Medlemsrekrytering under exceptionella omständigheter

Vanligtvis skulle vi så här års uppmuntra kårerna att aktivt fylla grupper, besöka skolor, arrangera kompismöten och ta in mängder av nya medlemmar till kårens alla åldersgrupper. I de exceptionella tider vi nu lever i fungerar dock inte våra vanliga sätt.

14.1.2021

Tänk på tillväxt trots utmanande tider

Ur olika synvinklar sett är det viktigt att kåren växer och ser till att det finns medlemmar i alla åldersgrupper. Den speciella tid vi lever i nu kommer att synas i kårens medlemsstruktur om kåren inte fortsätter växa. Det är nu ni hjälper de scouter som kommer att leda kåren om tio år genom att fundera på medlemsrekrytering, trots att det inte just nu är optimalt.

Vad kan ni i kåren göra?

1. Se till att nuvarande medlemmar stannar kvar

Se till att grupperna och ledarna upprätthåller en känsla av samhörighet och att det finns verksamhet åtminstone på någon nivå. Om ni inte kan träffas fysiskt på den ort er verksamhet är på, se till att på något sätt upprätthålla kontakten till medlemmarna via scouting på distans eller t.ex. whatsapp-grupper. Det är just nu av yttersta vikt kåren inte tappar medlemmar p.g.a. brist på aktivitet. På så sätt har ni medlemmarna kvar då ni igen kan fortsätta med verksamheten normalt.

Utnyttja de tips och botten för distansverksamhet som finns. Ledarna kan samlas för planering och samvaro även på distans. Vi börjar alla bli trötta på Teams, Zoom och Meet, men verksamhet på distans kan vara så mycket mera. Hur låter t.ex. en utmaning som alla kan utföra på egen hand hemma, t.ex. en kockduell?

2. Förbli synliga

Försäkra er om att scouting och kåren fortsättningsvis är en synlig aktör lokalt. Scouting kan marknadsföras på andra sätt än genom att slå upp ett tält på torget och snacka med folk. Hur låter det t.ex. med en reflexstig eller fotografiorientering för familjer på orten?

På den sista kontrollen kan det finnas information om att det är er kår som har lagt ut spårningen, välkomna nya medlemmar med i verksamheten och lämna information om hur deltagarna kan komma med i scouterna. Ni kan marknadsföra spårningen i lokala Facebookgrupper, på anslagstavlor (biblioteket, butiken, hundparken) och i kårens egna kanaler. Märk ut den första kontrollen synligt med anvisningar om hur en deltar i spårningen. Kanske någon förbipasserande nappar på den?

3. Starta en familjescoutgrupp

Så länge omständigheterna kräver specialarrangemang kan även familjescoutgruppen fungera på distans. Gruppen kan ha verksamhet på samma sätt som övriga grupper på distans. Gruppledaren kan anvisa uppgifter som familjerna sedan utför på egen hand hemma. Programmet för familjescouting och tips för verksamheten hittar du här. 

4. Välkomna nya medlemmar och fyll på era grupper

Coronaåret har medfört ett otroligt intresse för uteliv och utfärder. Samtidigt har många en önskan om att återgå till det normala. Nu är det alltså ett bra läge att berätta åt omgivningen att det helst och i vilken ålder som helst är möjligt att komma med i kårens verksamhet. Kårens sociala medier är ett av de bästa verktygen för marknadsföring för tillfället!

Även vuxenrekrytering kan göras på distans. Försök nå nya vuxna under våren och introducera dem i verksamheten. På sommaren kan ni kanske delta i läger och under hösten kan nya grupper förhoppningsvis startas då kåren har ledare för dessa. Läs tips för vuxenrekrytering här!

5. Delta i vårens kampanjer

Fortsätt synliggöra kårens verksamhet och scouting överlag. På scoutveckan i april ordnas vuxenrekryteringskampanjen igen. Håll utkik över material för kåren om vuxenrekrykampanjen.

Förskolorna får igen ta del av Lilla Scoutveckan under våren. Kampanjen ger kåren en möjlighet att rekrytera nya medlemmar inför höststarten. Läs mera om kampanjen här!

Bild: Sigmund på Unsplash