Kårpost 5/2021

Kårposten skickas per e-post till postmottagarens e-postadress, om inte kåren fyllt i en gemensam e-postadress i kårens Kuksa-profil! Utöver kårernas postmottagare får förbundets förtroendevalda den elektroniska kårposten.

Pärmbladet kan du läsa här!

Höstmöte 31.10 kl 9.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund

r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) höstmöte 31.10.2021 kl. 9.00 på Urhattu lägergård i Nokia. Anmälningar tas emot kl. 8-8.45. Kallelsen, föredragningslistan och fullmaktsblanketten skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare). Övriga möteshandlingar finns tillgängliga elektroniskt på webbsidan scout.fi/höstmöte21. Avvikande från tidigare år postas inte alla möteshandlingar i pappersformat till kårerna, för att undvika onödiga pappersutskrifter av miljöskäl.

Övrigt stödmaterial och bilagor (ej beslutsärenden)

  • Beslutsförslag
  • Händelsekalender 2022
  • Stjärnkarta
  • Budgeten för FiSSc beskriven verksamhetsområdesvis
  • Förklaringsdokument för budgeten

Är du intresserad av att komma med i förbundsstyrelsen 2022?

Bästa kårledare! Känner du en scout som är bekväm med möten och strategiplanering? Eller en scout som sitter på erfarenhet och kunskap om finlandssvensk scouting? Då kanske du känner en utmärkt kandidat till FiSSc:s styrelseval! Valberedningskommittén anser att kandidater med olika bakgrund från flera olika orter omkring svenskfinland representerar förbundets mångfald bäst, men för att nå scoutledare från alla håll av landet behöver vi kårernas hjälp. Informera och diskutera gärna om styrelsevalet med ledarna i kåren, mer info om valet hittas på scout.fi/styrelseval21. Alla som ställer upp som kandidat genom att ansöka om uppdraget i uppdragsbörsen innan 26.10 får sin kandidatpresentation på FiSScs sociala medier.

Psst! Om det inte hittas kandidater i just din kår får ni ändå gärna komma med och lyssna på valtenten som ordnas 27.10 kl. 18:00 online. Har du frågor, kontakta: milla.aaltonen@scout.fi

Bli förtroendevald i FiSSc

Nyfiken på uppdrag som förtroendevald i FiSSc? Vi har nu öppnat upp uppdragen som gruppordförande för år 2022 och inom kort öppnas uppdragen som gruppmedlem upp. Som förtroendevald får du vara med och utveckla och planera scoutingen i Svenskfinland. Det finns 13 olika grupper inom FiSSc så bredden på de olika uppdragen är stor. Det finns garanterat något som intresserar just dig! Sista ansökningsdagen till uppdragen som gruppordförande är 7.11 och för uppdragen som gruppmedlem 28.11. Du hittar mer info och ansöker om uppdrag i Uppdragsbörsen: scout.fi/ledigauppdrag. För mera information om de olika grupperna besök: scout.fi/organisationen

BILAGA: plansch

Hållbarhet i kåren – svara på enkäten!

Hur ser hållbarhet ut hos kårerna? Vilka hållbarhetsområden känns intressanta? Finns det svårigheter, var behövs mera stöd?

Påverka hur förbundet strukturerar och utvecklar hållbarhetsprojekt och stödmaterial för scoutkårer genom att svara på enkäten. Oberoende om hållbarhet är din grej eller inte välkomnas alla tankar.

Flera från samma kår uppmuntras att svara på enkäten. Ledare, rover- och explorerscouter välkomnas att delta. Det tar ungefär 10-15 minuter att fylla i enkäten, svara senast den 11 oktober 2021.

I oktober kommer det att ordnas ett diskussionstillfälle om hållbarhet i kårerna. Möjlighet att intresseanmäla sig finns i enkäten.

Enkäten hittar du här: https://bit.ly/hallbarenkat

Missade du höstens scoutledarträffar?

Missade du och din kår scoutledarträffarna den 25 och 26.9? Så synd! Många scoutiga program råkade infalla samtidigt – vi får satsa på bättre timing nästa gång. Material från träffarna finns på scout.fi/for-karen/karstod/scoutledartraffar. Där hittar du det mesta av infon som presenterades, men alla värdefulla diskussioner, frågor och insikter vi tog del av är förstås inte med här.

Föreningen Non-Stop hålls 5-6.11

Evenemanget är en digital inspirationssatsning för föreningslivet i Svenskfinland. Vi vill lyfta fram positiva och kreativa idéer och sprida goda exempel på möjligheter för framtida verksamhet. Under coronapandemin omformade många föreningar sin verksamhet på mycket kort tid och en hel del av dessa erfarenheter är värdefulla att lära sig av.  Se bilagan för mer information.

BILAGA: Infoblad 

Nothamn lägerchefstrio sökes

Vi söker lägerchefstrion som lotsar Nothamn 2023! Nothamn 2023 är till för alla scouter, kompisar och intresserade – vi hoppas kunna se 500 eller flera delta i den bästa lägerupplevelsen sommaren 2023! Vår vision är att staben leds av en trio som följer chefstrio-konceptet.

Du kan söka om chefsuppdrag som en enskild scoutledare eller tillsammans med någon annan. Alternativt kan du redan i detta skede anmäla intresse för något annat stabsuppdrag. För att alla ska ha lämpligt stora uppdrag och passliga utmaningar tänker vi att ca 10 personer är en bra stabstorlek (med chefstrion inräknad).

Ansökningsdeadline för lägerchefstrion är 10.1.2022. Fyll i din ansökan i uppdragsbörsen!

Har du frågor om uppdraget eller lägret kan du kontakta styrelsens projektansvarige Kim Backlund som nås på kim.backlund@scout.fi

Läs mera om uppdragen i bilagan!

BILAGA: Nothamn 2023

Sjö To-Do´s innan isarna lägger sig!

Har ni tagit upp segelbåtarna och ställt dem i ordning för vintern, och funderar nu på vad ni ska ta itu med till nästa? Här kommer en lista på några grejer att åtminstone göra:

Övningscertifikat

Har ni ordnat praktikseglatser i kåren och beviljat övningscertifikat? Kom ihåg att meddela om dem till Gunzi på kansliet; gunilla.edelmann@scout.fi. Meddela vem som beviljats övningscertifikat samt vilken båt/vilka båtar och vilket område certifikatet gäller för.

Nominera årets skeppare

Har ni en skeppare i kåren som visar prov på gott och säkert skepparskap, som utbildar scouter ombord och hjälper dem att utvecklas, som utmärker sig genom sin mångsidighet och idérikedom, som bidrar till att utveckla sjöverksamheten i kåren samt som inspirerar och sporrar övriga kårmedlemmar att utveckla sina seglingskunskaper? Då kan ni nominera hen till Årets Kårbåtsskeppare 2021. Nomineringstiden är 1.10.2021-31.1.2022 och kriterierna för och nomineringsformulär hittas på ansokan.scout.webbhuset.fi

Anmäl om olycksfall ombord

Körde ni på grund med en smäll under sommarens seglats? Gick masten av under en dramatisk stormby? Saker händer och sker ombord på scoutseglatser; ibland kommer man undan med ett litet skrapsår och nånting som snart blir en rolig historia; ibland blir det större reparationskostnader och mera huvudbry, eller en tur till läkarstationen. Olyckor ombord på scoutbåtar, vilka har resulterat i personskador som krävt läkarvård eller skador på båten som krävt reparation, bör meddelas FiSSc:s sjöråd. Använda blankett på scout.fi -sidan (för kåren – kåradministaration – säkerhet – anmälan om olycka ombord)

Åskåda världen ännu i några månader

(å)skåda vär(l)den, programsatsningen som lyfter upp tips för en inkluderande och positiv åskådningsfostran i verksamheten, går så småningom mot sitt slut, men ännu finns det tid att i programsatsningens namn fundera på åskådningsfostran i kåren och hur ni kan ta i den på ett enkelt och otvunget sätt, och/eller göra den mer öppen och inkluderande. Förhoppningsvis fortsätter ni såklart med åskådningsfostran också efter att programsatsningen tar slut (de tips och material som tagits fram blir kvar i scoutprogrammets aktiviteter).

Tre enkla övningar för att syssla med åskådningsfostran utan att egentligen ens reflektera över det är att spela Alias med åskådningsord, leka Kameran, eller söka upp en egen trygg plats. Se bilagan för instruktioner.

Bilaga: Åskåda Världen övningar

Kajo 15-23.7.2022 Tavastehus Evois

Planeringen av Kajo är i full fart och nu är det äntligen dags att starta diskussionerna om Kajo i kårerna. Kårernas Kajare (Kajo kontaktpersoner) har förra veckan fått ett infobrev med information bl.a. om hur ni anmäler er lägerkår och om lägerkårernas uppdrag.

Scoutkårernas sista anmälningsdag är 31.10. Vid anmälan räcker det att ni meddelar att ni är på väg och med vilka andra scoutkårer ni eventuellt bildar en lägerkår. Lägret ber er också om en uppskattning på deltagarantal per åldersgrupp och hur många familjer som eventuellt bor i er lägerkår. Vidare samlas även information om ifall ni är intresserade av att få internationella deltagare i er lägerkår.

Kajaren kan göra scoutkårens anmälan i Kuksa i Kajos evenemang. Här hittar du en länk till instruktionerna hur du gör anmälan: kajo2022.fi/sv/karanmalning

Nu börjar det bli sista chansen att säkerställa att er scoutkår har en Kajare och att hen är anmäld i Kuksa. Om Du är denna Kajare, är det lugnt. Du kan hitta Kajaren i Kuksa med titeln: FS Kajo 2022 kårens kontaktperson Kajare. Om er Kajare fortfarande fattas och er kår vill delta är det dags att agera!

Kompassen – appen för att följa med scouternas aktiviteter

Kompassen är en app för att följa med gjorda aktiviteter i scoutprogrammet; som ett aktivitetskort, men i mobilen, och så att både gruppledaren och scouten själv när som helst kan kryssa i aktiviteter och kolla upp vad scouten gjort eller håller på med.

I kompassen kan gruppledaren notera aktiviteter som gjorda för gruppens scouter, och inom kort går det också att lägga in de märken som gruppmedlemmarna gjort. Scouterna själva kan fylla i aktiviteter som påbörjade, och kan via kompassen be gruppledaren kvittera aktiviteter som gjorda. Scouterna kan också favorit-markera sådana aktiviteter som de tyckt har varit super. För att kompassen ska fungera som ett uppföljningsverktyg för kåren så bör grupperna finnas i Kuksa med rätt person inmatad som gruppledare. Däremot behöver inte scouterna själva använda kompassen om de inte vill, kårens användning är inte beroende av att scouterna har appen i bruk.

Från och med årsskiftet försvinner aktivitetsuppföljningsverktyget ur Kuksa, och flyttar över till Kompassen (noteringar om gjorda aktiviteter kommer att flyttas över från Kuksa till Kompassen, så ifall ni fyllt i aktivteter i Kuksa så behöver ni inte manuellt uppdatera samma info i Kompassen). Den information som plockas till kårposten om hur scoutprogrammet gjorts i kåren tas ännu för år 2021 ur Kuksa, men efter det ur Kompassen.

Mer information om Kompassen, bland annat instruktioner för hur kompassen används, hittar du på: scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/scoutprogrammet-appen-kompassen.

Adventskalenderförsäljningen börjar!

Snart börjar årets adventskalenderkampanj! Bilder för kårens Fb-sidor och Instagramkonton finns i materialbanken www.partio.fi/materiaalipankki. Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt! Dessutom uppmuntrar vi er alla att uppge era försäljningsplatser på adressen www.adventtikalenteri.fi. Det gör julkampanjchefen via Kuksa på kårens kampanjsida. Om ni inte arrangerar gemensam försäljning, lägg in åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter, så att kunder som söker försäljare på ert område kan nå er kår!

LYCKA TILL MED FÖRSÄLJNINGEN!

IRRES INTERNATIONELLA FOND

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Läs mer på adressen: ANSOKAN.SCOUT.WEBBHUSET.FI

***

Bilagor: