Kårpost 3/2021 (Ledarbrev 1/2021)

Kårpost nr 3 (i april) och kårpost nr 6 (i november) skickas från och med år 2021 med ett bredare utskick. Du som får det här nyhetsbrevet är roverscout eller ledare i en scoutkår i FiSSc (Finlands Svenska Scouter).

Tanken med utskicket är att erbjuda dig som ledare information som kan vara viktig eller glädjande för dig. Dessa nummer av kårposten innehåller både information till kåren men även information som vi specifikt riktat dig som ledare. Dessa nummer av kårposten skickas framöver ut två gånger per år elektroniskt.

INNEHÅLL

Årets första ledarbrev är fullspäckat med information. Vi har delat in infobrevet i fyra huvudkategorier för att hjälpa dig hitta det som kan tänkas intressera just dig!

 • AKTUELLT FÖR ALLA
 • AKTUELLA EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR
 • AKTUELLT FÖR KÅREN
 • AKTUELLT FÖR ÅLDERSGRUPPSLEDAREN

AKTUELLT FÖR ALLA

Färdiga materialpaket att utnyttja under sommarlägret

Dessa färdiga materialpaket kan ni använda under sommarens läger (många av dem lämpar sig också för seglatser och annan sommaraktivitet) oberoendet av om lägret blir ett traditionellt sommarläger, ett dagsläger eller om ni förverkligar distansläger.

NAJS-materialet (tygmärke ingår) – ett hopplock av det program som planerats för NAJS 2020. Här finns många bra sommarlägerprogramtips. Tygmärken kan beställas gratis från kansliet, och kan delas ut till deltagarna efter två timmar utförda Najs-aktiviteter (men programaktiviteter finns såklart för att fylla mer tid än så). Materialet och instruktioner för beställning av tygmärket hittar du på www.scout.fi/najsmaterial.

#VÅRTHAV (tygmärke ingår) – aktiviteter för mera kunskap om Östersjön och konkreta åtgärder för vårt lilla hav. Detta är scouternas del av John Nurminen stiftelsens och Moomin characters kampanj med samma namn, och till materialet hör ett tygmärke med mumin som man kan köpa från Scandinavian outdoor. Kampanjen tar slut 31.7.2021, så denna sommar är sista chansen att göra märket. Materialet och instruktioner för beställning av tygmärket finns på www.scout.fi/varthav.

Pandamärket (tygmärke ingår) – Pandamärket har aktiviteter för vargungar och äventyrsscouter kring natur och naturskydd (lite som #vårthav, men utan fokus på Östersjön). Materialet har tagits fram i samarbete med WWF och till materialet hör ett pandamärke. Materialet finns på: https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/programsatsning-utochfinn/pandamarket/ och märket kan beställas från Scandinavian outdoor.

Färdigt patrullrådd i seppo.io – I platformen seppo.io (mer om seppo.io kan du läsa under För åldersgruppsledare) finns ett färdigt patrullrådd. Det heter FiSSc Patrullrådd och du hittar det i Partio-biblioteket genom att söka på namnet eller till exempel på sökordet fissc. Du kan enkelt kopiera spelet och anpassa för ditt eget behov genom att byta till en karta över området där du vill ordna patrullråddet, och genom att vid behov lägga till, ta bort eller ändra någon uppgift.

Läs längre ner i nyhetsbrevet ”Aktuellt för åldersgruppsledaren” mera info om Seppo.io.

Den nya grundstadgan

Visst har du hört att vi i scouterna har en ny grundstadga och därmed ett nytt löfte och en del omformulerade scoutideal. Processen för att skapa en ny grundstadga för Finlands Scouter inleddes på Finland Scouters medlemsmöte i november 2018. Den slutliga grundstadgan på tre språk (finska, svenska och engelska) godkändes av medlemsmötet 2020.

Det nya scoutlöftet är:

“Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga <åldersgruppens> ideal.”

Läs grundstadgan här

Finnjaboree KAJO 2022 15-23.7 i Evois, Tavastehus

Sommaren 2022 är det dags för storläger i form av Finnjamboree! Tusentals scouter samlas 15-23.7 i Evois, Tavastehus för att fira läger tillsammans. Det första kårinfobrevet är på kommande i månadsskiftet april-maj till kåren. Det kommer även att arrangeras ett Q&A infotillfälle med lägerledningen 19.5. Följ lägrets webbsida och instagramkonto @kajo_2022 för mera information.

Kårens Kajo2022 kontaktperson

Har ni i kåren tänkt delta i Finnjamboree Kajo 2022? Ge uppdraget ”Kajo 2022 kontaktperson” i Kuksa åt den ledare i kåren som tar på sig ansvarar för att förmedla information kring evenemanget inom kåren.

Kajo 2022 lediga uppdrag

För att arrangera ett storläger som Kajo 2022 behövs massvis med ledarresurser. Uppdrag på mästar- och basnivå finns nu att ansökas om. Ansökan görs i Kuksa via uppdragsbörsen.

Kajo 2022 Lägersångtävling

Gillar du att skriva låtar? Nynnar du redan för dig själv den bästa lägersången någonsin? Nu har du möjlighet att delta i Kajo 2022 lägerångtävlingen. Lämna in ditt bidrag senast 10.5!

Make Shi(f)t happen – Scouting och påverkan

Vill du vara med och påverka i samhället, men vet inte riktigt hur? Känner du att scouterna har ett ansvar att vara en positiv förebild, men inte säker på vad ni i er kår kan göra? Den 29.4 kl 19-20 ordnar samhällsgruppen en demokratifika för alla intresserade FiSScar! Evenemanget är öppet för alla men anmäl dig senast 28.4 så får du möteslänken.

Evenemanget kommer att ge dig inspiration och verktyg för hur du och din kår kan vara aktiva samhällspåverkare. Kvällen bjuder bland annat på två olika presentationer av samiska aktivisten Petra Laiti, och FS tidigare vice-ordförande Malin Lindholm.

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

PS! Demokratifikat fungerar utmärkt som veckans (eller månadens) explorerscoutmöte – tipsa explorerscout ansvariga i din kår och se till att era scouter anmäler sig!

Påverka inom förbundet – Lediga styrelseuppdrag

På förbundets höstmöte 31.10 blir det igen dags för styrelseval. Under höstmötet väljs det nya styrelsemedlemmar för två års mandat, vilket betyder att kandidater till styrelsevalet behövs! För att infon ska nå våra framtida kandidater är det viktigt att i god tid synliggöra valet. För gärna diskussioner tillsammans med dina scoutkompisar, kanske du känner någon som kunde vara intresserad av att ställa upp? Eller har du själv funderat på ett uppdrag i FiSSc styrelsen? Mera information om styrelseuppdragen och valen hittar du småningom på FiSSc kanaler, på frågor om styrelsevalet och valberedningens arbete svarar valberedningens ordförande Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi).

Påverka inom förbundet – Lediga övriga uppdrag

Är du intresserad av att prova på ett nytt scoutuppdrag? Kom med som förtroendevald i FiSSc! På scout.fi/ledigauppdrag hittar du alla lediganslagna uppdrag i förbundet. Just nu söks bl.a. stabsmedlemmar för Roverscout- och ledardagar, personer som vill vara med och skapa innehåll till FiSSc some-konton, medlemmar till hållbarhetsgruppen. Klicka in dig på länken för att bekanta dig med de lediga uppdragen!

Kåtan –  vår gemensamma fjällstuga

Kåtan och BabyKåtan är de svenskspråkiga scouternas fjällstuga i Lappland. Stugorna kan bokas av kårer och aktiva medlemmar. Läs mera om våra fina stugor i Muonio på scout.fi/katan!

Talkoläger 4-9.6

Så gott som varje år ordnas talkoläger för att underhålla och värna om stället. I år planerar vi bl.a. att fixa ett utekök för lägerbruk, röja skog och städa inomhus. Listan på arbeten klarnar under våren. Det är minst lika viktigt att du som deltar bekantar dig med stället och omgivningen, för att kanske i framtiden kunna besöka Kåtan tillsammans med din kår eller ett annat gäng scouter.

Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Bilaga: Kåtan – Talkoläger

Vår-FM i scoutfärdigheter 4.9.2021

Lördag 4.9 ordnar FiSSc, Tellus 21, Vår-FM i scoutfärdigheter för scouter i spejar- och explorerscoutålder på Kiljava. Tävlingens stab har redan under ett års tid planerat en scoutfärdighetstävling med rymdtema, och välkomnar nu scouter i spejarscoutålder och uppåt att ta del av tävlingen!

I Tellus 21 tävlas det i gröna serien, orange serien, och ufo-serien. Det betyder att scouter i spejar- och explorerålder kan komma med som deltagare – antingen i tävlingen i gröna eller orange serien, eller utanför tävlingen i ufo-serien. I ufo-serien gör deltagarna alla uppgifter precis som i orange och gröna serien, men kraven på patrullens sammansättning är inte lika stränga. Läs mer om serieindelningen och hur anmälningen går till på scout.fi/tellus21! Sista anmälningsdag för patruller är 15.8.2021, men ifall patrullen anmäler sig innan 31.5 får de en bulle vid målgång på köpet.

Vill du ställa upp som kontrollant?

Äldre scouter kan komma med som kontrollanter och andra funktionärer. Kontrollantuppdraget är ett litet och tidsbundet uppdrag, som passar bra både för en mindre erfaren scout som vill testa sin ledarskaps- och organisationsförmåga, och för en mer erfaren scout som vill uppleva en fin scoutdag i Kiljavas omgivningar. Läs mer om huvudkontrollantuppdraget och ta kontakt med en huvudkontrollant eller jannica.savander@scout.fi för att få veta mer om kontrollantuppdraget eller andra uppdrag. Anmäl dig som huvudkontrollant senast 7.5.2021, men gärna tidigare.

 Samla alltså ihop ett eller flera tävlingslag bland era spejar- och explorerscouter och/eller kom med som kontrollanter, det blir en rymdig dag fylld av nya upplevelser! Jannica Savander (@scout.fi eller på teams) svarar gärna på frågor om tävlingen.

Läs mera om Tellus 21

Bästa stället för frivilligarbete!

Nu har du chansen att berätta om hur det är att göra frivilligarbete inom scouterna! Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten har skickats per e-post till alla 18 år fyllda scouter. Vårt mål är att scouting ska vara det bästa stället att göra frivilligarbete. Och för att nå det målet behöver vi din hjälp! Med hjälp av svaren kan vi fortsätta arbetet med att förbättra verksamheten i din kår och på hela scoutfältet. Svara på enkäten senast 13.5. Länk till enkäten hittar du här nedan eller i din e-post.

Till enkäten!

Irres Internationella fond

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet nu och i framtiden flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem.

Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter. En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas ansökan.

Ansökningstidpunkt: ansökan bör lämnas in till förbundet senast 31.5.2021. För utdelning år 2021 bör resan ske senast 31.12.2021.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Fri ansökan med reseplan
 • Referens av annan scoutledare

Läs mera om Irres internatinella fond


AKTUELLA EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR

Evenemang för roverscouter och ledare

 • Den 27-29.8.2021 ordnas igen det populära evenemanget Johtajatulet-Ledareldar i Evois för alla 18 år fyllda scouter. Anmälan pågar fram till den 21.6, ett Early Bird pris erbjuds fram till 3.5. Läs mer om evenemanget på: www.johtajatulet.fi.
 • Skriv in 29–31.10 i din kalender, då tar årets Roverscout- och ledardagar plats! I år på Urhattu lägergård i Nokia, ca 20 km från Tammerfors! Mera info om evenemanget kommer inom kort!
 • Pricka in höstens scoutledarträffar i kalendern! Det blir den 21.8 för Åland samt 25.9 (Jakobstad och Åbo) och 26.9 (Vasa och Helsingfors). Sista anmälningsdag är ungefär en vecka innan träffen.
 • World Scout Moot sommaren 2022, på Irland 18-28.7.2022. Det här är ett superhäftigt och internationellt läger för scouter som under lägertiden är 18-26 år gamla (är du äldre än så kan du komma med som IST). Deltagarna delas in i 10-personers lägerpatruller varav max 2 kommer från samma land, så lägerpatrullen består alltså av scouter från minst 5 olika länder. Lägret består av en stigdel och en lägerdel.   Anmälningen till Moot´en pågår 3.5-3.6.2021. Mer info på www.partio.fi/nyt/moot/ (än så länge huvudsakligen på finska; svensk info på kommande).

Kolla in övriga evenemang, utbildningar och färdighetsutbildningar i händelsekalendern på scout.fi.

Utbildningar för roverscouter och ledare

Lägerkocksutbildning online 2.5

Hur lagar man näringsrik och god mat på ett scoutevenemang, vad man ska tänka på då man planerar maten, vad man ska tänka på då man funderar på specialdieterna etc. Kom med på utbildning och lär dig! Anmäl dig senast 25.4. Mer info och anmälning på: scout.fi/event/fissc-lagerkocksutbildning-onlinekvall/

Akela- och kaptensutbildning 4-5.9

I september ordnas Akela- och kaptensutbildningen i Ahtela, Sagu. Det är en tvådagars utbildning som erbjuder stöd i uppdraget som akela eller kapten. Fokus ligger på ledarskapsrollen och på utvecklingen hos 7-12 -åringar. Efter utbildningen känner du till din roll som akela eller kapten, din åldersgruppsprogram och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Utbildningen passar både dig som är ny i ditt uppdrag och för dig som haft uppdraget en tid. AnmälningsDL förlängd till 15.6. Läs mer om utbildningen här och anmäl dig här!

Dialogue for peace-ubildning 1-3.10, Tammerforstrakten

En utbildning för roverscouter och ledare kring fredsbyggande och dialog; förståelse mellan olika åskådningar och kulturer; konkreta verktyg för att lösa konflikter och spänningar genom dialog. Utbildningen arrangeras av Finlands Scouter. Utbildningens språk är engelska. Ca 20 personer får delta i kursen. Ansöka kan du 12.4-15.6. Mer info på: partio.fi/event/sp-dialogue-for-peace-koulutus/  

Grundutbildning för scoutledare 8-10.10 och 28-30.11

Tvåspråkig utbildning i samarbete med Pohjanmaan Partiolaiset i Österbotten, plats ännu oklar. Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar upp bland annat scoutingens grundsatser, mål och metoder; kårens verksamhet i teori och framförallt i praktiken; ledarskap och utfärdskunskaper.  Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna ”Evenemangsledare” och ”Kårledare” samt de fristående modulerna ”Ledarskapsövning ”och ”Första hjälpen”. Ledarskapsövningen görs i regel mellan de två kurshelgerna. Läs mer om utbildningen här och anmäl dig här, anmälningsDL 15.9.

Lotsutbildning 16.10 

Lotsutbildningen går av stapeln 16.10 i Åbo. Utbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare som fungerar som lots för spejar-, explorer- eller roverscouter eller som inom kort ska inleda sitt uppdrag som lots.Under utbildningen fokuserar vi på hur du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det.  Läs mer on utbildningen här och anmäl dig här, anmälningsDL 15.9.

Scoututbildarutbildning 23-24.10 

Utbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare som fungerar som utbildare eller är intresserade av att komma med och utbilda under olika utbildningar. Utbildningen ordnas i Stensböle, Borgå. Utbildningen ger dig en bra grund för all utbildningsverksamhet som sker inom scouterna, även för färdighetsutbildningarna (UTE-kurserna och sjöutbildning). Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning och för att fungera som utbildare i kåren, i FiSSc samt utanför scoutingen. Under utbildningen får du bekanta dig med scoutterminologi, utbildningstraditioner och mångsidiga utbildningsmetoder.

Läs mer om utbildningen här och anmäl dig här, anmälningsDL 15.9.

Chefsutbildningar 12-14.11

I november ordnas chefsutbildningarna i Stensböle, Borgå. Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallellt.

 • Kårchefsutbildningen lär dig att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna.
 • Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.
 • Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a.  till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet.

Målgrupp: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett sådant uppdrag.

Läs mer om kårchefsutbildningen, uppdragschefsutbildningen och programchefsutbildningen och anmäl dig här, anmälningsDL 15.9.

Kolla in övriga evenemang, utbildningar och färdighetsutbildningar i händelsekalendern på scout.fi.


AKTUELLT FÖR KÅREN

Adventskalenderkampanjen 2021 – Utse kårens julkampanjteam

Vårens sista kårpost innebär även att det är dags att blicka framåt och fundera på vem eller vilka personer i kårens som tar sig an att koordinera kårens adventskalenderförsäljning. Om ni inte redan gått inför att ge uppdraget åt ett julkampanjteam, rekommenderar vi att ni prövar på detta i år! Det är betydligt roligare att jobba med kårens kampanj i par eller ett mindre team!

Adventskalenderkampanjen är ett ypperligt sätt för kåren att tjäna in lite extra intäkter. Den största andelen av intäkterna (4,50€/kalender) går direkt till kåren. Den återstående andelen av intäkterna fördelas mellan förbundet (2,85€/kalender) och Finlands Scouter (2,65€/kalender).

Ge uppdraget “julkampanjchef” åt de kårmedlemmar som vill anta utmaningen att planera och genomföra kårens häftigaste adventskalenderkampanjen någonsin! Som stöd för uppdraget får julkampanjcheferna färdiga material för marknadsföring och försäljningsjippon.

Chefstrioteamet hjälper att ta chefstriomodellen i bruk 

Har din kår tagit i bruk chefstriomodellen, eller funderar ni på att göra det? Eller använder ni er av modellen, men har inte ännu en hittat fungerande arbetsfördelning inom trion? Nu finns kårstödsgruppens nya chefstrioteam till för att hjälpa er med t.ex. just dessa frågor! Chefstrioteamet fungerar som ett komplement till coacherna, och är insatta specifikt i chefstriomodellen. Kontakta teamet ifall det känns som att denna hjälp kunde behövas i just din kår, vi hjälper till i både mindre och större frågor!

Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi) &
Ida-Emilia Mäntylampi (ida-emilia.mantylampi@scout.fi)

Testa på-understöd kan sökas fortlöpande

Finlands Scouter beviljar Testa på-understöd för projekt som experimenterar med nya former av scoutverksamhet för att nå ut till nya målgrupper och få fler att komma med, trivas och stanna. Kårerna kan ansöka om Testa på-understöd (200-1000 €) längs med hela året – ansökningstiden är fortlöpande och understöd delas ut an efter till lämpliga projekt, ända tills årets hela pott är använd. Vänta alltså inte med din ansökan till slutet av året! Läs mer på scout.fi

Trygghet och trivsel i scouterna

Kom ihåg att varje kår ska ha en trygghetsperson, att varje evenemang ska ha minst en trygghetsperson, helst två, och att det finns trygghetspersoner i förbundet (Andrea Hynynen och Frida Lundberg).

Tips:

Kontakta oss i Trivselteamet om du funderar över något kring trygghet och trivsel i scouterna: nanna.vartio@scout.fi & tove.hagstrom@scout.fi

På hösten kommer FiSSc:s Trivselteam att ordna ett digitalt kvällste för trygghetspersoner, kårchefer och andra som är intresserade av uppdraget. Välkommen med!

Bilaga: Trygghet och trivsel i scouterna

Kvalitetsverktyget – beställ ett exemplar till kåren…

…och boka in en genomgång med coachen/FiSS:cs kårstöd!

Har du hört talas om kvalitetsverktyget Steg för steg mot en bättre scoutkår? Det är ett verktyg som hjälper att systematiskt fundera genom kårens verksamhet, känna igen vad ni är riktigt bra på och vilka bitar som ännu kunde vara lönt att utveckla lite till. Verktyget är indelat i fem avsnitt: Scoutfostran och –program, Att leda människor, Scoutingens grundstenar, Att leda kåren och Att utveckla kåren, så det går att fokusera på de bitar som är relevanta för just din kår.

Nu finns möjlighet att beställa ett eget exemplar av kvalitetsverktyget till kåren (1 ex / kår). Kvalitetsverktyget är utvecklat som ett redskap för coacherna, så boka gärna in en genomgång med kårens coach/coacher om det här intresserar. Ifall ni inte har någon coach kan kåren kan också använda det på egen hand, eller beställa en workshop av FiSSc:s kårstöd för en genomgång av ett eller flera temaområdena som känns viktiga.

Kontakta kårstödskoodinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi) för att beställa kvalitetsverktyget och/eller om ni är intresserade av en kvalitetsworkshop med FiSSc:s kårstöd.

Läs mera om kvalitetsverktyget

Tillväxtträning för kåren

Tillväxtträning för kåren är ett träningsprogram på ca 6 månader där vi jobbar med att skapa och genomföra en tillväxtplan för just din kår. Vi jobbar utgående från kårens förutsättningar och de kårer som deltar bestämmer förstås själva ambitionsnivån. Som stöd har du Malin Lindholm och Mixo Korin-Niemi som drar själva träningsprogrammet, Virve Savoila och Andrea Hynynen som är med från kansliet och förstås alla andra kårer som deltar.

Träningsprogrammet består av 5 träffar för kårens chefstrio (eller tre andra eldsjälar från kåren) och en workshop för alla kårens ledare. Vi hoppas att alla kårer som deltar har åtminstone 3 representanter med i programmet, eftersom ingen ska behöva jobba med utveckling ensam.

Vad du får om du kommer med:

 • En inspirationsboost i din kårs verksamhet och tillväxtarbete – tillväxtprogrammet kräver en viss insats i ett halvtårs tid, men det kommer att bära frukt flera år fram i tiden.
 • Ett stödprogram som kommer vid precis rätt tillfälle – då ni kommer med nu i maj, kommer höststarten att bli bättre än någonsin förut
 • En färdigt planerad och ledd helhet för din kårs ledarsemi/planeringshelg/kickoff i slutet av sommaren eller början av hösten.
 • Programmet formas enligt deltagarnas behov och önskemål – ni får hjälp med att analysera er medlemsstatisitik och identifiera åtgärder som passar just er situation.
 • En känsla av att göra något gott – att jobba för att flera ska kunna vara med i scouterna är ett botemedel för allt hemskt och ångestframkallande i dagens värld

Tio kårer ryms med i programmet, så var kvick och sök med via Kuksa! Sista ansökningsdag är 9.5 och den första träffen är 17.5. Resten av träffarna bestäms tillsammans med de deltagande kårerna.

PS. Vill du vara med och dra träningsprogrammet! Kontakta Malin Lindholm eller Mikalela “Mixo” Korin-Niemi (vi nås på fornamn.efternamn@scout.fi), så snackar vi mera!

Läs mera om Tillväxtträning för kårer!

Sjökårer – observera detta!

Kom ihåg att nu inför seglingssäsongen kolla upp följande grejer:

 • Båtregister: Finns er båt måntro i FiSSc:s båtregister? Om ni inte är säkra; kolla upp med Gunzi på kansliet (kontaktuppgifter nedan)!
 • Besiktningsintyg: Skicka in kopia på båtens besiktningsintyg till Gunzi på kansliet (kontaktuppgifter nedan) senast 10.6. (Ifall ni av en eller annan anledning inte hinner besikta båten före det så är det okej att skicka in intyget senare, men meddela i så fall gärna ändå senast 10.6 vad läget är.
 • Praktikseglatser: Har ni medlemmar i kåren som ska gå båtförarkursens praktikseglats eller skärgårdsskepparkursens /sekondkursens praktikdel? Kolla in webbsidorna nedan för tips och bedömningsblanketter. Anvisningar för sekondkursens praktikdel kommer senare.
 • Certifikat: Har alla medlemmar som skulle kunna ha certifikat fått certifikat? Ifall ni vill att skärgårdscertifikatansökningar behandlas innan sommaren så lönar det sig att skicka in dem senast 25.5.
 • Sjörådets ringrunda: Under våren träffar sjörådet FiSSc:s kårer med sjöverksamhet för att prata om sjöverksamhet och lära känna kårerna. Har din kår inte ännu träffat sjörådet (eller har en träff med sjörådet inbokad)? Ta gärna kontakt med Gunzi på kasliet (kontaktuppgifter nedan), så bokar vi in en träff!

Kontakt: ”Gunzi på kansliet” är alltså programkoordinator Gunilla Edelmann, som du når på gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081.


AKTUELLT FÖR ÅLDERSGRUPPSLEDARE

Vargungeprogrammet uppdateras hösten 2021 – Påverka hur genom att svara på enkäten

Välkommen att svara på frågor om vargungarnas scoutprogram. I enkäten kan du berätta vilka delar av vargungeprogrammet som fungerar bra och vilka bitar du tycker att borde utvecklas. Med hjälp av svaren utvecklas vargungeprogrammet till något ännu bättre. Vargungeprogrammets spår med tillhörande aktiviteter hittar du vid behov på https://partio-ohjelma.fi/sv/scoutprogrammet/vargungarna-7-9-v/ .

Enkäten är tvåspråkig, så du kan välja om du svarar på den på finska eller svenska. Enkäten är öppen 20.4-9.5.

Uppdateringen görs på finska hösten 2021. På svenska kommer det uppdaterade programmet under 2022). Ett stort tack för din hjälp med uppdateringen av vargungeprogrammet!

Till enkäten

Enkät på väg ut till scouternas hem

En av delarna i scoutingens strategi 2021-2026 är Scouting ger färdigheter för livet. För att Finlands Scouter ska kunna följa upp om det här verkligen stämmer så kommer en enkät årligen att skickas ut till alla scouter i målgruppen (7-22) där de ges möjlighet att utvärdera vad de själv upplever att de lärt sig inom scoutingen. I praktiken fungerar det så att enkäten för vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter skickas till scouternas vårdnadshavare, och scouten och vårdnadshavaren fyller i enkäten tillsammans, medan explorerscouternas och roverscouternas enkäter skickas direkt till scouten själv.

Enkäten kommer att skickas ut i maj.

seppo.io

seppo.io är en platform som du kan använda för att bygga upp spel kring till exempel scoutprogrammet. Scouterna spelar spelen på sina mobiltelefoner, och om du vill kan du bygga upp spelet på en karta där scouterna faktiskt ska ta sig till en specifik plats för att kunna utföra uppgiften.

Alla 15 år fyllda scouter (som betalt medlemsavgift) kan ansöka om login till seppo. Om du ansöker nu (inom april) så får du dina koder i början av maj. (Koderna behövs för att skapa egna spel i seppo.io. För att spela seppo-spel behövs inga användarkoder.) Det är enkelt att skapa egna spel i seppo.io, men du kan också utnyttja de spel som redan finns.

Svenskspråkiga scoutspel som redan nu finns i seppo.io, som du kan kopiera och använda med dina scouter, är bland annat fyra olika mötesspel (de flesta fungerar både som distansmöten och som fysiska möten) med teman som brandsäkerhet, trafikvett, första hjälpen och vattenfåglar. Det finns också ett färdigt patrullrådd som både kan användas på en distansutfärdsdag och på en helt vanlig patrullråddsdag.

Info om seppo och om hur man ansöker om koderna hittar du på www.scout.fi/seppo

För snabbintro till vad seppo är och hur seppo kan användas inom scoutingen kan du om du vill spela spelet Tips på grejer man kan använda seppo.io till i scouterna:

Du behöver en smarttelefon (spelet KAN spelas på dator, men fungerar inte alls lika bra då)

 • Gå med din telefon in på adressen play.seppo.io.
 • Välj vilket språk du vill logga in med (spelet i sig är hur som helst på svenska)
 • Välj spelare/pelaajana/player)
 • Mata in spelets pinkod som är: 962582
 • Börja spela. (Uppgifterna är de röda plupparna.)

FS ordnar en seppo.io-utbildning för seppo-nybörjare (på finska) 4.5 kl.19-20:30 på Teams! Länk till utbildningen här!

Coronatider-tips: distans- och utemötestips

På dessa sidor hittar du supertips som du kan använda då du planerar distans- eller utemöten:

På sidan Utförande av scoutprogrammet på distans samlar vi alla distansmötestips vi stöter på. Här finns allt från materialpaket (#VÅRTHAV-märket, #scoutahemmamärket etc) till tips på enskilda aktiviteter, som att göra virtuella besök på muséer eller sevärdheter.

På sidan Tips för verksamhet i coronatider samlar vi tips för utemöten.

Våra nyaste tips

Valugglan: I juni är det kommunalval och våren är därför en bra tid att behandla val och påverkan under kårens veckomöten på distans. Nu finns specialmärket Valugglan till din hjälp! Distansaktiviteterna i Valugglan är uppdelade enligt åldersgrupperna, med aktiviteter för 3 möten/åldersgrupp. Då ni genomfört alla aktiviteterna får scouterna ett Valugglan specialmärke. Tygmärket finns att köpas på Scandinavian Outdoor Store.

En padlet med tips för distans- och utemöten; stort och smått och högt och lågt; gå in och inspireras. I padlet:en kan du också lägga till egna idéer.

Åskåda världen – programsatsningen 

Varje år lyfts ett delområde av scoutprogrammet upp i form av en programsatsning, och under året skapas flera tips till de aktiviteter som finns, och aktiviteterna kan också vid behov redigeras. År 2021 är det åskådningsfostran som är temat, och syftet är en inkluderande åskådningsfostran och en positiv religionsfrihet.

Till scoutrörelsen hör ett sökande efter en egen tro eller annan åskådning och en positiv hållning till andlighet.

Enkla sätt att ta in åskådningsfostran i kåren ifall ni inte redan har det:

 • se över er mötesrutin och hur ni avslutar mötet; planera in en lugn avslutningsceremoni; sjung en sång (t.ex. tapto (tips från scoutledarträffen: orden ”Gud är när” kan bytas ut till ”du är när” ifall man vill)), tänd ett ljus, berätta i tur och ordning om något som gjort er glad idag…
 • stilla stigar är enkla och stämningsfulla sätt att ta in åskådningsfostran på utfärder och läger. Bygg upp en stilla stig kring till exempel scoutlöftet och idealen. (En stilla stig är en kort spårning där deltagarna följer ett spår utmärkt med t.ex. stormlyktor eller reflexer och med jämna mellanrum stannar upp kring en liten uppgift eller ett påstående eller en fråga och reflekterar över det.)

Läs mera om programsatsningen