Lär känna vårdnadshavarna

Åldersgruppernas möten är ett ypperligt ställe att lära känna barnens vårdnadshavare. Där kan namnen och e-postadresserna få ett ansikte.

Målsättningar

  1. Att träffa vårdnadshavarna i samband med möten
  2. Att scouta, visa kårens verksamhet och presentera kårens ledare för vårdnadshavarna
  3. Att själv lära känna vårdnadshavarna

Vad vill du få gjort

  • Skapa en bättre kontakt till vårdnadshavarna. Det är då lättare att i ett senare skede be dem komma med i verksamheten.
  • I bilen som kommer med barnen till mötet, sitter dessutom de vårdnadshavare som vi vill locka ut därifrån. Genom att ta med dem i verksamheten för att utföra små uppgifter, kan vi lära känna dem och tröskeln får att be dem till något större uppdrag sänks.
  • Berätta för vårdnadshavarna att scouting är öppet för alla och att de är varmt välkomna med i sitt barns hobby.

Gör såhär: Små sätt att lära känna varandra

  • Hälsa på de vårdnadshavare som tar sina barn till mötena. Presentera dig lite i taget. Avsätt lite tid för att hinna snacka före och efter mötena. Fråga om hur det går när det känns naturligt.
  • Be vårdnadshavaren med i uppvärmningsleken eller i syskonringen. Fundera tillsammans med ledarna hurudana små uppgifter vårdnadshavare kunde erbjudas i början eller slutet av mötena, eller för att förbereda dem.
  • Bjud in vårdnadshavarna till en möteskväll. Ett exempel på inbjudan finns nedan.
  • Be vårdnadshavare som varit med en längre tid komma med på kårens årliga marknad som plättsteknings- eller korvgrillningshjälp. Erbjuda små enkla uppgifter som inte kräver scoutfärdigheter och som det är lätt att komma med i. Ett exempel på inbjudan finns nedan.

Material

Inbjudan till möteskväll (datum)

Välkommen med på möteskväll den xx.xx till vår kårlokal på adressen xx. Som mötestema har vi … . Att delta kräver inga förberedelser från din sida, men klä dig enligt väder då vi är en del av tiden utomhus. Under möteskvällen får du bekanta dig med våra utrymmen, flockens gemensamma spelregler och favoritlek och du får vara med som en deltagare som motvikt för de vardagliga bestyren.

Om du har några frågor, tveka då inte att ta kontakt eller kom och snacka med oss under nästa möte.

Namn, e-postadress och telefonnummer

***

Inbjudan till evenemang xx,

Välkommen med till kårens försäljningspunkt på höstmarknaden i xx, datum, kl. xx.xx. Tillsammans steker vi plättar och hoppas att du kan komma med och hjälpa de yngsta plättstekarna. Allt övrigt material finns färdigt på plats och ställe, men ta gärna med ett förkläde om du har och varma kläder. Vi bjuder på varm dryck, rökdoftande stunder och garanterade goda skratt i vårt glada gäng. Vi har beställt solsken, men kan inte lova att det förverkligas!

Om du har några frågor, tveka då inte att ta kontakt eller kom och snacka med oss under nästa möte.

Namn, e-postadress och telefonnummer


Bild: Silviu Costin Iancu på Pixabay