Kårpost 4/2019

Kårpost 4 pärmen hittar ni här!

STYRELSEVAL 2019

Under FiSSc:s höstmöte 10.11.2019 kommer vi att välja nya styrelsemedlemmar åt förbundet. Nu är de dags att fundera på lämpliga kandidater, kanske du känner någon som skulle vara perfekt för något av uppdragen? I så fall skall du höra av dig till melina.weckman@scout.fi! Följande poster är öppna för val i höst:

 • Mångfald och trivsel
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Kårstöd 2 (med fokus på tillväxt)
 • Ledarstöd
 • Scoutfostran och program
 • Samhälle

Läs mera om uppdragen i uppdragsbörsen (inom kort) och ansök om ett styrelseuppdrag som passar dig! Ansökan är öppen fram till förbundsmötet 10.11.2019!

Har kåren kompetenta ledare?

Grundutbildningen hör till varje scoutledares scoutstig och en beviljad fullmakt ska vara ett självklart mål för alla som är scoutledare! Scoutledarfullmakten är viktig bl.a. för att den är ett bevis på att du införskaffat den kunskap som krävs för att kunna fungera som scoutledare. Utbildade ledare möjliggör högklassig verksamhet. Gå Grundutbildning för scoutledare eller slutför din påbörjade utbildning redan i höst!

Grundutbildning i kursformat 11-13.10 + 22-24.11 i Åbo, SAD 15.9 – för dig som inte ännu gått utbildningen.
Grundutbildning i flerform (online) hösten 2019, SAD 15.9 – för dig som önskar ett annorlunda format eller vill komplettera en tidigare utbildning.

Mer info finns på www.scout.fi/handelsekalender eller fås av utbildningsgruppen: fissc_utbildning@kuksa.partio.fi.

Bilaga: Har du scoutledarfullmakt?

Evenemang du inte kan missa!

Lovisa pursuit – årets roverscout och ledardagar

Kom med på Lovisa Pursuit, årets roverscout- och ledardagar på Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Se bilaga för info om program och anmälan!

Bilaga: programinfo

Chefsträff 9.11 kl 16.00
(i samband med Roverscout- och ledardagarna)

Har du ett chefsuppdrag i kåren? Kom på chefsträff! På Roverscout- och ledardagarna ordnas en chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer i FiSSc. Även blivande chefer är välkomna. Ta med dig din efterträdare ifall kåren har chefsbyte på kommande.

Explo 18-20.10

Anmälningen till Explo har öppnat!

Bilaga: ExploInfo

Scoutledarträffar 21.9

Pricka in höstens scoutledarträffar i kalendern! Den 21.9 kl. 10 samlas vi i Vasa, Jakobstad, Åbo och Helsingfors. Kom med och diskutera kårsamarbete, förbundsläger, aktuellt från styrelsen, adventskalender, samhällsaktivitet mm. Anmälan i Kuksa senast 13.9.

ADVENTSKALENDERN 2019

Det är igen dags att fundera vem som i år är kårens julkampanjchef, eller ännu bättre vilka ledare eller roverscouter som tillsammans bildar kårens julkampanjteam. Julkampanjchefen får ett materialpaket postat till sig i början av september med allt nyttigt den behöver veta inför projektet! Ge uppdraget åt en roverscout eller ledare i kuksa senast 5.9.

Visst vet ni om att det finns massvis med färdigt material för kårens bruk i materialbanken? Det lönar sig absolut att med jämna mellanrum ta en titt på adressen scout.fi/kalendermaterial, där hittar ni inom kort bl.a. bilder för sociala medier, brevbotten och planscher för kalenderkampanjen. Årets kalender är illustrerad av Christel Rönns.

NYTT ÅR 2019 ÄR:

 • Paketkort i form av klistermärken
 • Kalendermaterialet är nu FSC-certifierat
 • Kalenderns försäljningspris är 10 €, varav kåren får behålla 4,50€/ såld kalender (55% mer än tidigare)

Kom ihåg att vi säljer inte en produkt, utan vi ber kunden om ett understöd för scoutverksamheten. Som ett tack får kunden en kalender.

Grundstadgan – hur ser förslaget ut?

Arbetet kring Finlands Scouters nya grundstadga har pågått hela våren. Nu finns ett första förslag (på finska) att läsa för på adressen: www.scout.fi/grundstadga

Arbetsgruppen erhöll via workshoppar (ca 310 deltagare) och medlemsförfrågan (2569 svar), klara riktlinjer med bred förankring för att t.ex. beskriva värderingar. Under arbetets gång har gruppen ständigt varit i kontakt med olika religiösa samfund & andra aktörer.
Finlands Scouters styrelse har godkänt förslaget och till följande behandlas det av Scoutrådet. Under hösten kommer en översättning till engelska att göras, vartefter förslaget skickas till WAGGGS & WOSM för att godkännas. Grundstadgan kommer självklart också tids nog att översättas till svenska. En första version av den svenska översättningen tas fram och behandlas under hösten så att en grund finns klar då den nya grundstadgans fortsatta behandlingar klarnar efter utlåtanden av världsorganisationerna.

Visst minns ni ut och finn?

Årets programsatsning Ut och finn vill uppmuntra alla att göra saker utanför de vanliga fyra väggarna; både helt bokstavligen; ta sig ut ur kårokalen, och också bildligt talat; skapa nya samarbeten med andra kårer, organisationer eller instanser. Nu när hösten kommer och det är dags att planera möten och evenemang kan ni gärna utnyttja materialet som har skapats:

 • ett femtiotal tips på olika ställen runtom i Svenskfinland som man kan besöka under ett möte eller en utfärd
 • tips på grejer att göra då man besöker ett konstmuseum, ett kommunhus eller ett andligt/religiöst utrymme
 • Pandamärket

Allt material hittas på www.scout.fi/programsatsning
Där kan ni också ge era egna bästa tips på platser värda att besöka eller grejer som är roliga att göra.

Förbundslägret Najs 2020 arrangeras 29.7-5.8 (vargungar 29.7-1.8) i Ahtela, Sagu

Välkommen Philippa!

Philippa Rytkönen har börjat arbeta som lägerkoordinator för förbundslägret Najs 2020. Ni når Philippa på adressen philippa.rytkonen@scout.fi eller på numret 044-270 0574. Välkommen Philippa!

Kåranmälan till lägret

Lägerplaneringen är i full gång och inom kort blir det aktuellt för kåren att göra en kåranmälan. Vi använder Kuksa för lägeranmälan och bygger för tillfället upp stommen för kåranmälan i Kuksa. I kåranmälan behöver vi veta hur många deltagare per åldersgrupp ni tror att er kår deltar med. Dessutom vill vi gärna veta om ni kommer att ha familjelägerdeltagare från kåren och om ni deltar med er kårbåt. Noggrannare anvisningar för hur kårlägeranmälan görs skickas till kårens chefstrio inom kort.

Uppdrag på lägret?

Vill du vara med och göra lägret? Det finns många lediga uppdrag på alla nivåer ännu! Hitta ett uppdrag för just dig på adressen www.najs2020.fi.

Följ med webbsidan för aktuell info:
www.najs2020.fi

Klyset DL 1.10

Under höstmötet 10.11 delas traditionsenligt vandringspriset Klyset ut och nu är det dags att nominera kandidater! Kåren kan göra en ansökan till en scoutledare som ni tycker utmärk sig för ett fint arbete och engagemang. Beskrivningen och kriterierna samt ansökningsblanketten för vandringspriset hittar ni på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset. Deadline för ansökan är den 1.10. Ta tillfället i akt och uppmärksamma en duktig ledare i just din kår!

ÄR NI REDO FÖR NYA MEDLEMMAR?

För tillfället söker tusentals föräldrar en ny hobby åt sina barn och kanske åt sig själv också. Checka att ni är redo för nya medlemmar:

 1. Kontrollera att kårens websidor är uppdaterade. Visst har ni information om hur man kommer med i verksamheten och när och var grupperna träffas?
 2. Lägg in en presentationstext om er kår i Kuksa (kårprofilen – kontaktuppgifter – redigera). Kontrollera också att ni har breddgrad och längdgrad insatt för er kårlokal, samt att ni ”tillåtit anslutning via hemsidan”. Då är er kår synlig i kårsökningen på adressen www.scout.fi/bli-scout
 3. Utnyttja planscher och Some-bilder som ni hittar i materialbanken (Piirit – FiSSc – kampanjer – ”Liity partioon”-mappen).
 4. Brukar ni göra skolbesök på orten? I år deltar ca 2500 svenskspråkiga skolevelever i Äventyrsveckan. Aktiviteterna under Äventyrsveckan förverkligas i sin helhet av personalen i skolan eller på eftis, men kåren har möjlighet att besöka dem. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och marknadsföra den egna kårens uppstart på hösten. Ett bra besök kan leda till ett fortsatt samarbete mellan kåren och eftis. En guide för skolbesök hittar ni på scout.fi (Välkommen med – Kampanjer – Äventyrsveckan)