I vår scoutkår firar vi händelser och prestationer ordentligt

Trots en bråd vardag är det viktigt att inte glömma att också uppmärksamma det positiva. Hade ni fler deltagare än vanligt på er hajk? Smaka pinnbrödet extra bra? Kom ihåg att uppmärksamma de här sakerna och tacka personen som bidraget till det. Det är värdefullt för alla att få bekräftelse på det man gör har en betydelse samt att andra noterar det. Ni kan fast göra en runda där alla får berätta om en sak de tycker de lyckats med.

Också personliga bemärkelsedagar är viktiga att minnas. Sjunger ni på födelsedagar, besöker ni dimissionsfester med ett gäng från kåren och ger en gåva, gratulerar ni till ett nyfött barn med en blombukett, skickar ni julkort och ger ett personligt tack till alla som är med? Tänk så bra det känns då en grupp som känns viktigt för dig uppmärksammar just dig. Skapa traditioner för hur man kommer ihåg bemärkelsedagar. Det kräver inga stora pengar eller dyra presenter. Det går att visa att man bryr sig om någon och tar del i hens liv på många olika sätt! Också en liten gest känns härligt. Vad är just er grej?

Prata tillsammans om hurdana traditioner ni vill skapa (och orkar upprätthålla). Kom ihåg att tänka på att det blir jämlikt. Kanske en födelsedagskalender på väggen i ledarnas rum till att börja med?