Kårpost 2/2022

Vårmöte 19.3 kl. 11.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) vårmöte 19.3.2022 kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors. Kallelsen och föredragningslistan skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare/vicekårchefen). Övriga möteshandlingar finns elektroniskt före mötet på adressen: scout.fi/vårmöte2022

Möteshandlingar som postas till kåren:

Elektronisk tillgängliga möteshandlingar:

Övrigt stödmaterial:

  • Stadgeförändring stödmaterial (publiceras v.10)
  • Så här läser du bokslutet (publiceras v.10)
  • Beslutsförslag (publiceras v.10)

Diskussionstillfälle 15.3 inför vårmötet

Tisdagen den 15 mars  kl. 18-19.30 ordnar FiSSc:s styrelse ett online diskussionstillfälle inför FiSSc:s vårmöte som tar plats 19.3. Diskussionstillfället 15.3 ordnas i Teams. Under tillfället får du en presentation av de nya stadgarna samt ekonomi- och administrationsstadgan. Vi diskuterar också upplösning av förbundet FSSF. Alla intresserade varmt välkomna med! Du hittar länken till tillfället i FB-evenemanget: facebook.com/events/503647501280578 

Länk till tillfället publiceras även på adressen: scout.fi/vårmöte2022

Vill du komma med och besluta om scoutingens framtid?

Finlands Scouters medlemsmöte (jäsenkokous eller jässären) ordnas den 12-13.11 i Helsingfors. På medlemsmötet samlas delegationer från de 10 finska distrikten och FiSSc för att besluta om den finländska scoutingens framtid. Delegationen ska bestå av aktiva ledare i förbundet och vi önskar därmed att delegationen avspeglar förbundets medlemmar; en optimal delegation består av unga och äldre, mer erfarna delegater och helt nya. Det viktigaste är att du är intresserad av att vara med och påverka scoutingens framtid och vågar framföra dina åsikter! Du ansöker om en plats i delegationen genom att skicka en ansökan via uppdragsbörsen senast 12.3.2022. scout.fi/ledigauppdrag

Bilaga: Delegation på medlemsmötet

Alla ledare med på scoutledarträff

Häng med för att höra om det som är aktuellt i FiSSc, utbyta av åsikter och tankar och trevligt sällskap! Vi funderar, diskuterar, informerar och planerar tillsammans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför. Här får du viktig information, stöd och samarbetsmöjligheter som direkt påverkar dig och din kår. På vårens träffar ligger fokus på hållbarhet och tillväxt. Verksamhetsplan och händelsekalender för 2023 kommer också att tas upp, så att kårerna har möjlighet att ge input.

  • lö 2.4 Jakobstad (PNKB:s kårlokal)
  • sö 3.4 Kvevlax (Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarnas kårlokal)
  • to 7.4 Helsingfors (Tempelscouternas kårlokal)
  • lö 9.4 Åbo (Koffans kårlokal)

Programsatsningstips kring hållbarhet

Lär er mer om åska med vargungarna, bygg ett potatisbatteri med äventyrsscouterna, spara el (och uppmuntra andra att göra lika) med spejar- och explorerscouterna och diskutera påverkan med roverscouterna.

Programsatsningen Från ord till handling fokuserar på hållbarhet och Agenda 2030 – målen. Ovanstående tips var plockade ur aktivitetstipsen för Mål 7: Hållbar energi. I programsatsningen finns praktiska tips för varje åldersgrupp för vart och ett av de 17 målen. Tipsen finns samlade på programsatsningens sida på scoutprogrammet.fi: scout.fi/programsatsning

Programsatsningarna fokuserar varje år på ett specifikt tema i scoutprogrammet och lyfter upp aktiviteter som tangerar temat och skapar fler aktivitetstips. År 2022-2023 är temat hållbarhet.

Hållbar scoutkår certifikatet

Hållbar scoutkår-certifikatet är ett verktyg som hjälper kårer utveckla sin verksamhet hållbart. Även fast kåren i nuläget inte har planer på att ansöka om certifikatet är det idé att bekanta sig med kriterierna för att få nya idéer för scoutverksamheten.

Från och med den nionde mars finns även möjlighet att ansöka om understöd för att uppnå kriterier för hållbar scoutkår-certifikatet, eller för vidare hållbar utveckling av kårens verksamhet. Du kan läsa mer på webbsidan:

scout.fi/hallbar-scoutkar

Kvällste om trivsel och trygghet 5.4

FiSSc:s kvällste ordnas alltid på en tisdag i början av månaden och behandlar olika teman. Tisdagen den 5.4 kl. 20.00-21.00 är temat trivsel och trygghet. När trivs du som bäst i scouterna? Har du känt dig otrygg i scouterna? Välkommen med för att diskutera hur vi bäst tar hand om varandra när vi scoutar! Mera information: scout.fi/kvallste

Vuxenrekryteringskampanj

Är det så att ni i kåren skulle vilja göra mera men ledarna och orken räcker inte riktigt till? Då är det verkligen dags att anmäla er till vuxenrekryteringen! Genom vuxenrekrytering hittar ni nya krafter till kåren. Ni får själva välja om ni startar en vuxenpatrull som också har eget

program under året eller om ni endast söker nya ledare till kåren. FiSSc hjälper er med material och idéer för kampanjevenemang. Klicka på länken till anmälan och fundera ut något skoj ni kan göra för att locka med fler till er kår!

scout.fi/vuxenrekryteringskampanj

Veckan mot rasism 21-27.3

Var och en har rätt att bli behandlad som en individ. Inte utifrån utseende, etnisk bakgrund eller hudfärg. Finlands Scouter samarbetar med Röda Korset och utmanar alla att agera mot rasism. Under kampanjveckan kan kåren arrangera jippon där ni t.ex. delar ut varm saft och delger Röda Korsets riktlinjer för att motverka rasism. Anmäl din kårs jippo på adressen https://forms.office.com/r/qXM7ykmChW

Intresserade kårer kan beställa material för utdelning (reflexer, klistermärken etc.) och Röda Korsets riktlinjer för att motverka rasism. Bekanta dig med Röda Korsets anvisningar för hur du motverkar rasism:

Använd gärna hashtagen #veckanmotrasism i kårens sociala medier.

Under veckan arrangerar Finlands Scouter även en antirasism utbildning. Utbildningen arrangeras på finska 21.3 kl. 17.30-19.30. Anmäl dig till utbildningen senast 17.3 på adressen lyyti.fi/reg/antirasismikoulutus

punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Partiokämpät.fi

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset (PäPa) förvaltar i Nyland flera olika scoutstugor som de hyr ut för bl.a. kårverksamhet. Bifogat med den postade kårposten finns en broschyr över de olika scoutstugorna kårerna har möhjlighet att hyra. Är de stugor ni vanligtvis använder fullbokade eller letar ni efter ett nytt inspirerande ställe för t.ex. kårförläggningen – ta en titt i brochyren och läs mera på adressen partiokämpät.fi 

Kom med som stab till årets FiSScAkademi

FiSScAkademin ordnas för fjärde gången den 28-30.10.2022 på Norrvalla i Vörå. Evenemanget är för roverscouter och äldre ledare och arrangeras i samband med förbundets höstmöte som är den 30.10. Nu söker vi stabschef och stab som vill vara med och förverkliga evenemanget! FiSScAkademin är ett utbildningsseminarium, programmet ska bestå av kompetenshöjande workshops. Stabsuppdraget är för dig som vill fundera på aktuella teman inom scoutingen och hur vi kan belysa de under evenemanget. Vill du veta mer om stabsuppdraget eller redan nu anmäla ditt intresse? Kontakta ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067). Läs mer om FiSScAkademin på scout.fi/fisscakademin

Skogen kallar under ekofastan

Ekofastan är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. År 2022 är temat Skogen kallar, och scouterna är med som samarbetspart. Kampanjen lyfter upp skogen som källa till inspiration, reflektion, välmående, äventyr. En skogsrelation som är just den som vi scouter har. Om ni vill uppmärksamma ekofastan, eller bara vill utnyttja ekofastans tips på skogsaktiviteter så finns här samlat vad som i nuläge finns:

Mer material kring Ekofastan; tips, information, videor och bloggar, hittar du på: ekofasta.fi