Kårpost 2/2023

Vårmöte 25.3.2023 kl. 11.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) och Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) vårmöte 25.3.2023 kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors eller online. Kallelsen och föredragningslistan skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare/vicekårchefen). Övriga möteshandlingar finns elektroniskt före mötet på adressen: scout.fi/vårmöte2023

OBS! Anmälan till vårmötet är obligatoriskt för alla deltagare. Anmäl dig i Kuksa senast 20.3!

Till kallelsen bifogade bilagor:

Elektronisk tillgängliga möteshandlingar:

Diskussionstillfälle inför vårmötet

Onsdag 22.3 ordnar FiSSc:s styrelse ett online diskussionstillfälle inför FiSSc:s vårmöte. Alla intresserade varmt välkommen med!

Länk till diskussionstillfället

Storfiskaren – anmälan är nu öppen!

Anmälan till Storfiskaren är nu öppen! Och det har redan börjat rassla in anmälningar. Tänk om grannkåren redan har en fantastisk idé? Men visst kan ni klå dem på nåt sätt? Vilka föreningar på orten kunde ni samarbeta med under året? Finns det 10 pensionärer som ni kan grilla korv med? Eller kanske en mammabarn-grupp som kunde förvandlas till en familjescoutgrupp? Nu är en bra tid att sätta sig ner och fundera hur ni i er kår kan göra tillväxt. Alla kårer har fått ett paket på posten med stödmaterial som kan vara bra att utgå ifrån i planeringen. Ifall det ännu känns knepigt så skickar ni i väg ett e-post till emma.portman@scout.fi så hjälper jag er på vägen. 

Påverka FiSSc:s händelsekalender 2024

Vad tycker du att FiSSc ska ordna nära din hemort nästa år? Vilka kurser och utbildningar har din kår behov av, och vilka evenemang vill explorerscouterna delta i? 

I medlet av mars får ni i kårerna ett utkast på FiSSc:s händelsekalender för 2024. Kolla gärna igenom det och fundera på om det just ni behöver och vill ha finns med i kalendern och ordnas på ställen och vid tidpunkter som passar er. Utkastet och svarsformulär kommer också att finnas på scout.fi.

FiSSc ordnar kompassen-kväll 15.3 online – välkommen med!⁠

Kompassen är gruppledarens digitala verktyg för att hålla koll på vilka gruppmedlemmar som gjort vilka aktiviteter och märken. Utöver detta kan kompassen också användas för att få översikt över scoutprogrammet och som hjälp vid planeringen av terminen.⁠
15.3 kan du alltså hänga med på kompassenkväll med utbildning och diskussion online kl.20-21. Kvällen riktar sig främst till gruppledare (akelor, kaptener, patrulledare), lotsar och programchefer, men vem som helst som tycker det låter intressant kan hänga med. Både kompassen-nybörjare som behöver hjälp att komma igång och kompassen-veteraner med mer specifika funderingar är välkomna med.⁠

Ingen anmälning behövs. Länk till kvällen hittar du i händelsekalendern på scout.fi

Till handling – programsatsningens andra del

Från ord till handling är den två-åriga programsatsningen med tips på hur man i de olika åldersgrupperna kan förverkliga hållbarhet medan man gör scoutprogram.

2023; det andra året, är fokus på att faktiskt göra nåt konkret, och gärna samtidigt sprida kunskap om hållbarhet också utanför kåren och uppmuntra fler att ändra sina vardagliga vanor i en mer hållbar riktning.
scoutprogrammet.fi finns många konkreta tips på insamlingar, besök, kampanjer och workshopar som kåren kan ordna. Det går också prima att hitta på egna projekt i kåren. Det centrala för projekten ska vara;

  • syftet är att arbeta för hållbarhet inom något, eller flera, av hållbarhetsmålsättningarna
  • projektet ska innebära samarbete och/eller synlighet också utanför kåren

Hållbar scoutkår certifikatet – ansök på nytt!

Beviljades din kår Hållbar Scoutkår certifikatet bland de första kårerna år 2021? Då har ert certifikat gått ut och ni behöver anhålla om certifikatet på nytt.

För att certifikatet skall beviljas igen behöver kåren uppfylla 27 av kriterierna och svara på självbedömningsfrågor. Om kåren redan vid första ansökan uppfyllde fler än 27 kriterier finns inga krav på att uppfylla fler kriterier, kåren behöver ändå fylla i en förnyande ansökan och svara på självbedömningsfrågorna. 

Hållbar scouting – understöd

Finlands Scouter beviljar år 2023 sammanlagt 10 000 euro i understöd åt kårer för att genomföra initiativ som hjälper kåren att uppnå mål inom ekologisk hållbarhet. Ansökningstiden för understöd är 1-31.3.2023. Kåren behöver inte ha Hållbar Scoutkår certifikatet för att kunna ansöka om understöd. Läs mera och ansök om understöd! 

Sjöinformation

För de kårer som sysslar med någon form av sjöscoutverksamhet börjar det igen vara dags att se över sånt som båtbesiktning, båtförarcertifikat, praktikseglatser och liknande. I bilagan Sjöinformation 2023 hittar ni en smidig lista på saker ni behöver tänka på inför sommarens seglatser.

Bilaga: Sjöinformation

Ledareldar 25-27.8.2023 -Early Bird-anmälan

Anmäl dig till Early Bird-priset under 6.3. – 4.4.2023 och säkra din plats på Ledareldarna. Anmälan görs på webbsidan johtajatulet.fi.
På Ledareldarna får du lära dig nytt om ledarskap medan du kopplar av, har roligt och blir inspirerad tillsammans med nya och gamla vänner. Var och en deltar utgående från sitt eget perspektiv och sin egen skull, och för att själv ta med sig något hem.

Har du tips om instressanta och inspirerande talare eller workshopdragare? Kanske du själv vill dela med dig av din kunskap och dra ett intressant pass på årets största ledarevenemang. Tipsa nedan staben om talare.

Finlands Scouters Vildmarksguidekurs (Eräopaskurssi) är här igen!

Vill du fördjupa dina vildmarksfärdigheter på en lite häftigare kurs? Bli en del av ett vildmarksinriktat kompisgäng? Lära dig röra dig säkrare i såväl skog som fjäll på både sommaren och vintern? Vill du ha mer motivation, utmaningar eller lite extreme-fiilis i din scouting?⁠

Kursdelar: 

  • teoridel ordnas 18-21.5 i Evois,
  • vinterdelen 30.12.2023-7.1.2024 i Lappland⁠
  • sommardelen 20-28.6.2024 i Lappland.⁠

⁠Kursen är finskspråkig (med i staben finns en FiSSc, så det går till exempel bra att anmäla sig på svenska.)⁠ Ansök snart-snart om en plats på kursen. (Sista anmälningsdag är 12.3, men anmälningen kan stänga tidigare om det kommer många ansökningar.)⁠

UteFjäll – upplev vandring och vackra fjäll 

Denna sommar ordnas igen fjällvandringskursen UteFjäll. Kursen riktar sig till explorerscouter, roverscouter och ledare som vill förbättra sina kunskaper i fjällvandring och som vill kunna arrangera egna vandringar i Lappland.

Kursen ordnas 10-18.6 (resetiden inräknad) i Muonio med scouternas fjällstuga Kåtan som bas. Sista anmälningsdag är 15.4.

Läs mer i bilagan och i händelsekalendern på scout.fi 

Delta i kampanjen EN MILJON SOPPÅSAR!

Under våren 2023 ordnar Yle kampanjen En miljon soppåsar. Finlands Svenska Scouter är en av parterna som deltar. Kom med och samla in skräp – målet är att samla in en miljon soppåsar.

Kampanjen pågår från den 13 april till den 14 juni 2023. Yle TV1 direktsänder startprogrammet En miljon soppåsar den 13 april kl. 20.00–20.30. Yle informerar mer om kampanjen den 14 mars 2023.

Det är enkelt att delta i kampanjen: ta med en skräpplockare, handskar och en tom påse. Gå ut och börja plocka skräp. Du kan samla skräp på egen hand eller varför inte ordna ett gemensamt städtalko för kåren? Sätt det insamlad skräpet i kärlet för blandavfall och skriv efter det in antalet soppåsar på webbsidan svenska.yle.fi/miljonsoppasar. Webbsidan öppnar den 10 mars 2023.

Vill du vara med och skapa Ledardagar 2023?

Vi söker en stabchef till de förnyade Ledardagarna. (fd RoLE). Kom och gör ett oförglömligt, roligt, upplevelserikt evenemang för explorer-, roverscouter och äldre ledare. Målgruppen för dagarna utökas till att även inkludera explorerscouter. Är du intresserad, kontakta Petra Lapela eller Vilja Vihervuori i styrelsen eller frivilligkoordinator Andrea Hynynen.

Veckan mot rasism 20–26.3

Var och en har rätt att bli behandlad som en individ. Inte utifrån utseende, etnisk bakgrund eller hudfärg. Under kampanjveckan kan ni i kåren t.ex. hjälpa genom att dela information i era sociala media kanaler, delta i antirasismutbildning eller genom att bekanta er med Röda Korsets anvisningar för hur du motarbetar rasism. 

Earth hour 25.3

Lördag 25.3 firas Earth hour igen. På scout.fi finns en sida med information om Earth hour och hur scouter kan delta i kampanjen där vi släcker lamporna en timme och uppmärksammar naturens och klimatets tillstånd.

FM i scoutfärdig-heter – Kurkistus 6.5.2023 – Vesilax

Hämeen Partiopiiri står för arrangemangen kring vår FM i scoutfärdigheter 6.5.2023. Vårmästerskap riktar sig till 12-17 åringar där man tävlar i patruller om 4-6 personer. Anmälningen pågår till 16.4. 

Meripartiopäivät arrangeras på Sveaborg 1-2.4

Meripartiopäivät riktar sig till alla sjöscoutintresserade explorerscouter, roverscouter och ledare. Programmet består av aktuella sjöscoutärenden och mer lättsam samvaro.

Kansainvälisesti karkuteillä 29.4 i Tammerfors

På det här evenemanget får du bekanta dig med de möjligheter internationell scouting erbjuder. Ingen förhandskunskap krävs. Evenemanget är gratis och riktar sig till explorerscouter, roverscouter och ledare.

Miljömarsch 18.3 kl 13.00

Den 18.3 deltar FiSSc i den riksomfattande Miljömarschen (Luontomarssi.fi) som går av stapeln kl 13.00 i diverse städer. Marschen lyfter fram de natur- och klimatåtgärder som de bakomliggande organisationerna (Natur och Miljö, WWF, Elokapina, Greenpeace Suomi, Helsingfors Universitet m.fl.) anser vara de viktigaste för den kommande regeringen att ta fasta vid. 

I Helsingfors kommer FiSSc att gå tillsammans i marschen med Natur och Miljö. Vi samlas lite före kl 13 vid domkyrkans trappor och avslutar vid Riksdagshuset. Vi ser såklart gärna en mängd scouthalsdukar i marschen!

Warmth for Ukraine 19.3 kl. 12-15

Kom med och gör något konkret för att hjälpa situationen i Ukraina!
Scouterna gör nödvärmekällor i ett talko 19.3.2023 kl. 12-15 utomhus vid Haltia i Noux. Kom med och skicka värme och ljus till ukrainska hushåll som lider av strömavbrott. Evenemanget är flerspråkigt och öppet för alla. Du behöver inte anmäla dig, men klicka gärna att du kommer på Facebook evenemanget.
Du behöver inte ha något med dig, utom kanske egen mugg, vi bjuder på kaffe, saft och kex. Kom med för en stund, du är varmt välkommen!