Kårpost 5/2019

Pärmbladet hittar ni här!

Höstmöte 10.11.2019

I samband med Roverscout- och ledardagarna arrangeras förbundens höstmöte 10.11 kl. 9.00 på Kuggom i Lovisa. Anmälningar tas emot från kl. 8.00. Möteshandlingarna har postats till kårerna i två exemplar (kp-mottagaren + kårchefen eller kårsekreteraren).

Bifogade möteshandlingar:

STYRELSEVAL 2019

Under FiSSc:s höstmöte 10.11.2019 kommer vi att välja nya styrelsemedlemmar åt förbundet. Kanske du känner någon som skulle vara perfekt för något av uppdragen? I så fall skall du höra av dig till melina.weckman@scout.fi! Följande poster är öppna för val i höst:

  • Mångfald och trivsel
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Kårstöd 2 (med fokus på tillväxt)
  • Ledarstöd
  • Scoutfostran och program
  • Samhälle

och

  • Rekryteringskommitténs ordförande

Läs mera om uppdragen i uppdragsbörsen och ansök om ett styrelseuppdrag som passar dig! Ansökan är öppen fram till förbundsmötet 10.11.2019! Eventuella kandidatpresentationer läggs upp på adressen www.scout.fi/kandidater

Letar du efter nya utmaningar?

I uppdragsbörsen hittar du alla lediga uppdrag på förbundsnivå så som styrelseposter, gruppmedlem, ordförande för ett verksamhetsområde, najsuppdrag m.m. Ett uppdrag ett utmärkt sätta att fortsätta din scoutstig på!

www.scout.fi/ledigauppdrag

Familjescouting – Nya vuxna, nya barn, nya möjligheter

Familjescouting är en kul hobby för hela familjen och en möjlighet för kåren att ge extra energi åt verksamheten. Via familjescoutingen får kåren nya vuxna (som med stor sannolikhet åtminstone på längre sikt har energi också för kårens övriga verksamhet), nya barn (som med stor sannolikhet fortsätter i kåren när de uppnår vargungeåldern) och antagligen en dos ny energi. Via familjescoutingen får familjerna en gemensam hobby som ger dem frisk luft, gemenskap och välmående. Familjescouting är en win-win-grej för alla parter.

Läs mer om familjescouting; vad det handlar om, vem den riktar sig till, hur medlemskapet fungerar på scout.fi/familjescouting, där du dels hittar allmän info om verksamheten, och dels familjescoutledarens handbok och familjescoutingens aktiviteter.

Adventskalenderförsäljningen har börjat!

Bild Susanna Mikander

Nu pågår årets adventskalenderkampanj! Redan under den första veckan såldes över 500 kalendrar i webbshoppen! Bilder för kårens Fb-sidor, Instagram- och Twitter konton finns i materialbanken www.partio.fi/materiaalipankki.

Färdiga förslag till SoMe texter hittar ni på www.scout.fi/adventskalendern. Glöm inte att göra reklam för er kår i webshopen! Ni som inte ännu har beställt kalendrar, gör det i Kuksa så fort som möjligt!

Dessutom uppmuntrar vi er alla att uppge era försäljningsplatser på adressen www.adventtikalenteri.fi. Det gör julkampanjchefen via Kuksa på kårens kampanjsida. Om ni inte arragerar gemensam försäljning, lägg in åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter, så att kunder som söker försäljare på ert område kan nå er kår!

LYCKA TILL MED FÖRSÄLJNINGEN!

DET BLIR  NAJS 2020

29.7-5.8 i Ahtela, sagu (vargungar 29.7-1.8)

Nästa sommar är det äntligen dags för förbundsläger då Najs 2020 ordnas 29.7–5.8 i Ahtela. Följ med på lägrets hemsida www.najs2020.fi för att hänga med i lägersvängarna. Under fliken “För kårer” samlas information som ni i kårerna kan ha nytta av. Tipsa gärna också era scouter om hemsidan.

Dags för kåranmälan

Tidigare i höstas bad vi er göra preliminära kåranmälningar och nu börjar det snart vara dags för den bindande kåranmälan. Visst har ni redan gett uppdraget “Najs 2020 – kontaktperson” i Kuksa åt den ledare i kåren som tar sig an ansvaret att koordinera kårens lägeranmälan? Kontaktpersonen gör sedan den bindande kåranmälan i Kuksa. Den bindande kåranmälan pågår mellan 11.11 och 9.12.

Möjlighet för kåren att understöda deltagare

Kåren kan subventionera sina lägerdeltagare på ett enkellt sätt. Ifall ni vill använda er av understödsfunktionen bör ni fylla i det i Kuksa innan anmälningen för lägerdeltagare börjar vid årsskiftet. Summan dras sedan av från kårens deltagares deltagaravgifter före fakturan skickas hem. FiSSc fakturerar kåren för den totala summan ni valt att understöda era deltagare med under våren.

BILAGA: NajsInfo

Säkerhetsföreskrifter 2019

Bifogat med den postade kårposten hittar du kårens exemplar av de nya Säkerhetsföreskrifterna. Läs igenom och förvara dem tillgängliga för kårens alla ledare! Säkerhetsföreskrifterna finns även att läsa på issuu

Chefsdagar 25-26.1.2020

Du som är chef eller blivande chef i kåren – känns det som att du skulle behöva lite ny inspiration och kanske fler konkreta verktyg för ditt ledarskap? Kom på chefdagar 25-26.1 i Åbo, Oriniemen partiomaja. Läs mera bifogat.

BILAGA: ChefsdagarInfo

IRRES internationella fond dl 30.11

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Läs mer på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

UTMÄRKELSETECKEN DL 15.11

Det är igen dags att ansöka om Mannerheimspännen, DL 15.11. Är du osäker på hur du ska formulera din ansökan, eller känns det extra svårt att skriva utmärkelseteckenansökningar? Kuksa hjälper dig en bit på vägen gällande Mannerheimspännen i och med nya frågor i ansökningsblanketten. De nya frågorna på ansökningsblanketten gäller konkreta exempel på hur mottagaren förbundit sig till scoutingens värdegrund. Motivera med hjälp av exempel hur valspråket, något av idealen eller en del av löftet uppfylls.

Hör gärna av dig till utmärkelseteckenkommittén eller gruppens kanslikontaktperson frida.lundberg@scout.fi. Goda råd och hjälp med din ansökan får du t.ex. per telefon, epost och facebook (privat meddelande). Glöm inte att ni fortfarande behöver ett utlåtande av en utomstående instans. Traditionellt har detta varit skolans rektor men eftersom tecknet nuförtiden kan ansökas även för 19 åringar kan ett utlåtande även komma från en arbetsgivare eller annan insats där den ni ansöker spännet för är aktiv t.ex. församlingen. Läs mera om utmärkelsetecken på www.scout.fi (För kårer – Stöd för uppdrag – Tack-kultur)

 

Bilder på sidan: Didrik Lundsten, Atte Kesti, Susanna Mikander, Tony Pohjolainen, Susanna Oksanen