FiSScFjäll 2019

– ett spejarscoutäventyr i Muonio 8-16.6.2019

Vandra i Pallasfjällen (800 möh), lär dig kocka i vildmarksförhållanden, njut av fina utsikter i fjällen, bekanta dig med Kåtan. FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2006 eller tidigare, samt för kompisdeltagare i samma ålder.

Ledare (och roverscout): känns det trist att du är för gammal för att komma med som deltagare på FiSScFjäll? Vill du vara med i staben? Ta kontakt med stabschef Alexander Wennström (050 439 4833 / c.j.a.wennstrom(a)gmail.com)

Lägerbrev och marknadsföring:

Lägerbrevet för anmälda deltagare (Denna version saknar namnlistor: för information om vilket underläger du är i eller var du ska kliva på bussen; vänligen se lägerbrevet som du fått elektroniskt måndag 6.5 och per post i medlet av maj (postas 8.5))

Transporttidtabell för hemresan

Infobrev till kårer representerade på FiSScFjäll

Tidigare infobrev:

För spejarscouter: Brev1
För kårer: Brev1_kårerna
För ledare: Brev1_ledare

FiSScFjäll-poster

Anmälning

Anmälningen har stängt.

Sök stipendium och understöd!

Vi vill att alla ska kunna delta i lägret oberoende av ekonomisk situation. Här hittar du information om möjligheten att söka stipendium och understöd för avgiften och resorna.

FiSSc stipendium kan utdelas som stipendium för att täcka deltagarkostnader i programevenemang eller resekostnader till evenemang. Stipendier för att täcka deltagaravgifter prioriteras framom stipendier för att täcka resekostnader. Om scouten ansöker om stipendium för totalkostnaderna för ett evenemang bör det tydligt framkomma hur stor deltagaravgiften respektive resekostnaderna är. Ansökan skall göras elektroniskt på adressen http://ansokan.scout.webbhuset.fi senast 15.4.2019 (ansökningarna behandlas efter det och besked ges i slutet av april).

Noggrannare information hittar du på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier%20

För att komma igång kan man börja med att bläddra på databasen www.fyrk.fi, som är en sökmaskin som samlar ihop olika bidragsgivare. Begränsa sökningarna med filter till exempel enligt ort. Eventuellt kan även lokala Lions- eller Rotaryklubbar bevilja stipendium (www.lions.fi och www.rotary.fi), likaså lokala Aktiastiftelser (www.saastopankkisaatiot.fi). Kom ihåg att kolla ifall stiftelserna beviljar personliga stipendium, eller om de bara går att ansökas om i grupp! Ungdomsledare, bibliotekarier och folk från kommunkansliet kanske känner till mindre kända bidragsgivare som hjälper scouter som har det ekonomiskt knappt.

Ifall stiftelsen inte har en färdig blankett för ansökan är det viktigt att komma ihåg att skriva en artig och tydlig text där det framgår:

  • vem det är som ansöker
  • kontaktuppgifter
  • vilket evenemang ansökan görs för
  • motivering till varför ett stipendie behövs
  • hur stora totalkostnaderna är
  • vilka andra stipendier som beviljats
  • betalningsuppgifter

Samarbetspartner

FiSScFjäll arrangeras i samråd med SFV.