Kårpost 4/2023

Nya medlemsansökningar i Kuksa

Ni minns väl att i augusti/september behandla medlemsansökningar i Kuksa inom en vecka!
Kom ihåg att behandla inkomna medlemsansökningar inom en vecka i augusti och september! Obehandlade ansökningar släpps ”fria” till övriga kårer i området. Om ni inte genast kan ta in en ny medlem, välj ”behandla senare” i Kuksa och kontakta personen för att berätta åt hen när det är möjligt att komma med! Hör av er till Frida på kansliet om det är något kring detta ni undrar.

Om din kår har gamla ansökningar som hänger onödigt på framsidan – radera dessa gärna! En del av dessa personer finns redan med i verksamheten men en ansökan har blivit kvar på framsidan.

Styrelseval 2024

FiSSc:s höstmöte ordnas på lördagen den 28.10 under Ledardagarna. (Obs! dagen)
Då väljs också FISSc:s nya styrelse för 2024. 
Det finns 4-5 lediga poster som styrelsemedlem (tvååriga mandat). 

Kontakta valberedningskommitténs ordförande Gustaf Lehto (fornman.efternamn@scout.fi) om du är intresserad av att ställa upp eller har förslag på bra kandidater. 

Mer information om vad styrelsen gör och uppdraget går ut på får du av scoutchef Laura Nieminen-Eriksson och verksamhetsledare Jonna Sahala.

Hållbar scouting understöd – DL 30.9!

Understöd för hållbar scouting har hittills beviljats till 37 projekt.  Alla dessa kårprojket har bidragit till klimat- och miljösmarta val och minskning av koldioxidutsläpp i verksamheten.
Följande ansökningsrond för Hållbar scouting understöd är 1-30.9. Länken till ansökningsblanketten öppnar 1.9.

Med hållbar scouting understöd har kårerna bl.a. arrangerat matlagningskurser för vegetarisk kost, reparerat tält, anskaffat miljövänlig bottenfärg till kårbåten och installerat solpaneler.
Läs mera om understödet och ansök om hållbar scouting medel åt din kår!

Adventskalenderkampanjen 2023

Adventskalenderkampanjen är scouternas viktigaste medelsinsamlingskampanj där kårerna får den största andelen av intäkterna. Nu gäller det alltså att så småningom börja förberedelserna,  så att det blir en framgångsrik kampanj. Det första steget är att utse kårens julkampanjchef; fyll i uppdraget i Kuksa senast 4.9. Genast därefter får kåren materialpaketet postat till julkampanjchefen! Uppdraget som julkampanjchef är tidsbundet. Det går redan nu att fylla i uppdraget i Kuksa med startdatum genast och slutdatumet t.ex. 28.2.2024.


TIPS! Det är betydligt roligare att koordinera kampanjen som en liten grupp. Vi uppmuntrar er därför att försöka hitta 2-3 ledare i kåren som tillsammans vill göra en lyckad kampanj. På så sätt kan ni dela upp ansvaret mellan ledarna enligt egna styrkor. 

Vill din scoutkår vara med i scoutkompisprojektet? 

Genom att delta kan ni kan bidra till att fler barn får möjligheten att scouta och uppleva allt det roliga ni gör genom att ta med scoutpar (barn+scoutkompis) i verksamheten. 

En scoutkompis är en stödperson för ett barn i behov av särskilt stöd – personen möjliggör att barnet kan delta i verksamheten tillsammans med resten av scouterna. 

Vill du bli en scoutkompis och ge ett barn med behov av särskilt stöd chansen att vara scout? Uppdraget passar för dig som är cirka 15 år eller äldre. Ta kontakt så hjälper vi dig hitta ett barn som vill komma med i verksamheten! 

Är någon som redan går i din grupp i behov en Scoutkompis för extra stöd och möjliggörare? Man kan också ansöka om en scoutkompis som stöder en hel grupp ifall stödbehovet och utmaningarna är mer övergripande i gruppen. 

För tillfället fungerar projektet i huvudstadsregionen och nu i höst inleds projektet även i Österbotten. 

Vem vill din kår nominera till årets Klyset mottagare?

Nu är det dags att börja fundera på potentiella kandidater för Klyset! 

Klyset är ett båtbeslag, som oftast är fäst vid relingen både i fören och aktern på båtar och skepp av alla format. Dess uppgift är att hålla förtöjningstrossar och ankarkättingar på plats, hindra att relingen tar skada av skavande trossar och kättingar. Den är stark och väl fästad vid relingen. Den skall vara väl avrundad för att inte heller trossarna och kättingarna skall ta skada. Den skall tåla stora påfrestningar och vara rätt dimensionerad för sin uppgift. Samma egenskaper skall scoutledaren som får vandringspriset Klyset inneha:

  • vara sammanhållande
  • inneha en stark men smidig personlighet
  • vara sin uppgift vuxen – alltid redo
  • vara medlande till sin natur

Det finns säkert flera ledare inom er kår som uppfyller kriterierna och förtjänar ett extra tack för det arbete hen har gjort! Läs mera om vandringspriset och nominera er Klyset mottagare senast 1.10!

Höstens scoutäventyr i FiSSc

Senast nu är det dags att titta igenom FiSSc:s kurs- och evenemangsutbud för hösten och pricka in de utbildningar och evenemang du vill delta i. Passa på att gå Chefsutbildningen, eller öva upp dina färdigheter i första hjälpen. Fundera i kåren på vilka grejer era scouter och ledarkompisar skulle ha nytta och glädje av!
Sista anmälningsdag till de flesta FiSSc-kurser och evenemang under hösten är 15.9.
Du hittar fantastiska infoblad och mycket annat matnyttigt på scout.fi 

FiSSc:s Ledardagar 27-29.10 i Åbo

FiSSc:s Ledardagar och höstmöte ordnas 27-29.10 i Åbo på Linnasmäki. 
Ett veckoslut med bra fiilis, kompisar, givande program ute och inne, och också tid att koppla av och ta det lugnt! Ledardagarna är öppna för alla 15 år fyllda scoutledare. Tipsa era explorerscouter om det här och locka med dem.  Anmälan öppnar 1.9. 
En webbsida för evenemanget (scout.fi/ledardagar2023) publiceras inom kort, följ med infon där och i händelsekalendern. Observera att vi denna gång håller FiSSc:s höstmöte på lördagen!

Höstens scoutledarträffar

Under hösten ordnas följande träffar. Vi är utomhus i mån av möjlighet med fokus på natur, umgänge, inspiration och gemensam planering.  

Pricka in datumen redan nu och anmäl dig! 

Familjescout- utbildning under höstens första kvällste 7.9, kl. 18-20  

Höstens första kvällste slår ihop sig med familjescoutledartutbildning! Är du eller din kår intresserad av att börja med familjescouting? Eller har ni redan kickat igång men behöver lite stöd, tips och material? Kvällsteet riktar sig till dem som fungerar som familjescoutledare, har tänkt bli det eller annars funderar på att börja med familjescouting och är allmänt intresserad.

Utbildningen varar ca 2h. Anmäl dig redan nu! Vanligt kvällsteformat med drop-in är också ok! Men om du vet att du deltar redan nu kan du gärna anmäla dig så vi får ett hum om antal.  Observera att tiderna är avvikande från följande kvällsteen. 

Länk till 7.9 tillfället

Kvällsteena ordnas från och med hösten första torsdagen i månaden mellan kl. 19-20 om inte annat meddelas!

Höstens följande kvällste tillfällen är: