Att locka med medlemmarnas vårdnadshavare

Målsättning

  • Att få med vårdnadshavarna med lite ansträngning

Vad vill du säga

  • “Du kan hjälpa även med småsaker”. Vårdnadshavarna är en stor existerande resurs som är värd att aktivera. Alla behöver inte ett stort uppdrag eller bli en aktiv medlem, för många människors små insatser är en stor kraft. Då vårdnadshavarna lockats med till små uppgifter, kan någon av dem komma med som aktiva ledare så småningom.
  • “Just du är välkommen!” Att personligen bjuda in lockar fler än att allmänt konstatera att alla är välkomna.

Vad vill du få gjort

  • Få vårdnadshavarna att bli ett aktivt stöd i sitt barns hobby (på samma sätt som det vanligtvis är inom t.ex. olika idrottsgrenar). Ju fler vårdnadshavare som ställer upp för olika uppgifter, desto mindre har var och en att göra.

Målgruppen

  • Vårdnadshavare till de barn som är med i kårens verksamhet.

Material

  • Skicka ett brev per e-post eller varför inte traditionella post i början av verksamhetssäsongen. Samla alla viktiga datum och uppgifter där vårdnadshavarna kan hjälpa till. Ni kan lägga med en svarsblankett där vårdnadshavarna kan skriva in när de kan komma och med vilka uppgifter de kan hjälpa till.

 

Bild: Janna Hill på Pixabay