Kårpost 4/2021

Kårposten skickas per e-post till postmottagarens e-postadress, om inte kåren fyllt i en gemensam e-postadress i kårens Kuksa-profil! Utöver kårernas postmottagare får förbundets förtroendevalda den elektroniska kårposten.

Pärmbladet kan du läsa här!

Höstens verksamhet i pågående coronaläge

Hösten är småningom här och förhoppningsvis kan vi så småningom återgå till en verksamhet med färre restriktioner. För tillfället kan man i enlighet med anvisningar från Regionförvaltningsverken, arrangera scoutverksamhet i hela landet för alla åldersgrupper. Vi uppmuntrar er att i första hand arrangera veckomöten utomhus, med trygga avstånd.

Fortsätt även påminna era scouter om vikten av god handhygien, att endast delta om man är frisk och att hålla avstånd till varandra. Över 12-åriga medlemmar rekommenderas använda ansiktsmask inomhus, förutsatt att det inte finns medicinska hinder för det. Det rekommenderas även att ni utomhus använder mask, om ni inte kan hålla tillräckliga avstånd till varandra. Hör gärna av dig till någon av oss på kansliet om det är något du undrar gällande coronarestriktioner på ert område.
scout.fi/corona

Höstmöte 31.10 – lediga styrelseuppdrag

På förbundets höstmöte 31.10 blir det igen dags för styrelseval. Under höstmötet väljs fem nya styrelsemedlemmar för två års mandat, vilket betyder att kandidater till styrelsevalet behövs! För att infon ska nå våra framtida kandidater är det viktigt att i god tid synliggöra valet. För gärna diskussioner tillsammans med dina scoutkompisar, kanske du känner någon som kunde vara intresserad av att ställa upp? Eller har du själv funderat på ett uppdrag i FiSSc styrelsen? Mera information om styrelseuppdragen och valen hittar du småningom på FiSSc:s kanaler, på frågor om styrelsevalet och valberedningens arbete besvarar valberedningens ordförande Milla Aaltonen (milla.aaltonen(a)scout.fi).

OBS! Enligt förbundets stadgar; §5 – bör förslag som önskas behandlade på mötet tillställas styrelsen för vårmötets del före första februari och för höstmötets del före första september!

Höstens scoutäventyr i FiSSc

Senast nu är det dags att titta igenom FiSSc:s kurs- och evenemangsutbud för hösten och pricka in de utbildningar och evenemang du vill delta i. Passa på att gå Chefsutbildningen, andas frisk luft på UteVandring eller doppa tårna (och resten av dig) i det iskalla vattnet under Sjöräddningskursen. Fundera i kåren på vilka grejer era scouter och ledarkompisar skulle ha nytta och glädje av!

Sista anmälningsdag till de flesta FiSSc-kurser och evenemang under hösten är 15.9.
Du hittar fantastiska infoblad och mycket annat matnyttigt på scout.fi

Ny kurs i att ordna läger!

FiSSc ordnar för första gången en kurs i att ordna läger (och förläggningar, vandringar och andra evenemang med många deltagare, nya samarbetspartners eller invecklade arrangemang).
På kursen får du stöd och tips för bl.a. projektledning, ekonomi, tidtabeller, säkerhet, infra och juridiska frågor. Kursen ordnas digitalt med utbildningskvällar med olika teman; du kan delta i alla eller välja ut bara ett fåtal om du vill fördjupa dig i vissa delar av lägerfixandet. Första träffen är 15.11! Anmäl dig senast 15.9!

BILAGA: Plansch

Anmälan till årets Roverscout- och ledardagar öppnar 6.9.

Roverscout- och ledardagar arrangeras i år på Urhattu lägergård i Nokia, ca 20 km från Tammerfors centrum. Evenemanget går under namnet ’Nokia – Connecting scouter’. På lördagen erbjuds olika workshoppar och roligt kvällsprogram. På söndag tar höstmöten plats. Hela helgens program tar plats på Urhattu , men en del av workshopparna ordnas i Tammerfors. Anmälan öppnar 6.9 och pågår till 3.10 i Kuksa, du väljer i anmälan vilka workshoppar du vill delta i. Ta med hela kårens ledargäng och njut av ett scoutigt veckoslut i Nokias skogar!

BILAGA: Ro-Le plansch

FiSSc:s eget kvällste kör igång i höst

Du kanske hört om Finlands Scouters koncept iltateet? Iltateet är online webbinarier som ordnas varannan vecka för alla intresserade scouter, med målgruppen explorerscouter och äldre. Webbinarierna är ungefär en timme långa. Nu kommer vi att nappa detta koncept och lägga en FiSSc ’touch’ på saken! Under hösten kör FiSSc kvällstén igång en gång om månaden för att presentera aktuella ämnen, diskutera och lära oss nytt.
Notera redan nu höstens datum i kalendern: 7.9, 5.10, 9.11 och 7.12.
scout.fi/kvallste

Tips för höststarten – Färdiga planerade möten

Ta en titt på tips och verktyg för en bra och smidig start på höstens verksamhet, som förhoppningsvis kan innehålla färre restriktioner och fler möjligheter. Du hittar bl.a.:

  • Färdiga planerade möten (3st) för vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter.
  • Lekar att inleda verksamheten med.
  • Tips på hur ni får en smidig start för spejarscouterna – hur inspirera för att få dem att komma på möten.

scoutprogrammet.fi

JOTA och JOTI 15-17.10

Jamboree On The Internet är världens största årligen återkommande scoutevenemang, och det enda du behöver för att delta är en telefon eller dator med internet! Gå till webchat.scoutlink.net för att delta. Tala med scouter från hela världen, och glöm inte FiSSc egna kanal #fissc. Behöver du hjälp med att komma i gång eller om du har övriga frågor gällande JOTI kan du mejla victor.spiby(a)scout.fi.

Jamboree On The Air ordnas samtidigt via radiovågorna, kontakta din lokala radioamatör om du inte har egen utrustning. Behöver du tips eller hjälp med JOTA kan du mejla maria.kaunismaa(a)partio.fi.
jotajoti.info

Adventskalenderkampanjen 2021

Adventskalenderkampanjen är scouternas viktigaste medelsinsamlingskampanj där kårerna
får den största delen av intäkterna. Nu gäller det alltså att så småningom börja förberedelserna,
så att det blir en framgångsrik kampanj. Det första steget är att utse kårens julkampanjchef;
fyll i uppdraget i Kuksa senast den 31.8. Uppdraget som julkampanjchef är tidsbundet. Det går redan nu att fylla i uppdraget i Kuksa med startdatum genast och slutdatumet 22.2.2022.

TIPS!
Om ni i kåren har tankar på att delta i Kajo nästa sommar, är adventskalenderförsäljningen ett ypperligt sätt att motivera de äldre åldersgrupperna till att sälja kalendrar. Kåren kan t.ex. välja att med adventskalenderintäkterna understöda deltagarnas deltagaravgifter med ett eget valbart kårbidrag.

Scoutscaban 25-26.9

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna vill härmed bjuda in alla scouter till årets scoutscaba. Scaban går i år under namnet Eau 2021 och går av stapeln 25-26.9 i Nyland. Scoutscaban är en årligen återkommande scouttävling som ordnas av medlemskårerna i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS). Tävlingens syfte är att ge kårerna tillfälle att tävla mot andra tuffa lag, att utveckla allas scoutfärdigheter och sålunda bidra till att hålla kårernas egna tävlingar på hög nivå. Scouter från hela Finland kan delta i Scoutscaban.

Du kan delta i Scoutscaban i någon av de tre olika klasserna:

  • Tävlingen om Yxan: I lag om 4-6 personer; i minst spejarålder, varav högst två är roverscouter eller ledare
  • Tävlingen om Sågen: I lag om 2-3 personer; explorerscouter och äldre
  • Tävlingen om Motorsågen: I lag om 2-3 personer; med en sammanlagd ålder på minst 75 år

Läs mera om hur du anmäler dig på adressen vikingaflickorna.fi Ifall du har frågor kan du kontakta oss på adressen eau2021(a)vikingaflickorna.fi
Hoppas vi ses på Eau!

SCOUTINGENS UTBILDNINGSSTIG

Ledarskapsutbildningen i scouterna är indelad i olika nivåer och stöder de olika ledaruppdragen i kåren och förbundet. I den bifogade planschen om scoutingens utbildningsstig ser du de ledarskapsutbildningar som FiSSc ordnar (samt några av FS utbildningar).
scout.fi/ledarskapsutbildning

Bilaga: Plansch
Bilaga: Höstens kurser

Scoutkompis

Har du hört talas om Scoutkompis projektet där barn med särskilt behov av stöd har möjlighet att bli scout? Projektet är ett samarbete mellan Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och SAMS Vänverksamhet. Just nu söker vi både deltagare, kårer och scoutkompisar som vill vara en del av verksamheten läsåret 2021-2022. Om det låter intressant och du vill veta mera gå in på adressen
scout.fi/scoutkompis.

Bilaga: Scoutkompis plansch

Äventyrsveckan

FiSSc förverkligar 2021 skolkampanjen Äventyrsveckan. Kampanjen riktar sig till elever i årskurs 1–2, eftisar och deras lärare. Omkring 50 svenskspråkiga skolor/eftisar har redan anmält sig tillKuvassa partioseikkailun lintuhahmoja

kampanjen. Aktiviteterna förverkligas i sin helhet av personalen, men det är ett utmärkt tillfälle för kåren att marknadsföra sin egen verksamhet genom att göra ett skolbesök eller dela ut
flyers. FiSSc kommer per mejl informera alla de kårer som har en skola eller ett eftis i sin region som är anmäld till kampanjen.
scout.fi/aventyrsveckan

Klyset 2021

Nu är det dags att börja fundera på potentiella kandidater för Klyset! Det kanske finns en ledare inom er kår som förtjänar ett extra tack för det arbete hen har gjort? På adressen ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset hittar du tydligare instruktioner för vandringspriset och länken för själva ansökan. Deadline att nominera är i år 1.10

Kajo 15-23.7.2022 Tavastehus Evois

Kuvassa iloisia partiolaisia metsässä
Kuva: Anna Enbuske

Nästa sommar blir det storläger, nämligen Finnjamboree Kajo! Till och med 15 000 deltagare förväntas delta i det åttonde storlägret i Finland. Har din kår redan en utnämd Kajo kontaktperson? Om inte utse en ledare i kåren och ge hen uppdraget i Kuksa, så att ni inte går misste om värdefull information gällande lägret! Läs mera på adressen kajo2022.fi

 

BILAGOR:

Lär dig ordna läger
Roverscout- och ledardagar
Scoutingens utbildningsstig
Höstens kurser
Scoutkompis

Bilder:
Alex Inkilainen, Jockum Lundsten, Kate Lönnberg, Didrik Lundsten, Christel Rönns, Eeva Helle, Anna Enbuske