Besöksdag på lägret

Att besöka sommarlägret är ett konkret och roligt sätt att bekanta sig med scouting! Bjud in vårdnadshavare, vänner och släktingar!

Målsättning

 • Vuxna som besöker ett läger är redan intresserade av scouting! En besöksdag visar scoutingens bästa sidor och lockar med dem.
 • Se till att de vuxna besökarna inte bara är på plats som åskådare, se till att de kommer med och gör saker.
 • Kom ihåg att ta kontakt med dem som besökte lägret efteråt. Inte ens den mest fantastiska besöksdagen förvandlar någon till scout, utan arbetet fortsätter efter den första ivern mot att komma med i verksamheten.

Förväntade målgrupper

 • Vårdnadshavare som har någon form av intresse av scouting, om inte annat så det egna barnets säkerhet.
 • En del av vårdnadshavarna är säkert själv gamla scouter medan andra förmodligen aldrig ens besökt ett scoutläger. Ta olikheterna i beaktande vid planeringen av programmet för besöksdagen!
 • Vårdnadshavarna vill veta i vems händer deras barn är. Avsätt alltså en liten stund till att presentera åtminstone en del av ledarna.

Sommarlägrets besöksdag är ett toppenställe för vuxenrekrytering!

Barnens vårdnadshavare kommer för att känna lägrets atmosfär och för att med egna ögon se vad verksamheten går ut på. Gruppen vuxna är förstås inte enhetlig, men varje besökare har fattat beslutet att komma på plats – se till att erbjuda dem något intressant att göra! Att äta tillsammans är alltid en bra idé, bjud på kaffe och bulle, ärtsoppa eller stek plättar på öppen eld. Kom ihåg att hälsa alla besökare välkomna och berätta att alla kan komma med i scouterna och att allas hjälp behövs. Om någon verkar intresserad, berätta vem hen kan vara i kontakt med och se till att aktivt snacka med de vuxna under hela dagen.

Låt vårdnadshavarna smaka på det riktiga lägerlivet

Att delta i programmet, måltiderna och de andra delarna i en lägerdag tillsammans med sitt barn är ett fantastiskt sätt att bekanta sig med scouting. Ge tydliga instruktioner och låt även barnen göra det. Se till att även de barn vars vårdnadshavare inte är på plats får uppmärksamhet.

Fastna inte i tanken att vårdnadshavarna bara skjutsar sina barn! Bestäm att besöksdagen blir en rolig grej för ledarna, vårdnadshavarna och barnen. Kom ihåg att ge instruktioner redan på förhand och berätta om tidtabellen. Det finns många sätt att göra det här på, här följer några tips!

 • Ta besökarna på en väl förberedd och planerad lägerrunda och berätta samtidigt om kårens verksamhet, traditioner, scouthalsduken och lägerplatsen.
 • Ha en stund då de vuxna kan dricka kaffe och äta lite tillsammans – kanske snacket börjar löpa mellan vårdnadshavarna. Berätta de bästa bitarna om lägret och vad som pågår på annat håll.
 • Ordna ett minipatrullrådd eller lägerolympiad med enkla och roliga kontroller som vårdnadshavarna och barnen kan delta i tillsammans.
 • Kunde ni erbjuda en möjlighet för de vuxna att komma några timmar tidigare på talko för att hjälpa till med något tillsammans med barnen? För att bygga fågelholkar, en stor kåta, städa simstranden, måla ett staket…
 • Besöksdagen kan avslutas med ett gemensamt lägerbål där vårdnadshavarna får se barnens program, sjunga och njuta av lägerbålsröken.

Dela ut ett kort till de vuxna innan deras hemfärd. På kortet kan ni samla information om när verksamheten drar igång på hösten och där det tydligt framkommer att även vuxna är varmt välkomna med. Kortet kan även vara ett lägerkort som barnen skickar hem från lägret. Då når det även de vårdnadshavare som inte kunde komma på besöksdagen.

 

Bild: Eric Jansson