Planering av vuxenrekrytering innan höstsäsongen

Då ni tar kontakt med potentiella nya vuxna eller ordnar ett jippo för att bekanta sig med scouting är det ett bra läge att fundera lite på vilka uppgifter de nya kunde utföra och hurudan verksamhet ni kan erbjuda åt dem.

Ha klart för er vilka uppgifter de nya önskas ha

Gör en lista på uppgifter i er kår som nya vuxna kan göra. Se till att det finns olika uppgifter och att en del av dem är av engångskaraktär och en del sådana som en person behöver förbinda sig till över tid. Kom ihåg att det finns annat som kan göras inom scouting än att vara gruppledare. Om en vuxen inte kan förbinda sig till veckoverksamhet finns det säkert något annat trevligt som ni kan erbjuda.

  • att uppdatera hemsidorna
  • att lära ut någon ny kunskap eller färdighet till ledarna
  • att organisera adventkalenderkampanjen
  • att leda en grupp
  • att uppdatera social media

Fundera färdigt ut vilket slags stöd en ny vuxen kan tänkas behöva samt vem som introducerar dem.

Gör också en lista på evenemang där nya vuxna behövs. Det kan handla om kårlägret, en utförd eller ett möte där det behövs hjälp. Vad kan en person stå till tjänst med? Kan hen hjälpa till med skjutsar eller transporter, vara kontrollant, värma bastun, fungera som konferencier eller hålla i utelekar?

Ta till vara de kunskaper den nya vuxna har

Berätta allmänt om verksamheten och fråga vad den nya är intresserad av. Kanske hen har kunskaper eller färdigheter som alla kunde ha nytta av. Skulle hen kunna lära ut bågskytte, fiske, knyppling och på så sätt möjliggöra något nytt som ingen i kåren tidigare kunnat?

Utse stödpersonerna

Vems kontaktuppgifter ger ni till de nya vuxna och skriver ut i marknadsföringsmeddelanden? Vem kan en ny person be om hjälp av då hen blir intresserad av en uppgift? Den person som fungerar som stöd kan kallas scoutfadder.

Uppdragsbeskrivningen för en scoutfadder är ett förslag på hur ett scoutfadderuppdrag kan se ut. Uppdraget kan modifieras enligt behov.

Planera verksamhet som riktar sig till vuxna

Har er kår verksamhet för vuxna? Om inte, finns det resurser att ordna sådan? Det är förvånansvärt enkelt att bjuda in en intresserad vuxen på en utfärd som är endast för vuxna. Innan rekryteringskampanjen kan det därför löna sig att planera in t.ex. just en utfärd för vuxna eller en brädspelskväll eller plättkalas. Se till att något för endast vuxna ordnas med jämna mellanrum. För att känna sig inkluderad och vilja stanna kvar är det viktigt att lära känna de andra vuxna och få vara med även under friare förhållanden.

 

Bild: Couleur på Pixabay