Kårpost 3/2020

FiSSc, FSFSF, FSSF vårmöte och kårernas vårmöte/årsmöte

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om tillfällig lagstiftning för bolag, andelslag och föreningar och lagen träder i kraft 1.5. Det här betyder att förbunden trots coronabegränsningarna kan hålla vårmöte och att detta kan ske per distans. Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla till Vårmöten onsdagen den 3 juni klockan 18.30. Mötena för Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund sker per distans. Kallelse och föredragningslista skickas ut skilt i enlighet med stadgarna.

Lagen medför även att kårerna nu kan hålla vårmöte/årsmöte per distans.

Läs mera:

Vuxenrekryteringskampanj 26.8-6.9

Vuxenrekryteringskampanjen är flyttad till 26.8-6.9.2020. Vi vill gärna hjälpa din kår att skapa en dunderkickoffkampanj som lockar till sig inte bara nya vuxna, utan som ger synlighet åt scouting i allmänhet.

Gör såhär:

 • Anmäl er kår senast idag 30.4 till kampanjen genom att fylla i detta formulär 
 • Börja planera vad just er kampanj ska handla om
  • Samarbeta med någon annan kår på orten
  • Kickoff för säsongen på allmän plats eller med öppna dörrars dag på kårlokalen eller kårstugan, håll utkik för fler tips på Vuxenrekrysidan 
 • Skapa ett Facebookevenemang för evenemanget – ingen brådska med att ha innehåll till det ännu! Ni har gott om tid att planera, se bara till att själva evenemanget finns.
 • Var i kontakt med kansliet om ni behöver hjälp med koordineringen, vi kommer ut till er för att hjälpa till!
 • Sprid information om kampanjsidan

Genom att delta i kampanjen får ni följande från FiSSc:

 • Betald marknadsföring på Facebook (anmäl er kår till kampanjen och fyll i FB-evenemanget i anmälan – se till att Partio och FiSSc är medarrangörer i evenemanget.
 • Marknadsföringsmaterial (beställning för detta kommer senare)
 • Kansliets stöd att koordinera och i mån av möjlighet att vara på plats på er Kickoff.

 

Ledarvårdstips

Kuva: Mari Lehtisalo

Då våren börjar komma mot sitt slut, och den egna verksamheten ligger på paus över sommaren bortsett från eventuella seglatser och mindre träffar så vill Ledarstödsgruppen passa på att komma med tips kring hur man kan avsluta terminen med ledarna. Läs tipsen här!

Programsatsningen Även jag leder fokuserar också i maj på att tacka varandra och ge feedback, också inom åldersgrupperna. Tips på olika aktiviteter kring det finns på www.scout.fi/programsatsning 

Bilaga: Ledarvårdstips

Sjöinfo

Om kåren har sjöverksamhet; kom ihåg att kolla att ni skickat in besiktningsintyg för båtarna, att era scouter har de certifikat som de skulle kunna ha med mera. Läs mer i bilagan!

Bilaga: Sjöinformation 2020

Adventskalenderkampanjen 2020 – utse kårens julkampanjchef!

Fundera gärna redan nu tillsammans hur årets adventskalenderkampanj ser ut i er kår? Vem kommer att fungera som kårens julkampanjchef, eller vilka ledare tar sig an ett uppdrag i kårens julkampanjteam? Ge uppdraget som kårens julkampanjchef åt någon/några i kåren.

Har ni funderat på att ta i bruk alternativa betalsätt t.ex. MobilePay, kan det löna sig att redan nu ta reda på praktiska arrangemang kring detta. En gemensam målsättning för kåren, vare sig det är en summa ni strävar efter att uppnå, gemensam utrustning ni vill införskaffa eller ett antal kalendrar ni vill sälja – fundera på kårens målsättning redan nu! I höst då verksamheten förhoppningsvis igen kan komma igång kan ni berätta för kårmedlemmar och föräldrarna vad ni vill uppnå med adventskalenderförsäljnignen i år . Ju konkretare målsättningen är, destu lättare är det för de yngre scouterna att förstå varför adventskalendern säljs i kåren.

Den största utmaningen i dagsläge är fortfarande att köpare och säljare inte möts. Köparen vet helt enkelt inte var hen kan köpa en kalender. Här kan vi alla hjälpa till genom att aktivt berätta var vi säljer kalendrar, göra oss ännu mer synliga på orten och planera försäljningsjippon väl.

Finlands Scouters Eräopaskurssi  – anmäl dig nu!

Söker du nya utmaningar och tycker att Utekurserna inte räcker till? Vill du lära dig vad som behövs för att klara sig på en skidvandring i midvintermörkret i Lappland samt hur man planerar och leder en mera krävande vandring i skog eller fjäll såväl på sommaren som på vintern? I så fall är Finlands Scouters vildmarksguidekurs (Eräopaskurssi) just det du behöver för att få nya färdigheter, ny inspiration och på köpet nya vänner från resten av FS. Läs mera information om kursen i bilagan.

Anmäl dig till FS  vildmarksguidekurs här!

Bilaga: FS Eräopaskurssi 

#scoutahemma – scouting på distans märke

FiSSc lanserar #scoutahemma-märket; ett märke man kan få för att utföra olika scoutuppgifter på distans. Märkesmaterialet består av 5 uppgifter som alla gör, och ett 30-tal valbara uppgifter.

Sådana uppgifter som scouterna redan gjort tidigare i samband med kårens eventuella egna veckoutmaningar behöver de självklart inte göra på nytt.

Ifall kåren har egen distansscouting som inte går att kombinera med märket men som ändå aktiverar scouterna, så kan ni beställa tygmärket åt era scouter i alla fall; det viktiga är inte de exakta uppgifterna som görs, utan att man sysslar med nån form av scouting också nu.

Du kan dela uppgifterna du gör på social media med hashtaggarna #scoutahemma och #distansscouting. Använd också gärna #fissc och #partioscout!

Märket kan avläggs under våren och sommaren 2020. Märket är gratis för kåren! Beställ det antal märken ni behöver via denna webblankett!

Observera att samma webblankett kommer att användas för att i ett senare skede även beställa Najs-lägermärken till kåren.

Läs mer om #scoutahemma programtipsen.

#vårthav märke med Östersjöaktiviteter

Finlands Scouter och FiSSc deltar med ett nytt #VÅRTHAV-märke i John Nurminens stiftelses och Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV. Kampanjen pågår året ut och dess syfte är att informera om hur man kan hjälpa Östersjön.

#VÅRTHAV-märket är ett programpaket med Östersjötema. Med aktiviteterna önskar man öka barns och ungas medvetenhet gällande Östersjön, samt ge tips om hur man kan skydda havet.

Anvisningar för hur man utför uppgifterna finns här!

Märkesmaterialet är skapat under tiden före corona, och är skrivet enligt att uppgifterna kan göras på möten, utfärder och läger, men många av dem går ändå att anpassa till scouting på distans i form av veckoutmaningar eller uppgifter som scouten kan göra tillsamman med sin familj, eller som virtuellt projekt med en eller flera kompisar. Uppgifter kan såklart också utföras senare, då scoutverksamhet i form av möten och utfärder igen kan ordnas.

Scouterna som utfört märkets uppgifter kan skaffa ett kampanjmärke med Muminmotiv och hashtagen MEIDÄNMERI (märket är finskspråkigt; det utreds om ett svenskspråkigt märke kan göras, men det är ännu öppet). Märket kan köpas på Scandinavian Outdoor till årets slut.

Tillsammans räddar vi Östersjön!

Enkät – Kommunikationskanaler – vilka följer du?

För att upprätthålla en så effektiv och  ändamålsenlig kommunikation som möjligt önskar vi

Kuva: Eeva Helle

med hjälp av en enkät få reda på hur de olika kommunikationskanalerna upplevs inom förbundet. Du är välkommen att svara oberoende av ålder. Bland dem som svarat utlottas ett pris! Sprid gärna länken på kårens utskickslistor. Vi vill dels gärna veta vilka kanaler era spejar-, explorer och roverscouter följer men även vilken kanal du som ledare i kåren helst använder för att ta emot olika typer av information. Hjälp oss kommunisera bättre!

DL för svar 13.5!
Länk till enkät:bit.ly/fissckommunikation

Scoutförsäkringen är i kraft även då ni scoutar på distans!

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

FiSScAkademin 23-25.10

För tredje gången ordnar FiSSc ledarskapsseminariet FiSScAkademin! Evenemanget tar i år plats 23-25.10 på Lärkkulla i Karis. FiSScAkademin är för alla kårens roverscouter och äldre. Evenemanget är dessutom öppet för utomstående, så du kan t.ex. ta med en vän och visa vad scouting är! Under helgen erbjuds olika temahelheter innehållande workshoppar men också lättsammare programpunkter tar plats mellan varven. På lördagen ordnas en chefsträff för kår-, program och uppdragschefer och på söndagen förbundets höstmöte.

Anmälan pågår mellan 10.8–27.9. Dessutom, anmäler du dig före 1.9 får du ett Early Bird pris! Mera information om anmälan, pris och programmet kommer inom kort, så håll ögonen öppna i diverse scoutkanaler!  #fissc #fisscakademin

Scouternas e-tjänst = Kuksas framsida

Under våren/sommaren kommer framsidan för Kuksa att förnyas för målsmän och enskilda scouter. Målet är att visuellt bättre visa de tjänster föräldrar och enskilda scouter kan själv göra via Kuksa. Så fort arbetet är färdigt kommer FS och FiSSc att skapa nya manualer och arrangera webbutbildning för kårerna så att ni i kåren också kan instruera föräldrarna hitta rätt framöver. Bilden ovan ger er en inblick i hur sidan kommer att se ut! Tjänsten finns tillgänglig på tre språk (finska, svenska, engelska). I praktiken är detta enbart en visuell uppdatering för att ge användaren en överskådligare blick över sin egen/barnets profil.

Notera även detta:

Ringrunda till kårerna

FiSSc:s ringrunda till kårerna fortsätter. Alla kårchefer blir kontaktade. Coronasituationen innebär stora förändringar i kårvardagen och vi måste alla tänka om och göra saker på nya sätt. Ringrundan är en möjlighet att vädra sina tankar, berätta vilka lösningar som gjorts i kåren, dela med sig av erfarenheter och få stöd om det känns som om det behövs.

Kårkorten är här

Kårernas kårkort är nu sammanställda på basis av årsrapporterna. De skickas i elektronisk form per e-post till kårerna under vecka 19. Kortet ger en bra överblick över läget i kåren, så gå gärna genom det tillsammans med alla ledare.

Lyckade scoutledarträffar online!

Tack till alla som deltog i FiSSc:s första scoutledarträff online. Många ivriga scouter och bra diskussioner! Vi vill gärna höra era åsikter om träffen och ber att alla deltagare fyller i utvärderingsblanketten.

Virtuellt scoutkaffe onsdagar kl 14.30

FiSSc fortsätter ordna virtuella kaffestunder varje onsdag kl.14.30-15.00 under våren. Det är ett tillfälle utan krav och utan agenda, ordet är fritt! Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Alla som har behov av att prata av sig i dessa annorlunda tider kan delta. Med på tråden finns också alltid någon från kansliet och styrelsen. Hoppa med en onsdag, några onsdagar eller så allihopa – vi ses online! Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe

O365 -login till cheftrion

För en del användare har det tyvärr upptäckts störningar i överföringen av login till O365. Problemet är för tillfället under arbete hos systemleverantören.

Vi beklagar situationen, förhoppningsvis kan problemet snabbt åtgärdas.

Du får ett personligt meddelande per e-post så fort du kan registrera ditt login. För tillfället jobbar vi med att chefstrion i kåren ska kunna skapa login.

Om du redan har lyckats registrera dig som användare i O365, berör detta meddelande inte dig. Finlands Scouter informera om läget på sidan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/jasenpalvelu/viat-ja-hairiot/

 

 

Bilagor:

Ledarvårdstips

Sjöinformation 2020

FS Eräopaskurssi