Kårpost 5/2022

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter rf:s (FiSSc) och Finlands Svenska Flickscoutförbund rf:s (FSFSF) höstmöte 30.10.2022 kl. 9.00 på Norrvalla i Vörå. Anmälningar tas emot kl. 8-8.45. Kallelsen, föredragningslistan och fullmaktsblanketten skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare). Övriga möteshandlingar finns tillgängliga elektroniskt på webbsidan scout.fi/höstmöte22 

Ärende §20 på föredragningslistan:

Mötet föreslås ge ett utlåtande gällande de Finlands Svenska Scouternas steg mot kolneutral scouting. Deltagare på FiSScAkademin ges en möjlighet att diskutera förslaget till utlåtandet med styrelsen under lördag kväll i Vörå (29.10). Utgående från diskussionerna samlas styrelsen därefter för att eventuellt utforma det slutliga utlåtandet, som mötet på söndagen sedan besluter om.

Övrigt stödmaterial och bilagor (ej dokument för beslut)

Är du intresserad av att komma med i förbundsstyrelsen 2022?

Som det tidigare informerats kommer det bli styrelseval på FiSSc höstmöte den 30.10 på Norrvalla i Vörå. Höstmötet väljer in en ny scoutchef, två nya vice scoutchefer samt två styrelsemedlemmar med två-års mandat. Eftersom några från den sittande styrelsen avgår vid årsskiftet kommer det också väljas in tre styrelsemedlemmar med ettårs mandat. Info om styrelsevalet hitta ni på scout.fi/styrelseval-2022 och info om uppdragen hittar ni i uppdragsbörsen. Om ni har frågor eller tips på någon som kunde vara en bra kandidat får ni gärna vara i kontakt med valberedningskommitténs ordförande Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi)! 

Valberedningskommittén ordnar online valtent 26.10 kl. 19:00. Koppla upp dig för att lyssna, diskutera och ställa dina frågor till kandidaterna!

Bli förtroendevald i FiSSc

Nyfiken på uppdrag som förtroendevald i FiSSc? Vi har nu öppnat upp uppdragen som gruppordförande och gruppmedlem för år 2023. Som förtroendevald får du vara med och utveckla och planera scoutingen i Svenskfinland. Det finns ett flertal grupper inom FiSSc så bredden på de olika uppdragen är stor. Det finns garanterat något som intresserar just dig! Sista ansökningsdagen till uppdragen är 15.11. Du hittar mer info och ansöker om uppdrag i Uppdragsbörsen: scout.fi/ledigauppdrag. För mera information om de olika grupperna besök: scout.fi/organisationen

Sprid ordet om det nya nätverket för fissc alumner

FiSSc startar ett alumnnätverk för våra tidigare aktiva, antingen inom en kår eller på förbundsnivå. Alla är varmt välkomna med. Genom att vara del av nätverket får man information om vad som är på gång inom förbundet och scoutvärlden. Alumnerna får också en möjlighet att engagera sig inom scoutingen på olika sätt, på sina egna villkor. FiSSc kommer även med jämna mellanrum ordna nätverksträffar där alumnerna får träffas med sina tidigare scoutkompisar och skapa nya kontakter. Det är gratis att gå med i nätverket men det ger desto mera tillbaka.  

Vi hoppas att ni vill vara med och sprida ordet om nätverket till era tidigare scoutaktiva. Lägg gärna upp affischen i er kårlokal så att så många som möjligt ser den. Eller ge den till er understödsförening eller gille, om ni har en sådan kontakt.  Här hittar ni mera information om nätverket: scout.fi/alumn

BILAGA: plansch

Irres internationella fond – DL 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Läs mer på adressen: ansokan.scout.fi

Explorer Belt – efteranmälning 15.10-15.11

Explorer Belt är ett internationellt äventyr för 18-28-åringar som arrangeras av Finlands Scouter. Lägret ordnas nästa gång 29.6-28.7.2023 i Tjeckien. Äventyret innehåller bland annat en tio dagar och 200 km lång vandring samt en rundresa i Tjeckien.

2023:s Explorer Belt skulle egentligen ordnas 2021, men blev uppskjutet pga pandemin. De som var anmälda 2021 har alltså förtur, men 15.10-15.11.2022 finns ännu möjlighet att anmäla sig till de platser som finns kvar. Mer info om Explorer Belt och om hur du kommer med hittar du (på finska) på: www.partio.fi/nyt/explorer-belt/

Har din kår redan en Nothamn kontaktperson?

Se hit alla ni som vill delta i Nothamn 2023! Ge uppdraget ”FiSSc Nothamn kontaktperson” åt någon ledare genast, och be hen därefter göra en preliminär kåranmälan i Kuksa! Kåranmälan är öppen fram till 15.11. Anvisningar för hur ni gör hittar ni på scout.fi/nothamn. Bifogat hittar ni en lägerplansch för kårlokalen.

Sjö To-Do´s innan isarna lägger sig!

Har ni tagit upp segelbåtarna och ställt dem i ordning för vintern, och funderar nu på vad ni ska ta itu med till nästa? Här kommer en lista på några grejer att åtminstone göra: 

Övningscertifikat

Har ni ordnat praktikseglatser i kåren och beviljat övningscertifikat? Kom ihåg att meddela om dem till Gunzi på kansliet; gunilla.edelmann@scout.fi. Meddela vem som beviljats övningscertifikat samt vilken båt/vilka båtar och vilket område certifikatet gäller för.

Nominera årets skeppare

Har ni en skeppare i kåren som visar prov på gott och säkert skepparskap, som utbildar scouter ombord och hjälper dem att utvecklas, som utmärker sig genom sin mångsidighet och idérikedom, som bidrar till att utveckla sjöverksamheten i kåren samt som inspirerar och sporrar övriga kårmedlemmar att utveckla sina seglingskunskaper? Då kan ni nominera hen till Årets Kårbåtsskeppare 2022. Nomineringstiden är 1.10.2022-31.1.2023 och kriterierna för och nomineringsformulär hittas här: ansokan.scout.fi/arets_skeppare

Anmäl om olycksfall ombord

Körde ni på grund med en smäll under sommarens seglats? Gick masten av under en dramatisk stormby? Saker händer och sker ombord på scoutseglatser; ibland kommer man undan med ett litet skrapsår och nånting som snart blir en rolig historia; ibland blir det större reparationskostnader och mera huvudbry, eller en tur till läkarstationen. Olyckor ombord på scoutbåtar, vilka har resulterat i personskador som krävt läkarvård eller skador på båten som krävt reparation, bör meddelas FiSSc:s sjöråd. Till exempel kan ni använda er av denna blankett:

www.scout.fi/for-karen/karadministration/sakerhet/anmalan-om-olycka-ombord-pa-scoutbat/

Nyheter i scoutprogrammet – nya verktyg och aktiviteter

Flerdubblat antal aktiviteter för familjescouting:
Familjescoutprogrammet på scoutprogrammet.fi har utökats med en stor mängd aktiviteter. Aktiviteterna är indelade i delområdena; uteliv, utfärder, en del av kåren, natur, hantverk och vardagsliv. Aktiviteterna hittas alltså på scoutprogrammet.fi.

Uppdaterade explorerscoutstigar:
För explorerscoutprogrammet (som uppdaterades under våren) finns nu också uppdaterade kartor och stigar som hjälper att skapa en överskådlig bild av progranmmets fickor och aktiviteter och fungerar bra som planeringsverktyg. Kartorna och stigarna hittas på scoutprogrammet.fi.

Kunskapskort för identifiering av vad du kan:
Vare sig sysslorna i scoutingen är små eller stora, är kunnande alltid en del av verksamheten. Att sätta ord på kunnandet uppmuntrar till att märka alla de färdigheter som ingår i också till synes vardagliga sysslor. Nu finns kunskapskort som kan användas för just att hjälpa åldersgrupperna att sätta ord på kunnandet (korten kan användas med alla åldersgrupper). Korten har delats ut på Kajo till kårerna som var där, och kort kan också beställas till kåren från kansliet. Kontakta gunilla.edelmann@scout.fi om du vill ha en kortpacke till kåren.

Församlingsvalet 20.11.2022

Den evangeliska-lutherska kyrkan i Finland och scouterna har sedan långt tillbaka varit goda samarbetsparter. Kyrkan och Finlands Scouter har ett gemensamt samarbetsavtal. Också kårer och församlingar kan ingå egna avtal där man noggrannare kommer överens om hur samarbetet konkret ser ut och innebär på det egna området, läs mer kårens samarbete med en församling. Församlingen spelar en stor roll för många kårers verksamhet och stöder dem genom att bland annat erbjuda lokaler, stöd och ekonomiska bidrag.

Inför Församlingsvalet 2022 kan de som ställt upp som kandidat anmäla sig som scoutkandidat genom att fylla i den här blanketten. Alla scoutkandidater i församlingsvalet 2022 publiceras på den här webbsidan.

Kompassen – appen för att följa med scouternas aktiviteter

Kompassen är en app för att följa med gjorda aktiviteter och märken i scoutprogrammet; som ett aktivitetskort, men i mobilen, och så att både gruppledaren och scouten själv när som helst kan kryssa i aktiviteter och kolla upp vad scouten gjort eller håller på med. Det är också från kompassen som informationen till årsrapporten om gjort scoutprogram tas. Kompassen är alltså det digitala verktyg som finns för att följa med aktiviteter och märken. (Markeringar om gjorda märken och aktiviteter kan alltså inte längre göras i Kuksa.) Mer information om Kompassen, bland annat instruktioner för hur kompassen tas ibruk och används, hittar du på: www.scout.fi/kompassen

Kompassen-kväll

Utbildning och diskussioner ordnas online torsdag 17.11 kl.19:30-ca 21:00. Alla som är intresserade av att lära sig använda Kompassen eller som redan kan men behöver hjälp att komma igång är välkomna med. Ingen anmälning behövs; koppla bara upp dig på Teams länken, som du hittar i händelsekalendern på scout.fi/handelsekalender

Adventskalenderförsäljningen börjar!

Snart börjar årets adventskalenderkampanj! Bilder för kårens Fb-sidor och Instagramkonton finns i materialbanken www.partio.fi/materiaalipankki. Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt! Dessutom uppmuntrar vi er alla att uppge era försäljningsplatser på adressen www.adventtikalenteri.fi. Det gör julkampanjchefen via Kuksa på kårens kampanjsida. Om ni inte arrangerar gemensam försäljning, lägg in åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter, så att kunder som söker försäljare på ert område kan nå er kår! 

LYCKA TILL MED FÖRSÄLJNINGEN!