Rekrytera nya vuxna på distans

Här hittar du rekryteringstips som kan förverkligas även på distans. Bekanta dig med dem och kombinera ett lämpligt paket och ta i bruk med det samma!

Checka kårens hemsidor

Kontrollera att era hemsidor och sociala medier-konton är uppdaterade och ser bra ut. Uppdatera kontaktuppgifter och lägg ut nya bilder. Berätta på era hemsidor om möjligheten att som vuxen komma med i scouterna. Lista uppdrag som behöver människor på hemsidorna. Berätta kort om vad de handlar om, hur långa de är och hur en intresserad kan få mera information om hen är intresserad av uppdraget. Lista även mindre uppgifter och talkon som behöver folk. Gör det tydligt och klart att nya personer är välkomna med.

Kontrollera också att alla kontaktuppgifter är rätt i Kuksa. Då fungerar hanteringen av medlemsansökningar och scout.fi-sidans kårsökning ger rätt information.

Ta kontakt personligen

Att kontakta någon personligen är det mest effektiva sättet att få nya med. Utmana varje vuxen i kåren att skicka ett meddelande eller att ringa till åtminstone en av sina kompisar eller bekanta som kan tänkas vara intresserad av scouting. Ta även kontakt med de ledare som på ett tag inte varit aktivt med och fråga om de skulle vilja komma tillbaka. Har någon av barnens vårdnadshavare någon gång visat intresse för att komma med? Ta då även kontakt med hen!

Kommunicera med vårdnadshavarna

Prata med och fråga barnens vårdnadshavare om de kan ställa upp och hjälpa till i verksamheten. Även små insatser kan vara till stor hjälp. Ni skicka e-post, ett meddelande i en WhatsApp-grupp eller ta kontakt med dem på det sätt som passar er bäst.  Fundera färdigt ut hurudana uppgifter vårdnadshavarna kunde hjälpa till med. Det kan vara allt från talko på scoutstugan till att vara ansvarig för maten på ett evenemang. Ni kan också bjuda in vårdnadshavarna till en kväll ordnad för dem där de kan bekanta sig med sitt barns hobby och hur de kan delta. Läs fler tips här om att ordna en kväll för vårdnadshavare!

Marknadsför på social media

Berätta om möjligheten att komma med som vuxen i scouterna i kårens social media-kanaler. Har det kommit med vuxna tidigare i er verksamhet? Posta ett inlägg där de berättar om vad de fått göra och gör reklam om möjligheten att komma med. Använd också vid behov bilder och botten från scouternas materialbank.

Fundera på på vilka kanaler och i vilka grupper de vuxna i din målgrupp finns och gör reklam för att det även som vuxen är möjligt att komma med i en ny hobby. Ni kan t.ex. via ortens, områdets eller stadsdelens Facebook-grupper hitta nya intresserade. Undvik scoutjargong som utomstående inte förstås och berätta tydligt att alla är välkomna med även om de saknar tidigare scouterfarenhet. När ni gör reklam för höststarten, kom ihåg att nämna att även nya vuxna är välkomna med i verksamheten.

Ordna möjlighet att bekanta sig med verksamheten

Det är enkelt att ordna en kväll för att bekanta sig med verksamheten även på distans. Ni kan då berätta om kårens verksamhet, de uppgifter och uppdrag som finns lediga och erbjuda möjligheten att ställa frågor. En bekantningskväll går även att ordna genom att ta säkerhetsavstånden i beaktande t.ex. under en picknick. Försäkra er om att ni har alla de intresserades kontaktuppgifter då de går hem. Fortsätta hålla kontakt med dem och kom överens om hur en ny vuxen kan börja.

Ett annat sätt att bekanta sig med scouting är att tillsammans göra en del av Välkommen till scouting-kursen. Man kan delta i den i scouternas moodle utan inloggning.

Bestäm vem som gör vad

Fördela ansvaret av vem som gör vad inom kåren. Uppdateringar på social media, att ordna en kväll för att bekanta sig med verksamheten och att lista de lediga uppdragen på hemsidorna kan delas upp mellan flera personer. Har ni redan en namngiven scoutfadder som ansvarar för att den nya ledaren inte blir ensam, som peppar och uppmuntrar och som introducerar och frågar hur det går? I uppdragsbeskrivningen av scoutfadder finns ett förslag på hur uppdraget kan se ut.

 

Bild: Meeri Rasivirta