Det är möjligt för mig att balansera scouting och vardag

Med hjälp av några spelregler man tillsammans kommit överens om kan man förutse situationer som kommer i kåren.

  • Allt kan man inte alltid förutse men alla borde åtminstone åta sig endast det som de faktiskt tänker göra. För det mesta är många stora saker och händelser möjliga att förutse och scoutingen och verksamheten i kåren bör flexa enligt det i uppdragen och i årsklockan. Parledarskap ska alltid vara möjligt eller att få vuxet stöd som kan ta vid gällande överenskomna uppgifter om du berättar för kåren att du eller någon annan i din närhet har en utmanande tid framför sig.
  • Uppdragssystemet och planeringen av ledarresurserna borde alltid ur kårens perspektiv vara steget före och åtminstone innefatta ledarnas kommande situation ett år framåt (t.ex. Studentskrivningar, militärtjänstgöring etc.). Det är klokt att i det skedet ge passligt stora uppgifter och uppdrag så att medlemmen efter t.ex. värnplikten känner en ännu större lust att verka i och för kåren. Det lönar sig inte alltid att vara överdrivet optimistisk, ibland ska man lyfta katten på bordet och fundera tillsammans hur man kan hantera en viss tid i kåren, t.ex. om nästan alla ledare har studentskrivningar på kommande eller om många får barn ungefär samtidigt.
  • Alltid händer det något; förändring är det enda konstanta här i livet! Utbytesstudier, barn, förälskelse, motivationsbrist mm. kan påverka den egna scoutingen. Det är helt okej. Det är ändå bra att komma överens om spelreglerna i kåren för sådana här situationer. Tala om saker med deras rätta namn och berätta för de andra vad det är frågan om. Kom ihåg att det är stor skillnad mellan att öppet be om hjälp när det sker förändringar i livssituationen och att utan förklaring minska på din insats i ett uppdrag. Det är inte schysst att lämna saker ogjorda hela tiden eller lämna det till sista minuten så att andra får panik.

Det är viktigt att scoutkårens chefer försöker hålla sig uppdaterade med ledarnas livssituation och vad de har på kommande. På det viset kan man flexa i uppdragen vid behov. Det är viktigt att kunna skilja de saker som inte är så viktiga från dem som är. Det är stor skillnad på om kåren ett år inte ordnar ett grötkalas och om kåren ett år inte gör bokslut.

Tidshantering och verktyg

Lämpligt stora uppdrag

Lova endast att göra det som är möjligt och lär dig att säga nej. Se till att din tidtabell är förnuftig och att du har tillräckligt med tid över för det andra som din livssituation kräver. En allt för tight tidtabell kan leda till utbrändhet, eller att man börjar skjuta upp saker och får väldigt lite gjort, eftersom målsättningarna och löftena har varit alldeles för ambitiösa.

Belöna och tacka

Fundera hur du skulle kunna belöna dig själv, din grupp och andra ledare. Man kan riktigt bra komma överens med sig själv och andra att man alltid går på kaffe med kompisarna efter ett lyckat patrullmöte eller att kåren bjuder ledarna på pizza efter föräldrakvällen. Man får tacka sig själv, kom också ihåg att tacka andra. Kom ihåg att tacka när du är tacksam för något specifikt som hände just men också för längre engagemang och traditionsenligt inför andra, t.ex. med hjälp av förtjänsttecken.

Prioritera

Gör to do-listor, fördela uppgifter och prioritera de egna uppgifterna. Börja alltid med de viktigaste uppgifterna och sådana som påverkar andra i kårens möjligheter att göra sina uppgifter. Kalenderövningen görs bäst tillsammans med de andra ledarna och kårens årsklocka. Var också förutseende: Under provveckan har man endast en möteskväll och hajkerna prioriteras då det är lugnare i skolan eller på jobbet. Om det är bråd tid i familjen så lönar det sig att endast fokusera på det väsentliga i scoutingen och lämna de större projekten till lite senare.

Flexibilitet

Reservera tid också till överraskningar, särskilt om du vet att du kommer att få ett helt nytt uppdrag eller en ny grupp. Om du vet att du har på kommande en period där något annat kräver mycket tid och uppmärksamhet av dig rekommenderas alltid parledarskap. Det lönar sig också i kåren att fundera på hur ni kan be någon av barnens förälder att hjälpa till under en kväll. Alla föräldrar har säkert något specialkunnande som de skulle kunna komma och berätta om eller visa till flocken eller patrullen om de bara blir tillfrågade i god tid.