Kårpost 5/2020

Kårpostens pärmblad

HÖSTMÖTE 25.10 kl. 9.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) höstmöte 25.10.2020 kl. 9.00 på Lärkkulla i Karis. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 8.00 Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare).

Bifogade möteshandlingar:

Budgetbilagorna läggs inte upp på webbsidan, men postas elektroniskt till kårcheferna.

På grund av pandemin önskar vi att alla deltagare anmäler sig till höstmötena. Anmälan sker i Kuksa senast 19.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och eventuella specialdieter. Observera att alla som ämnar delta i höstmöte på söndagen ombeds vänligen anmäla sig för möte skilt, också de som redan anmält sig till FiSScAkademin. På detta sätt ser vi till att vi har närvarolistor ifall av virusexponering och kan förse husmor med exakta matlistor för att minska matsvinn.

Förbundet har gjort upp alternativa planer för genomförande av höstmöte, ifall mötena inte kan genomföras enligt planerat format. I första hand begränsas i så fall antalet deltagare på plats så att varje medlemskår kan ha endast en person på plats i salen. Då läggs mötet upp så att det före varje beslut finns tid att kommunicera med kårens övriga ledning.

Även andra former för mötet kan komma ifråga om läget kräver det, alternativa planer har gjorts upp. Regeringen har godkänt lag om temporär avvikelse från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, vilket möjliggör olika varianter, bland annat distansdeltagande och anlitande av ombud, och tryggar genomförande av föreningsmöte.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT KOMMA MED I FÖBUNDSSTYRELSEN 2021?

Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att höstmötets målsättningar förverkligas. Inför 2021 finns det många lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar!

BILAGA: Styrelseuppdrag

ÄR DU INTRESSERAD AV ÖVRIGA UPPDRAG I FÖRBUNDET?

Just nu söker vi efter förtroendevalda för det kommande året. Är du intresserad av att utveckla och förbättra scoutingen i Svenskfinland – bli förtroendevald! Som förtroendevald får du jobba med det som intresserar dig, t.ex. vilken typ av utbildningar som ordnas eller hur vi får scouter att rösta i val. Du får färdigheter för livet och en härlig gemenskap på köpet.

BILAGA: Plansch

Chefsträff på FiSScAkademin

På FiSScAkademin ordnas sedvanlig chefsträff på lördag eftermiddag för kår-, program- och uppdragschefer, samt vice kårchefer och blivande chefer. Kom med och träffa andra med samma uppdrag, få tips och dela med dig av dina erfarenheter. Du kan delta i chefsträffen på plats på Lärkkulla även om du inte har möjlighet att vara med i hela FiSScAkademin. Anmäl dig i så fall direkt till kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi).

Chefsträff på distans 29.10 kl. 19.00

Missar du chefsträffen på FiSScAkademin? Kårstödet ordnar en chefsträff på distans för kår-, program- och uppdragschefer, samt vice kårchefer och blivande chefer torsdagen den 29.10 kl. 19.00-20.30 .

Kom med och träffa andra med samma uppdrag, få tips och dela med dig av dina erfarenheter. Anmäl dig i Kuksa senast den 27.10, så får du möteslänk.

Mer info: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083

ADVENTSKALENDERKAMPANJEN BÖRJAR 15.10

Snart börjar årets adventskalenderkampanj! Bilder för kårens Fb-sidor och Instagramkonton finns i materialbanken www.partio.fi/materiaalipankki.

Färdiga förslag till SoMe texter hittar ni på www.scout.fi/adventskalendern. Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt!

Dessutom uppmuntrar vi er alla att uppge era försäljningsplatser på adressen www.adventtikalenteri.fi. Det gör julkampanjchefen via Kuksa på kårens kampanjsida. Om ni inte arrangerar gemensam försäljning, lägg in åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter, så att kunder som söker försäljare på ert område kan nå er kår! Det är ytterst viktigt att ni nu i.o.m. coronaepidemin synliggör er i webbshopen. Vi försöker gemensamt styra så mycket som möjligt att handeln till webben!

LYCKA TILL MED FÖRSÄLJNINGEN!

Irres Internationella fond DL 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Läs mer på adressen: ANSOKAN.WEBBHUSET.SCOUT.FI

Najs materialpaket postat till kårerna

I medlet av september postade vi ett Najs materialpaket till kåren. I materialhäftet har vi samlat olika övningar, spel och pyssel som skulle ha varit en del av programmet på lägret. Det blir inte alltid som en tänkt sig och istället för att njuta av roligt program på Ahtela lägercentrum hoppas vi att ni med hjälp av det här programpaketet kan få en Najs-upplevelse var ni än är!

Din kår kan beställa Najs-lägermärket som du får efter att du har gjort två timmar av valfria Najs-aktiviteter. Du kan antingen göra en längre övning eller kombinera några kortare övningar från häftet. Dela gärna med er av era Najs-upplevelser genom att dela med er av bilder eller videoklipp på sociala medier med hashtaggen #najs2020!

Du hittar också materialet elektroniskt på:
partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/najs-materialhafte/

Märket beställs med hjälp av blanketten: webropol.com/s/markesbestallning

Mentorträff 10.11 – för alla scoutledare

Alla scoutledare i FiSSC inviteras att delta i årets Mentorträff – evenemanget kring ledarskap och mentoring som ordnas av Mentorgruppen. Årets Mentorträff blir helt webbaserad så det är lätt att delta oberoende av var i Svenskfinland man verkar. Utvecklingskonsulten och coachen Bimbo Öller kommer att berätta om Emotionell Intelligens och dess betydelse inom ledarskap. Träffen tar plats 10.11 kl. 18.00-20.00 i Zoom. Läs mer och anmäl dig på adressen bit.ly/fissc_mentortraff

Scoutkandidater i kommunalvalet 2021

Har ni någon i kåren som ställer upp i kommunalvalet 2021? Nu finns det möjlighet att anmäla sig som scoutkandidat och visa att du stöder för scoutingen viktiga frågor! Du kan anmäla dig som scoutkandidat om du har betalat medlemsavgiften till scouterna 2021 eller om du registrerat dig som månadsgivare via Scoutingens Vänner. Alla som möter kriterierna för att anmäla sig som scoutkandidat listas på sidan scout.fi/scoutkandidater

Läs mer om hur scoutingen uppmärksammar kommunalvalet på adressen: scout.fi/nu/scoutkandidater/val/kommunen