Coacher

Coacherna har en nyckelroll i det stöd som FiSSc erbjuder till kårerna. Det finns tre olika slags coacher som motsvarar chefsuppdragen i kåren enligt den nya chefstriomodellen:

  • kårcoachen coachar kårcheferna i de kårer som hör till ett kårteam
  • uppdragscoachen coachar uppdragscheferna i kårteamet
  • programcoachen coachar programcheferna i kårteamet

Grundidén är att kårernas chefer ska få kunna få riktad stöd av personer i de frågor och uppgifter som berör just dem. I dagsläget saknas ännu en del coacher i FiSSc, så några av de aktuella coacherna sköter coachandet på ett mer allmänt plan. FiSSc:s nuvarande coacher finns listade på sidan med kårteam.

Coaching är målinriktat: coacherna fungerar både som bollplank och ställer tillsammans med varje chef upp mål som de aktivt strävar mot.

Coacherna i ett kårteam bildar en coachtrio som samarbetar tätt tillsammans, samt både ger och får kamratsstöd av andra coacher i FiSSc. Coacherna får dessutom specialiserat stöd av tre ansvariga coacher som är insatta i deras delområden.  Den ansvariga kårcoachen, den ansvariga uppdragscoachen och den ansvariga programcoachen är medlemmar i förbundets kårstödsgrupp; de fungerar både som stödperson för ”sin” grupp coacher och som en kontaktlänk till de förtroendevalda  som arbetar med och utvecklar scoutingen i FiSSc.

Coachernas uppdragsbeskrivningar

Äldre uppdragsbeskrivningar

 

Bild: Eric Jansson