande programmet har skickats ut till de anmälda och deras kårer.


– ett spejarscoutäventyr i Muonio 9-17.6.2021

LÄS OM HUR vi beaktar CORONA

Vad och för vem? FiSScFjäll VII är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller tidigare, samt för kompisdeltagare i samma ålder. Under lägret delas deltagarna in i mindre underläger som vandrar och har annat program tillsammans.

Var? Vandringen sker i Pallasfjällen och som bas har vi Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som ligger i Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet.

FiSScFjäll är alltså inte ett helt vanligt sommarläger, utan ett läger som förflyttar sig från ett ställe till ett annat så att du varje dag för uppleva och se något nytt.

Under lägret:
• vandrar du i Pallasfjällen (800 möh)
• får du delta i annat äventyrligt program
• lär du dig tillreda din egen mat i vildmarksförhållanden
• får du njuta av fina utsikter i fjällen
• får du bekanta dig med Kåtan
• får du träffa andra spejarscouter från Svenskfinland

Detta FiSScFjäll finns det också ett underläger som är stationerat på Kåtan och gör dagsvandringar, dvs. om det känns för krävande att ge sig ut på vandring med rinka och en ny lägerplats varje kväll, så kan du testa på denna lättare variant.

När och hur? Lägertiden är 9-17.6.2021 (inklusive resor). Gemensam transport ordnas för alla deltagare. Reserutten, -sättet och -priset kommer att fastställas först efter att alla anmälningarna kommit in.

Pris? FiSScFjäll kostar 130 € för deltagarna, och till kostnaderna tillkommer också resekostnader som uppskattas till ca 110 €. Den sammanlagda kostnaden för lägret blir alltså uppskattningsvis 240€.  Avgiften betalas med en räkning som deltagaren får i samband med lägerbrevet som skickas ut i början av maj.

Vi vill att alla ska kunna delta i lägret oberoende av ekonomisk situation. Längre ned på sidan hittar du information om möjligheten att söka stipendier och understöd för avgiften och resorna. 

Tillgänglighet: Kontakta programkoordinatorn Gunilla (kontaktuppgifter nedan) ifall du har frågor om lägrets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program).

Frågor? Lägerchef Petra Lapela (040 845 5638, petra.lapela(a)scout.fi) eller programkoordinator Gunilla Edelmann (050 540 5081, gunilla.edelmann (a) scout.fi

Ledare (och roverscout): känns det trist att du är för gammal för att komma med som deltagare på FiSScFjäll? Vill du vara med i staben? Ta kontakt med lägerchef Petra (kontaktuppgifter ovan), eller kolla i uppdragsbörsen om du hittar ett ledigt FiSScFjäll-uppdrag som passar dig.

 

Lägerbrev och marknadsföring:

Här publiceras lägerbrev (till kårerna, till deltagare och till ledare) och marknadsföringsmaterial anefter som det blir färdigt.

Brev 1 för spejarscouter

Brev1 för kårerna

Extra lägerbrev (mejl 19.4.2021)

Extra lägerbrev 2 (mejl 30.4.2021)

 

Plansch (A4)

SoMe-bilder att använda i kårens egna kanaler (länken för till Materialbankens inloggningssida; under inloggningsrutan finns en länk för att komma vidare utan att logga in; klicka på den. Då du är inne i materialbanken kopierar du in adressen i adressfältet igen och torde då landa direkt i mappen. Du kan också söka upp mappen; den finns under fliken Piirit –> Finlands Svenska Scouter –> Sociala medier –> FiSScFjäll.) 

 

Anmälning

Anmäl dig!

Anmälningen är öppen 1-31.3.2021.

Sök stipendium och understöd!

Vi vill att alla ska kunna delta i lägret oberoende av ekonomisk situation. Här hittar du information om möjligheten att söka stipendium och understöd för avgiften och resorna.

FiSSc stipendium kan utdelas som stipendium för att täcka deltagarkostnader i programevenemang eller resekostnader till evenemang. Stipendier för att täcka deltagaravgifter prioriteras framom stipendier för att täcka resekostnader. Om scouten ansöker om stipendium för totalkostnaderna för ett evenemang bör det tydligt framkomma hur stor deltagaravgiften respektive resekostnaderna är. Ansökan skall göras elektroniskt på adressen http://ansokan.scout.webbhuset.fi senast 31.3.2021 (gäller FiSScFjäll; övriga stipendieansökningar ansöks senast 15.4.2021) (ansökningarna behandlas efter det och besked ges i slutet av april).

Noggrannare information hittar du på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier%20

För att komma igång kan man börja med att bläddra på databasen www.fyrk.fi, som är en sökmaskin som samlar ihop olika bidragsgivare. Begränsa sökningarna med filter till exempel enligt ort. Eventuellt kan även lokala Lions- eller Rotaryklubbar bevilja stipendium (www.lions.fi och www.rotary.fi), likaså lokala Aktiastiftelser (www.saastopankkisaatiot.fi). Kom ihåg att kolla ifall stiftelserna beviljar personliga stipendium, eller om de bara går att ansökas om i grupp! Ungdomsledare, bibliotekarier och folk från kommunkansliet kanske känner till mindre kända bidragsgivare som hjälper scouter som har det ekonomiskt knappt.

Ifall stiftelsen inte har en färdig blankett för ansökan är det viktigt att komma ihåg att skriva en artig och tydlig text där det framgår:

 • vem det är som ansöker
 • kontaktuppgifter
 • vilket evenemang ansökan görs för
 • motivering till varför ett stipendie behövs
 • hur stora totalkostnaderna är
 • vilka andra stipendier som beviljats
 • betalningsuppgifter

Samarbetspartner

FiSScFjäll arrangeras i samråd med SFV.

FiSScFjäll och corona

Vi följer med coronasituationen och kommer i planeringen av lägret att följa rådande direktiv och ha allas säkerhet i åtanke. Vi är beredda att göra sådana anpassningar som behövs eller helt inhibera lägret om läget så kräver. Ifall lägret inhiberas står FiSSc för de eventuella ekonomiska konsekvenserna för lägret; någon avgift kommer alltså i så fall inte att uppbäras av de anmälda. Det är alltså tryggt att anmäla sig till lägret. Det värsta som kan hända är att det inte blir ett läger; det bästa är att det blir läger och att deltagarna får en fantastisk upplevelse av vandring, fjäll och gemenskap.

För att trygga våra deltagare under lägret, kommer vi att lägga extra stor vikt på följande saker:

 • Vi kommer endast att umgås som underläger. P.g.a. eventuell spridningsrisk kommer vi inte att umgås hela lägret samtidigt.
 • Vi värnar om god hygien på lägret. Vi kommer att desinficera gemensamma utrymmen regelbundet, och vi kommer att värna om en god handhygien konstant.
 • Maten kommer att tillredas av deltagarna själva i matlag på 2-4 personer. Även diskningen sker i matlagen.
 • Deltagarna sover i grupper om 2-4 personer, främst samma indelning som matlagen.
 • Under bussresan upp till Kåtan är det obligatoriskt att använda ansiktsskydd under resan. Förutom detta kommer vi att undvika att äta i bussen, och istället äta vid en öppen rastplats längs med färden.
 • Ytterligare åtgärder kommer att tas i bruk i takt med att restriktionerna närmare lägret kommer att klarna.