Kårpost 3/2019

Kårpost 3 pärmen hittar ni här!

Hösten 2019 ordnas flera utbildningar som inte erbjuds så ofta – ta tillfället i akt och delta!

Grundutbildning för scoutledare i FLERFORM hösten 2019 online – för dig som har ogjorda moduler från en tidigare utbildning eller som upplever att det är svårt att hinna delta i två kursveckoslut.

Scoututbildarutbildning 19-20.10 i Östersundom – för dig som är intresserad av att utbilda och via gemensamma upplevelser lära dig om olika utbildningsmetoder, idea fram nya kursformat och prova på att planera upplägg för utbildningar som är lärorika, kvalitativa och samtidigt en upplevelse för deltagarna.

Coachutbildning 18-20.10 i Östersundom – för dig som är coach och dig som är intresserad av att coacha, alltså ställa de rätta frågorna och stöda en annan person i att beskriva sina egna utmaningar och sätta upp personliga målsättningar.
Läs mera på scout.fi/handelsekalender.

#scouterpåverkar också i EU-valet!

Söndag 26.5.2019 är det Europaparlamentsval. På scout.fi/scoutkandidater finns tips på hur ni kan ta upp val under veckomöten. Ni kan också samla ett helt ledargäng och tillsammans gå och rösta, använd #scouterpåverkar i some och visa att vi inom scouterna är aktiva och uppmuntrar samtidigt andra att rösta. I Europaparlamentsvalet 2014 röstade endast 39,1 % av alla röstberättigade finländare! Scouterna är också med i kampanjen Den här gången röstar jag, som är en kampanj på initiativ av Europeiska Unionen.
Läs mer på www.denhargangenrostarjag.eu

Fissc betalar – kårchefens, programchefens och uppdragschefens deltagande i Ledareldar 30.8-1.9

Ledareldar är Finlands största ledarskapsseminarium, som tar plats helt och hållet utomhus, 30.8-1.9.2019 i Evois, Tavastehus. Evenemanget arrangeras av Finlands Scouter och ger dig möjligheten att av experter lära dig mera om ledarskap utan att behöva sitta stilla framför en powerpoint. Du kan bekanta dig med evenemanget och programmet på hemsidan: scout.fi/ledareldar. Evenemangets huvudspråk är finska men programpass på svenska och engelska har även utlovats. Kårchefer, programchefer och uppdragschefer i FiSSc erbjuds nu den fina möjligheten att få sin deltagaravgift betald av FiSSc. Resan till och från evenemanget står man själv för.

OBS! Den här möjligheten gäller endast kårens chefer och kan inte ges vidare till andra ledare i kåren. Du kan anmäla dig fram till den 13.6. Anmälan görs via Kuksa.

Sjöinfo!

Om kåren har sjöverksamhet; kom ihåg att kolla att ni skickat in besiktningsintyg för båtarna; att era skeppare har de certifikat som behövs och att ni gjort anmälan om internationell resa ifall ni seglar utomlands. Ifall ni haft deltagare på båtförarkursen eller skärgårdsskepparkursen så kan det också vara bra att senast nu fundera på hur ni förverkligar praktikdelen av kurserna. Läs mer i bilagan!

BILAGA: Sjöinformation 2019

Lovisa Pursuit – årets Roverscout- och ledardagar

FiSSc:s Roverscout- och ledardagar ordnas 8-10.11.2019 på Kuggom i Lovisa. Evenemanget går under namnet Lovisa Pursuit. Kanske kan du redan utgående från namn och logo lista ut temat?

Under lördagen ordnas också en chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer och på söndag tar FiSSc/FSFSF/FSSF höstmöte plats. Inkvarteringen och hela helgens program tar sker på Kuggom, men du kommer också erbjudas möjligheten att utforska Lovisa med omnejd. Läs mer på scout.fi/lovisapursuit

BILAGA: TrivialPursuit2019

Explo – 18-20.10.2019

Explo i Riihimäki ordnas 18-20.10.2019. Till det nationella explorerscoutevenemanget väntas 1500 explorerscouter från hela landet. Evenemanget går huvudsakligen på finska, men det kommer att finnas FiSScar med bland arrangörerna, och åtminstone något litet tvåspråkigt inslag. Kom med och gör explo! Ta kontakt med programgruppen (ordförande Laura Oksanen: laura.oksanen@scout.fi) ifall du vill vara med och förverkliga Explo.

BILAGA: Explo2019

Åldersgruppstävlingar 28-29.9 i Karleby

Nu är det återigen dags att se vem som kammar hem segern i åldersgruppstävlingarna i Österbotten. Den här gången hålls tävlingarna i Karleby. Tävlingen är en traditionell orientering med olika uppgifter i scoutfärdigheter där prestationerna bedöms.

Tävlingen inleds kl. 13.00 på lördag och avslutas på söndag ca kl. 14.00. Deltagaravgift: 30 € per patrull (vu/äventyr, spejare/explorer, rover/ledare). I deltagaravgiften ingår lunch på söndag.

Anmäl senast 2.9 i Kuksa. I anmälningen skall det ingå lagets namn och i vilken klass laget deltar. Alla som deltar skall anmäla sig själva i kuksa, innan tävingen. Läs mer om bl.a. tävlingsklasserna i bilgan.  Till alla deltagande kårer skickas mer information i början av september. Linda Slotte svarar på frågor tel 040 8460016, vagvisarna@gmail.com.

BILAGA: Åldersgruppstävlingskallelse2019

Partiolaisia Pride-kulkueessa kyltin kanssa
Kuva: Marjukka Mäkelä

Även sommaren 2019 deltar FiSSc i pride!

Varför?

 • Vi tar ställning till att alla är lika värda oberoende könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Vi visar att scouting är en hobby öppen för alla.
 • Vi lever upp till scoutidealet att respektera andra.
 • Vi engagerar oss i större samhälleliga frågor.

Läs mer på den bifogade planschen, på scout.fi/scoutmedia och i FB-evenemanget ”FiSSc på Pride”.

BILAGA: Pridesommar2019

Scoutledarträffar hösten 2019

Ett stort tack till alla kårledare som deltog i scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 27.4 och för att ni delade med er av era erfarenheter och tankar kring händelsekalendern 2020, trygghet och trivsel i kåren, vuxenrekrytering, FiSSc:s olika some-kanaler och nya webbsidor, årets adventskalenderkampanj med mera. Det blev många bra diskussioner.

Boka redan nu in höstens träffar i kalendern:

 • 17.8 på Åland
 • 21.9 i Helsingfors
 • 21.9 Österbotten (2 orter)
 • 21.9 Åboland.

Sprid ordet i kåren och locka med så många ledare som möjligt. Träffarna är till för alla med ledaruppdrag, explorerscouter och äldre, ju fler som deltar desto bättre samarbets-, planerings och diskussionsmöjligheter får du.

Utse kårens julkampanjchef redan nu!

Fundera gärna redan nu alla ledare tillsammans hur årets adventskalenderkampanj ser ut i er kår? Vem kommer att fungera som kårens julkampanjchef, eller vilka ledare tar sig an ett uppdrag inom kårens julkampanjteam? En gemensam målsättning och ett klart och tydligt ändamål för vad ni använder intäkterna till lönar sig också att förmedla internt i hela kåren. På så sätt vet alla vad kåren samlar in medel för. Kampanjen i år ger er en ypperlig chans att samla in reseintäkter för Najs2020, eller understöd för kårens Najs-deltagare.

Den största utmaningen i dagsläge är att köpare och säljare inte möts. Köparen vet helt enkelt inte var hen kan köpa en kalender. Här kan vi alla bättra oss bl.a. genom att aktivt berätta var vi säljer kalendrar, göra oss ännu mer synliga på orten och planera våra försäljningsjippon väl.

NYTT ÅR 2019 ÄR:

 • Paketkort i form av klistermärken
 • Kalendermaterialet är nu FSC-certifierat
 • Kalenderns försäljningspris är 10 €, varav kåren får behålla 4,50€/ såld kalender (55% mer än tidigare)

Kom ihåg att vi säljer inte en produkt, utan vi ber kunden om en donation till scoutverksamheten. Som ett tack får kunden en kalender.

Spana in höstens kurser och evenemang

Bifogat i denna kårpost får ni Evenemangskatalogen innehållande alla FiSSc:s kurser och evenemang 2019. Ni har fått en sådan till kåren redan tidigare, men har kanske tappat bort den eller slitit ut den redan? Senast nu är det dags att bläddra igenom katalogen en gång till i kåren och fundera på vilka i kåren som kunde gå utbildningar eller skulle vilja delta i evenemang.
Evenemangsinfomejlet med mer detaljerad information om kurserna och evenemangen i september-november skickas ut till kårernas chefer i medlet av maj och på nytt i början av augusti.

Evenemangsinfon hittar ni ju också på adressen:
scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/evenemangsinfo/

BILAGA: Evenemangskatalogen

Tips för sommarläger!

Äventyr i vattnets rike

WWF:s guide Äventyr i vattnets rike för lägerledare är en guide för dig som vill ordna program gällande vattendrag t.ex. på kårens sommarläger. I guiden hittar du olika uppgifter att göra tillsammans under lägerdagen. Du kan beställa guiden gratis av WWF eller ladda ner en pdf på adressen: https://wwf.fi/mediabank/12304.pdf

Pandamärket finns på svenska

Panda-märket är ett samarbete mellan WWF och Finlands Scouter. Aktiviteter, uppgifter och tips finns i skilda uppsättningar för vargungar och för äventyrsscouter. Syftet med märkena är att scouterna ska bekanta sig med naturens mångfald, göra konkreta insatser för naturen och sprida sin kunskap till andra. Märkena passar utmärkt som en del av scouternas programsatsning Ut och finn! Aktiviteterna är tänkta att göras utomhus, under en utfärd, till exempel på sommarens läger eller under en hösthajk. (Märket är i bruk åtminstone 2019 och 2020.) Materialet hittar ni på adressen scoutprogrammet.fi – Programmaterial – Programsatsning – Pandamärket)