Kårpost 6/2019

Kallelse till fortsatt höstmöte 18.12.2019 kl. 18.00

Kårerna kallas härmed till fortsatt höstmöte 18.12.2019 kl. 18.00 på Scoutstationen i Helsingfors. Notera att nya fullmaktsblaketter bör lämnas in fr.o.m. kl. 17.30.

Bilaga: Kallelse och föredragningslista
Bilaga: Fullmaktsblankett

Rekrytering av styrelsemedlemmar inför fortsatt höstmöte

Följande poster är ännu utan kandidater:

 • Styrelsemedlem med ansvar för marknadsföring och kommunikation
 • Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • Styrelsemedlem med ansvar för samhälle
 • Rekryteringskommitténs ordförande, inte styrelsepost

Det är nu ytterst viktigt att vi tillsammans som förbund jobbar för att leta fram kandidater så att vi får en fungerande styrelse. Rekryteringskommittén ber nu om er hjälp med detta, eftersom vi inte ensamma känner alla potentiella kandidater. I vårt förbund finns säkert flera duktiga ledare som vi gärna skulle se ställa upp, men vi måste alla tillsammans nu göra vårt bästa med att hitta dem. Har ni möjlighet att i den egna kåren fundera om ni känner någon ledare som kunde vara passlig? Kanske just du känner den där ledaren? Styrelsearbetet är givande, värdefullt och ger en möjlighet att kunna påverka de utmaningar och möjligheter som förbundet jobbar med.

Om du känner att du själv kunde tänka dig ställa upp, eller känner någon som du tror att kunde vara en potentiell kandidat så tveka inte med att vara i kontakt med oss i Rekryteringskommittén. Sprid gärna detta meddelande i den egna kåren och bekantskapskretsen. Redan ett litet tips är guld värt.

På frågor svarar rekryteringskommitténs ordförande Melina Weckman; 0443238108, melina.weckman@scout.fi

Hänt på höstmöte 10.11.2019

Missade du höstmötet på Kuggom i Lovisa?  Bifogat ett sammandrag över de beslut som fattades på förbundens möte.

Bilaga: Sammandrag

Årsrapport 2019

Kårchefen, programchefen, uppdragschefen, kårsekreteraren och medlemsregisteransvarig får i början av januari per e-post en länk till kårens förhandsifyllda årsrapport. Uppgifterna i den förhandsifyllda rapporten baserar sig på kårens uppgifter i medlemsregistret Kuksa 31.12.2019.

Årsrapporten är indelad i fyra delrapporter:

 • Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning
 • Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken förverkligas i kåren
 • Uppdragschefens rapport, med frågor gällande ledarresurser och ledarskapet i kåren, t.ex. utbildning och handslag för kårens ledare
 • Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, medlemsantal, utbildningar etc. Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar.

Deadline för årsrapporten är 31.1.2020!

Bilaga: Pappersblankett med frågor (word)
Bilaga: Pappersblankett med frågor (pdf)

Evenemangskatalogen för 2020 är här!

I katalogen nämns alla kurser och evenemang som FiSSc ordnar under år 2020; titta igenom den på ett ledarmöte med pennan i högsta hugg och gör anteckningar eller rita hjärtan och fundera på vilka av kårens medlemmar ni ska uppmuntra att delta i vad; eller bläddra igenom den på egen hand och pricka in de kurser och evenemang som gör dig lite extra glad i din kalender.

På grund av poststrejken så kan det ta ett tag innan de riktiga häftena dimper ned i uppdragschefens postlåda; men den elektroniska varianten håller många genombläddringar.

Notera att årets första evenemang; Fotokursen 24-26.1, Chefsutbildningen 25-26.1 (och chefsdagen 26.1) samt Gruppledarutbildningen 8-9.2 haft sista anmälningsdag 15.11. Gruppledarutbildningen blev så gott som full, men de andra har förlängd anmälningstid till 8.12! = ännu hinner du med!

Bilaga: Evenemangskatalogen 2020
Bilaga: Händelsekalendern 2020

Understöd till kåren 2020

KULTURFONDEN 2020 – Observera ny DL 31.1.2020!

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks som tidigare via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är till skillnad från tidigare år tidigarelagd till januari (1-31.1.2020).

Kåren kan ansöka verksamhetsbidrag (möjligt vartannat år) eller projektbidrag. Kriterierna för ansökan 2020:

 • Åtgärderna stärker kårens livskraft på ett sätt som går att mäta
 • Åtgärderna förbättrar ledarskapet i kåren
 • Åtgärderna stärker den lokala scoutingens betydelse i det egna närsamhället

Dessutom ska kåren i sin ansökan kunna påvisa att man via åtgärderna inkluderar ett flertal scouter och att åtgärderna är relevanta och aktuella.

Läs mera och ansök om (fr.o.m. 1.1.2020) förbundspaketets understöd på adressen: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/kulturfonden/

Redovisning av understöd beviljade år 2019

Enligt villkoren för beviljat bidrag ska kårer som beviljats Svenska kulturfondens understöd år 2019 rapportera till FiSSc senast 31.12.2019 hur understödet har använts. Kårens rapport bör lämnas in för att kåren ska kunna söka bidrag ur förbundspaketet på nytt. Ifall rapporten inte erhålls behandlas kårens ansökningar inte påföljande år.

Lämna in din rapport på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/2E26322970269364

WALDEMAR VON FRENCKELL – DL 28.2.2020

Understöd från Waldemar von Frenckells  –stiftelse beviljas år 2020 för kårprojekt med målsättning att stöda och utveckla chefstrions ledarskap. Ett gott ledarskap i en välfungerande chefstrio har avgörande betydelse för att scoutverksamheten i åldersgrupperna fungerar bra och stöder välmående hos de barn och unga som är medlemmar i kåren.

Projekten ska stöda och utveckla chefstrion på ett sätt som direkt och konkret gagnar hela kårens scoutverksamhet och åldersgrupperna och hur ni tänker göra det bör framgå ur ansökan. En ansökan lämnas in via elektronisk ansökningsblankett i Kuksa. Läs mera om understödet på adressen: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/waldemar_von_frenckell/

IRRES internationella fond dl 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Ansök: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/irres_internationella_fond/

Bindande kåranmälan till Najs2020 pågår!

Den bindande anmälan för kårer är igång och pågår fram till 9.12.2019. Det är upp till Najs 2020-kontaktpersonen i kåren att göra den bindande kåranmälan i Kuksa.

I den bindande kåranmälan uppger ni ett estimat på antalet deltagare, huruvida ni vill stöda era deltagare ekonomiskt och vem eller vilka i er kår som är taggade på lägerkårsuppdrag. Varje kår förväntas anmäla en lägerkårschef 1, en lägerkårschef 2, en kapten/10 äventyrsscouter samt en akela/6 vargungar. Ifall ni i kåren ännu inte är säkra på vilka som antar uppdragen, kan anmälan kompletteras senare på dessa punkter.

Instruktioner för hur anmälan görs finns på hemsidan under fliken För kårer .

Och visste du att kåren kan använda sina intäkter från sina sålda adventskalendrar till att t.ex. täcka utgifterna för transporten till lägret? Läs mer om hur kåren kan stöda sin deltagare ekonomiskt på hemsidan. Bifogat även mera information om bl.a. lägeravgiften!

Bilaga: Najs 2020 – Kårpost 3

Material för smidig medlemsrekrytering!

Kårens välmående påverkas starkt av hur mycket nya medlemmar som kommer med i verksamheten varje år – någon som är vargunge idag kan möjligtvis leda kåren 2030!

Vi är ganska vana vid att fylla på grupper och rekrytera medlemmar i början av hösten, men också andra tidpunkter på året kan man aktivt fråga med nya typer i verksamheten. Det är roligare att ordna möten och evenemang då åldersgrupperna har tillräckligt med medlemmar och då det finns tillräckligt med vuxna för att möjliggöra verksamheten. Generellt vill finländare göra frivilligarbete och ge av sin tid för att möjliggöra för andra – problemet är oftast det att ingen frågat.

Att jobba med kårens välmående är lite som att städa, om du upprätthåller ett (i alla fall ganska) städat hem slipper du enorma städtalkon. Hur ser läget ut inför årsskiftet i din kår? Har ni grupper som är halvfulla? Saknar ni ledare? Hurdan typ av medlemsrekrytering kunde ni göra, för att öka kårens livskraft och välmående?

För att göra jobbet lite lättare har vi sammanställt bildmaterial för medlemsrekrytering (både för barn, unga och vuxna) som din kår enkelt kan dela på sociala medier. Bilderna hittas på https://partio.emmi.fi/f/NXf2

Du behöver inte logga in i materialbanken – tryck på texten “Linkistä” nere i högra hörnet av rutan -> Piirit = FiSSc -> mappen Rekrytering.

Kom med och hjälp oss marknadsföra det bästa nyårslöftet man kan göra: att bli scout!

Känner du årets skeppare?

Vandringspriset Årets skeppare delas varje år ut till en skeppare som visat prov på gott och säkert skepparskap. Läs mera om kriterierna och nominera skeppare under tiden 22.11.2019-28.2.2020 på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/arets_skeppare/.

Kom med i stabspoolen!

Tycker du om att förverkliga galna idéer, skapa häftiga upplevelser och bygga upp gemenskaper och kontaktnät som sträcker sig över stora områden? Kom då med i stabspoolen; en massutskickslista på Whatsapp där vi meddelar om stabsuppdrag för FiSSc:s kurser och evenemang. Läs mer om stabspoolen och hur du kan komma med i bilagan.

Bilaga: Stabspoolen

Boka Kåtan för 2020

Planerar din kår en vistelse till Kåtan eller BabyKåtan år 2020? Scoutstugan i Muonio kan användas av kårens scouter och ledare. Boka in er vistelse så fort som möjligt. Bokningsläget hittar ni på www.scout.fi/katan.

Kuksa to do´s före årsskiftet

Det är igen dags för kåren att se över kårens medlemmar i Kuksa! Utgående från medlemsantalet i Kuksa vid slutet av året faktureras kårens medlemmar för RAT1 och röstlängder för vårmötet räknas. Som bilaga finns en checklista för årsskiftet gällande Kuksa!

Observera även att:
Najs2020 anmälan pågår 14.1-17.3.2020. Anmälningsblanketten byggs upp så att enbart en målsman till ett minderårigt barn kan anmäla hen till lägret. Detta så att målsman i samband med sin anmälan även ger sitt tillstånd till att den minderåriga medlemmen får delta i lägret. Om ni i er kår har minderåriga medlemmar som saknar målsman i Kuksa bör dessa läggas in snarast.

Kåren kan ta ut en rapport i Kuksa över vilka minderåriga medlemmar som saknar målsman:

 • logga in i Kuksa
 • gå till “Rapporter”
 • under PERSONLISTOR finns rapporten “Målsmän för scouter i kåren”

Rapporten visar er högst uppe de medlemmar som har en målsman kopplad, längst nere får ni en lista över de minderåriga som ännu saknar en målsman.

BILAGA – Kuksa checklista

 

Bilder: Kate Lönnberg, Didrik Lundsten, Atte Kesti