Att hålla kvar de tidigare aktiva ledarna

Genom åren har många personer varit aktiva inom kåren. Många av dessa har sedan börjat studera, bildat familj, flyttat eller på grund av andra skäl slutat eller minskat på sin verksamhet i kåren. Håll fast vid dessa typer för det! Även om någon inte just i år hinner komma och hjälpa till, så kan situationen förändras under de kommande åren. Det är mycket lättare att återvända till scouterna om ni hållit kontakten under de tystare åren.

Lägg märke till följande!

 • Att hålla någon kvar är ett långsiktigt och aktivt arbete: be personen komma med, även då hen vid något tillfälle sagt nej och kom ihåg att fråga om hur det går också, rekrytera inte endast. ”Nej” betyder inte ”aldrig”, utan ”inte just nu” eller ”inte just för det här uppdraget”.
 • Se till att det är låg tröskel för att komma med i kårens verksamhet och be folk komma i par eller som grupp, eftersom det oftast är lättare då.
 • Beakta personerna individuellt. Kom ihåg, ta i beaktande, fråga hur det går. Fundera på och berätta varför just hen skulle vara bra för det här uppdraget.

Målgruppen är föränderlig

 • Ledare som någon gång varit med i kårens verksamhet kan vara i vilken ålder som helst – även de som slutat som tonåringar är värt att fråga om de vill komma med.
 • Det är typiskt att känslor av att bli utanför, men att ändå vilja höra till gruppen dyker upp. Även nostalgiska känslor, men att ändå göra något roligt tillsammans är något att tänka på.
 • Vissa tvivlar på om de kan komma med om de varit länge borta.

Några tips för att på ett mjukt sätt hålla kvar de gamla ledarna

 • Be personligen personen att komma med: varför skulle det vara bra att just hen kommer med?
  • Fråga vad hen skulle vilja göra och lyssna noggrant på svaret. Berätta om de olika möjligheterna.
  • Att komma med och ordna evenemang.
  • Att delta i kårens evenemang.
  • Att stöda en ung ledare.
  • Som kontrollant på en tävling.
 • Upprätthåll en lista på alla ledare som varit med under åren
  • Be om lov för att behålla uppgifterna.
  • Skicka regelbundet reklam och meddelanden om kårens evenemang. Påminn om att det hela tiden händer roliga saker i kåren.
 • Håll regelbunden kontakt
  • Ring och fråga hur det går och lyssna på svaren
  • Gå på kaffe eller lunch.
  • Ordna på regelbunden basis (t.ex. en gång per år) ett evenemang för alla nuvarande och gamla ledare.
 • Viktigt och meningsfullt snack med bra typer
  • Vad för meningsfullt kunde en gammal ledare kunna komma och göra?
  • Vilka andra gamla bekanta har personen? Om inga, kunde personen komma med tillsammans med någon annan gammal ledare?
 • ”Nej” betyder inte ”aldrig”, utan ”inte just nu” eller ”inte för det här uppdraget”.

Ordna ett evenemang för nuvarande och gamla ledare

 • Främst ska det handla om att vara tillsammans, rekryteringen är en mindre del.
 • Kårens traditioner känns bekanta även för de gamla: lek, sjung och scouthalsdukarna på!
 • De nuvarande ledarna ansvarar för evenemanget och ledarvården
  • De gamla ledarna kan ha någon del under evenemanget som de ansvarar för
 • Fotografier från gångna år.
 • De gamla ledarna kan snacka om sina gamla minnen.
 • Samarbetsövningar.
 • En blick till det kommande året
  • Här kan ni försiktigt tipsa om var kåren behöver hjälp.
 • Om evenemanget är traditionellt och upprepas, dvs det känns bekant, kan de gamla ledarna vara säkra på att alla andra också är på plats.
 • God mat.
 • Evenemanget kan vara en del av kårens övriga verksamhet: besök på sommarlägret, talko på stugan, kårens tävling, aktiviteter under Scoutveckan, en del av en verksamhetsplaneringshelg…

 

Bild: stux på Pixabay