Så här bekräftar du en anhållan

En anhållan om utmärkesletecken bör alltid bekräftas av en annan scoutledare än den som anhållit om tecknet. En bekräftare får inte vara en nära släkting till den man anhåller om tecken för.

Då du loggar in i Kuksa gör så här:

  • välj ”utmärkelseteckenansökningar” i vänstra balken
  • välj fliken ”egna bekräftelser” högst uppe
  • du ser nu ansökningarna som gjorts, tryck på ordet ”se” längst till höger
  • tryck på knappen ”ändra” längst nere.
  • längre ner i ansökan hittar du stället där du kryssar i att du bekräftar ansökan. Du kan också lägga in en egen motivering om det finns något du vill tillägga till ansökan.