Så här anhåller du om ett tecken i Kuksa

Anhållan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. En anhållan görs alltid av två personer, en medlem som föreslår tecknet och en som bekräftar hens anhållan. Alla 15 år fyllda medlemmar kan anhålla om tecken och uppges som bekräftare.

Innan du gör en anhållan, försäkra dig om att du har tillgång till följande uppgifter:

  1. Medlemsnummer + namn för personen du anhåller ett tecken åt. Båda dessa uppgifterna behövs för att försäkra sig om att det är rätt persone du lämnar in en anhållan om förtjänsttecken åt. Det finns flera personer i registret som har samma namn medan medlemsnummer är unika för var och en.
  2. Medlemsnummer + namn för den personen du kommer att uppge som bekräftare
  3. Bekanta dig med märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken.
  4. Tillgång till personens Scout-CV i Kuksa.

En manual (pdf) för hur anhållan görs finns här.

Då du har uppgifterna ovan är du redo att fylla i en anhållan om utmärkesletecken. Gå till ikonen för utmärkelsetecken på vänster sida i Kuksa.