Kårstödsmodellen

Under hösten 2016 förnyades förbundets organisation med fokus på kårstödet i FiSSc;  vårt mål är att stöda medlemskårerna ännu bättre än förr. Här kan du läsa mera om vad det förnyade kårstödet är och bekanta dig med material för den nya kårstödsmodellen, som utgår ifrån att en chefstrio i kåren (kårchef + programchef + uppdragschef) får stöd av en coachtrio (kårcoach + programcoach + uppdragscoach).

Grundidén i den nya  kårstödsmodellen är att minska på kårchefens börda genom att överföra en del ansvarsområden och arbete på två andra chefer: då programchefen håller koll på scoutprogrammet och åldersgruppsverksamheten (t.ex. veckomöten) medan uppdragschefen ser till ledarnas utbildning  och välmående, ledarrekreation samt ledarkrafter, kan kårchefen koncentrera sig bl.a. på  att leda hela kåren, föreningsadministration, samarbetspartner och kommunikation.

Presentation Nya kårstödet – hösten 2016 (observera årtalet!) ger dig en översikt över vad det förnyade kårstödet innebär. Observera att områdes- och kårteamsindelningen har uppdaterats sedan dess. Kårteamen och deras coacher under 2019 hittar du här. 

I uppdragskortet hittar du en konkret beskriving av arbetsfördelningen mellan de nya chefsuppdragen i kåren: kårchef, programchef och uppdragschef. Kolla också in uppdragsbeskrivningarna för chefstrion och chefernas minneslistor. De finns alla samlade på den här sidan med uppdragsbeskrivningar för kåruppdrag.

Det är förstås fritt fram att anpassa chefstriomodellen och arbetsfördelningen till kåren, så att det blir så ändamålsenligt och välfungerande som möjligt för just er.

Coacher

Chefens närmaste stödperson är coachen.  Behovet av stöd varierar, men alla chefer har rätt till en utvecklingsdiskussion med en coach. Kamratstöd får chefen via scoutledarträffar, chefsträffar och träffar med coachen. Mer information om coacherna, vilket stöd de kan erbjuda kårermas chefer och deras uppdragsbeskrivningar finns på den här sidan om coacher.

Utöver stödet från coacherna är handslag och utbildning viktiga stöttepelare för chefsuppdragen och övriga ledaruppdrag i kåren.

Bild: Juha Nurmi