Kårpost 4/2020

Höststart och corona

Denna vecka skickas inte ett enskilt corona-Infomail till kårerna. Istället skickas kårposten med ett bredare utskick än normalt.

Vi hoppas innerligt att vi i scoutverksamheten under hösten har möjlighet att träffas och dra ut på äventyr tillsammans, men hur det än blir så kommer pandemiläget att kräva en del specialarrangemang.

Myndigheterna kommer kontinuerligt ut med anvisningar och rekommendationer som vi såklart också följer inom scoutingen. Tillsammans med Finlands Scouter och utgående från THL:s rekommendationer ger vi i FiSSc anvisningar och tips an efter som det behövs.

Vi kommer under höstterminen att fortsätta med att skicka ut coronainfomejl till kårerna (kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda) med de senaste corona-anvisningarna, -rekommendationerna och tips för verksamheten.

Här kan ni läsa höstens första CoronaInfomail och några rekommendationer för hur verksamheten kan göras trygg under hösten.

Nya medlemmar med i verksamheten!

Kårsökningen och därmed även kårens elektroniska medlemsansökningsblankett (länk i Kuksa) har genomgått en del ändringar. Detta för att göra det ännu lättare för nya medlemmar att hitta en scoutkår åt sig.

För att kåren ska vara synlig i kårsökningen med alla rätta kriterier lönar det sig att kontrollera att kårens uppgifter i Kuksa är rätt uppdaterade. Granska bl.a. att ni har ”svenska” som verksamhetsspråk, ni kan självklart pricka i flera språk (t.ex. engelska, teckenspråk) förutsatt att ni i er verksamhet kan uppfylla dessa. Om ni använder er av gruppfunktionen i Kuksa, kan ni även tillåta att via dessa låta nya medlemmar hitta er scoutkår på basen av tidpunkt och mötesdag. Kontrollera då gruppinställnignarna i Kuksas gruppfunktion.

OBS! Om kåren inte vill visa sina grupper alls i kårsökningen – då behöver ni inte göra något! Grundinställningen för grupper är att gruppen inte syns!

Scouternas e-tjänst (asiointi.partio.fi)

Vårdnadshavare och över 15-åriga medlemmar kan framöver sköta sina scoutärenden via Scouternas e-tjänst (asiointi.partio.fi). Scouternas e-tjänst är användarvänligare och ett visuellt tydligare användargränssnitt till Kuksa. I praktiken uppdaterar man alltså sina egna uppgifter direkt i Kuksa, trots att man använder den mer överskådliga e-tjänsten. Framöver skall detta underlätta arbetet för kårens medlemsregisteransvariga. Läs mera om e-tjänsten och hur man kan använda den på adressen www.scout.fi/e-tjänsten

Vad behöver kåren nu göra?

Gällande e-tjänsten

  • Försäkra er om att alla era minderåriga medlemmar har minst en vårdnadshavare kopplad till sig i Kuksa.
  • Delta i Teams-träffar där vi presenterar tjänsten åt er. Läs mera på scout.fi/e-tjänsten

Följande Teams-träffar gällande scouternas e-tjänst är insatta:

To 20.8 kl. 17-18 Join Microsoft Teams Meeting

Må 24.8 kl. 18-19 Join Microsoft Teams Meeting

Delta i träffarna om du vill höra och se hur tjänsten fungerar för vårdnadshavare och medlemmar. På sidan scout.fi/e-tjänsten publiceras flera tillfällen inom kort!

Kårsökningen

  • Kontrollera att kårens uppgifter och koordinater för kårlokalen är rätt insatta i Kuksa. Anvisning för hur kåren blir synlig i kårsökningen finns på adressen scout.fi/kuksa
  • Om ni vill att vårdnadshavare kan hitta en lämplig kår med hjälp av mötestid-sökning, bör ni uppdatera gruppernas uppgifter, bl.a. med åldersgrupp för gruppen.
  • ”Tillåt anslutning via webbsida” -krysset underlättar medlemsansökan till kåren.
  • Lägg in i Kuksa (kårprofilen) en egen reklamtext om er verksamhet som blir synlig på kårsökningen.

Anmälan till FiSScAkademin har öppnat!

Den 23–25.10 är det dags för den tredje upplagan av FiSScAkademin. FiSScAkademin är för alla roverscouter och kårens ledare. Ta med dig ledarna i kåren och passa på att ta en gemensam rekreationshelg, lära er nytt och ta del av FiSSc-fiilisen. Evenemanget är också öppet för personer som inte har scoutbakgrund, eller som tagit några års scoutpaus, så varför inte ta med en kompis och visa vad scouting är?! Anmälan är öppen till den 27.9 och fram till den 6.9 erbjuds dessutom ett Early Bird- pris! För mera information om evenemanget besök: scout.fi/fisscakademin. Eller KLICKA HÄR för att komma direkt till anmälan i Kuksa.

Bilaga: FiSScAkademin plansch

#scoutahemma

Gjorde era scouter distansuppgifter under våren och/eller sommaren? Kom ihåg att beställa #scoutahemma-märken åt dem om ni vill kunna dela ut ett märke. (Märket har en uppsättning uppgifter, men kan också delas ut för helt andra distansuppgifter som ni gjorde i kåren under samma tid.)

Märkets material kan också användas som tipsbank under hösten ifall ni blir tvungna att helt eller delvis återgå till scouting hemma, eller om ni har enstaka medlemmar som på grund av pandemin inte kan delta i verksamheten.

Läs mer om märket och skicka in kårens beställning här!

ADVENTSKALENDERKAMPANJEN 2020 – Utse kårens kampanjchef

adventtikalenteri 2020 kissa
adventtikalenteri 2020 kissa

Nu är det igen dags att utse kårens julkampanjchef eller julkampanjteam. Vi utgår i nuläge från att adventskalenderkampanjen kommer att kunna utföras, dock med en del restriktioner. Vi på förbundsnivå har planer för hur vi gör om restriktionerna blir stängare och kampanjen kräver en plan B. Men i nuläge gäller det alltså att utse kårens julkampanjchef/-er senast 5.9!

Redan nu kan vi berätta att FS har förhandlat en rabatt åt alla scoutkårer gällande MobilePay MyShop! Under oktober-december – förutsatt att kårens FO nummer finns i Kuksa får ni rabatterade priser per transaktion och ingen gräns för minimifaktureringen finns. Passa således på att i höst öppna ett MobilePay Myshop konto för kåren. Ett lätt sätt att skydda både medlemmar och kunder för smittspridning då ni minkar på hanteringen av kontanter. Läs mera om hur MobilePay Myshop fungerar på scout.fi/adventskalender.

PS! För att ni inte ska gå miste om detta erbjudande har vi redan försökt fylla i alla scoutkårers FO-nummer i Kuksa. Kontrollera dock att vi hittat rätt. (Sök kårens profil – välj ”redigera” – FO-nummer (fyll i eller kontrollera att vi hittat rätt).

SCOUTLEDARTRÄFFAR

Även i höst ordnas scoutledarträffar runtom i landet 19 eller 20.9 och vi hoppas att just din kår deltar med många ledare. Scoutledarträffarna är tillfällen då man kan träffa andra kårer, utbyta idéer och få inspirationskickar. Ju fler deltagare, desto bättre!

Under höstens träffar kommer vi att tillägna en del tid åt att diskutera några av de ärenden som kommer upp på medlemsmötet i oktober. På agendan är till och med så stora frågor som hur vi vill att FiSSc ska se ut i framtiden och hur vi ska hävda oss då Finlands Scouter står inför förändringar. Vi har också ett spännande höstmöte på kommande med många lediga styrelseposter och det är i allas vårt intresse att fylla dem med motiverade och kunniga ledare.

Förutom en dos scoutpolitik utlovas tid för idéande och planering kårer emellan samt aktuella infoärenden. Vi får höra om nya handslagsmodeller, uppdateringar i Kuksa, beställning av UTE-kurser och därtill får vi hörs om lite nyheter på utmärkelseteckenfronten.

Guldtipsen (där kårerna får dela sina vardagsguldkorn med varandra) kommer också att finnas med, och denna gång handlar det om att hitta rätt efterträdare till kårens styrelseposter, att byta styrelseposter eller att se till att all kunskap överförs då nya personer tar emot uppdrag.

Vi hoppas på att kunna genomföra fysiska träffar, men planerar in en möjlighet att delta på distans (delvis eller helt) ifall det behövs.

Välkommen med!
Hälsar, kårstödsgruppen och föbundsstyrelsen

Uppdragsbörsen: lediga uppdrag – mångsidiga möjligheter!

Letar du nya utmaningar? Kolla in FiSScs uppdragsbörs! I uppdragsbörsen hittar du alla lediga uppdrag på förbundsnivå så som föbundsstyrelseposter, gruppmedlem, ordförande för ett verksamhetsområde m.m. Ett uppdrag på förbundsnivå är ett utmärkt sätta att fortsätta din scoutstig på!

Ett uppdrag inom scoutingen är en win-win-grej för både dig som har uppdraget och för scoutingen i stort. Scoutingen går under utan frivilliga som ger av sin tid och sitt kunnande. Samtidigt får den som har uppdrag ny inspiration, bredare nätverk och mer kompetens. Scoutuppdrag är roliga, givande och utvecklande.

Uppdrag på förbundsnivå: FiSScs verksamhet är indelad i områden som kommunikation, ledarstöd, samhälle, scoutfostran och program, utbildning, kårstöd samt mångfald och trivsel. Varje område har 1-3 grupper med kring 5-10 förtroendevalda/grupp som jobbar med det området. De förtroendevalda är kårmedlemmar, precis som du. Många av grupperna söker med ljus och lykta efter fler medlemmar; de allra flesta har plats för fler. Kolla in scout.fi/ledigauppdrag ifall du är intresserad av ett (eller ett till) uppdrag i FiSSc, eller ta kontakt om du vill bolla alternativ. Du kan också gå in på scout.fi/fisscfortroendevald om du först bara vill bekanta dig med vad en förtroendevald gör.

Uppdrag i en stab: Gå med i stabspoolen scout.fi/stabspool så får du med jämna mellanrum info om evenemang som rekryterar stab. Eller scrolla igenom händelsekalendern på www.scout.fi/handelsekalender/ och ta kontakt med kontaktpersonen för kurser och evenemang som du gärna är med i staben för.

HeSS Scoutskaba 2020: SCOUTFLIX

Vi utmanar dig att samla ihop en patrull och delta i höstens roligaste scoutevenemang!

Scoutskaban är en årligen återkommande scouttävling med långa anor som ordnas av medlemskårerna i Helsingfors Svenska Scouter (HeSS). Årets tävling ordnas av Sjöscoutkåren Vikingarna och temat är Netflix. Spejar-, explorerscouter och ledare uppmanas att delta i tävlingen och vi garanterar deltagarna ett roligt scoutäventyr som det kommer att talas om i åratal!

Scouter från hela Finland kan delta i Scoutskaban och det är gratis i år.

Det lönar sig att bekanta sig med detaljerna kring tävlingen på https://scoutflix.vikingarna.fi/. Där kan du också läsa om de olika tävlingsklasserna.

Anmälningen är öppen och sker elektroniskt via Kuksa! Sista anmälningsdag 12.9.

Samla ihop en patrull och anmäl dig omedelbart. Hoppas vi ses på Scoutflix 2020! Man kan också vara i kontakt med oss ifall man saknar patrull och då hjälper vi gärna med att hitta patrullmedlemmar.

Enkät: Hur väl känner du till vårt utmärkelseteckensystem?

Utmärkelseteckenkommittén (UTK) kartlägger för tillfället hur känt och använt utmärkelseteckensystemet, som i dagsläget används inom scouterna, är. För detta har vi tagit fram en webropol. Webropolen är riktad till alla scoutledare i förbundet. Utöver era erfarenheter frågas det också om hur man kunde utveckla utmärkelseteckensystemet och -kulturen. För oss är det intressant även om du upplever att du inte har någon erfarenhet av utmärkelsetecken. Ni får gärna dela med er av länken i era grupper och i kåren och uppmuntra medlemmarna att svara. Alla svar är välkomna. Sista svarsdagen är 31.8.2020 och det tar ca 4 min att svara på enkäten. Tack för alla svar på förhand.

Svara på förfrågan här!

Nytt ideologiskt tecken…

…och förnyade kriterier för beviljande av Louhivuori-, Collans spänne. 

Både Collans- och Louhivuoris spännet har fått nya kriterier för beviljande som träder i kraft från och med 1.1.2021. Collans spännet är riktat till scoutledare som fungerar som gruppledare och är minst 19 år, Louhivuoris spännet är riktat till patrulledare som fyller högst 18 år.

Ett nytt ideologiskt märke är även på kommande! Märket placerar sig mellan Mannerheimspännet av första klass och Silvervargen/Silversvanen. Det nya ideologiska märket kommer att kunna ansökas åt scoutledare som fyllt 26 år och som varit aktiv i ledarskapsroller under minst tre år. Kännetecknande för ideologiska märken är att de tilldelas scouter som klart förbundit sig till scoutingens värdegrund, valspråk och scoutlöftet. Känner du någon i er kår som låter som en lämplig kandidat för det nya tecknet. Hör gärna av dig antingen till utmärkelseteckenkommitténs ordf. Jens Back (jens.back@scout.fi) eller gruppens kanslikontaktperson frida.lundberg@scout.fi. Vi vill hjälper er gärna med de första ansökningarna så fort det går att göra i Kuksa. Mera information om dessa skickas till kåren under hösten och kan även läsas inom kort på scout.fi/utmärkelsetecken

Vandringspriset Klyset söker ett hem!

Vem vill din kår tacka lite extra mycket?

Nu söker klyset ett nytt hem för ett år framåt, känner du någon som skulle vara i behov av ett extra t-a-c-k för sin insats? Klyset vill gärna bo hos någon scoutledare som gör allt för kårens bästa. Det har förekommit påståenden om att klyset skulle vara ett pris för endast sjöscouter, men så är inte fallet! Klyset må fysiskt vara format som en del som tillhör en båt men både landkrabbor som sjöstjärnor är värda ett klyse! Det är symboliken av klyset som är det viktiga, nämligen uthålligheten och styrkan av att hålla en stor båt förtöjd på sin plats också då det är storm. De här är samma egenskaper som en scoutledare behöver i sitt uppdrag.

Söktiden pågår till den 1.10.2020, ansökan sker elektroniskt på adressen ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset/. Klyset delas ut den 25.10.2020 på FiSSc höstmöte i Karis.