Kårpost 2/2021

Pärmbladet finns att läsa här!

Vårmöte 20.3.2021 kl. 11.00

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) vårmöte 20.3.2021 kl. 11.00 online från Scoutstationen, Helsingfors. Fullmakterna emottas per e-post till kansliet@scout.fi, de ska skickas in senast onsdag 17.3 kl. 12.00.

Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare).

Bifogade möteshandlingar:

Bokslut och övriga ekonomirapporter läggs inte upp på webbsidan. Dessa postas i två exemplar till kårerna och skickas per e-post till kårchefen. Hör av dig till frida.lundberg@scout.fi om du vill få tillgång till bokslut elektroniskt.

Diskussionstillfälle online 16.3 kl. 18 – Lägerarbetsgruppens rapport

Under FiSSc:s höstmöte 2020 väckte översikten på större evenemang den s.k. Stjärnkartan diskussion om hurdana läger vill medlemmarna i FiSSc framöver arrangera i förbundets regi. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga kårernas åsikt gällande gemensamma läger. Arbetsgruppen har under våren träffats till gemensamma online möten och presenterar nu sin rapport.

Inför vårmötet arrangerar vi ett diskussionstillfälle 16.3. kl. 18, där arbetsgruppen gärna diskuterar sina slutsatser med kårmedlemmarna och även kan besvara eventuella frågor gällande gruppens slutsatser.

Länk till diskussionstillfället hittar du här eller på scout.fi framsidan!

Välkommen med!

Kårerna får tillgång till Seppo.io

SEPPO.io är en platform som möjliggör användandet av spel i undervisning och lärande. Från och med medlet av mars kan scoutledare (alla scouter över 15 som har betalat medlemsavgift) få egna koder till systemet, och kan där skapa spel att använda för att förverkliga scoutprogrammet på ett kul och annorlunda sätt. Du kan på din egen maskin skapa en spelplan av en GPS-karta över ett bekant område, en 360-bild av till exempel Evos huvudsträcka eller vilken som helst bild. Spelarna kan spela spelet på sina egna mobiltelefoner eller datorer, ensamma eller tillsammans, på distans eller live, på kårlokalen eller ute.

Uppgifter till spelet kan du lägga in direkt ur scoutprogrammets aktiviteter. I SEPPO-platformen kan du förse uppgifterna med bilder, videon, ljudfiler, länkar och text. Spelaren kan utföra uppgiften och skicka in resultatet eller sitt svar med text, bild och/eller video.

Mer info om vad seppo.io är och hur du kan ansöka om koder hittar du på: https://www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/seppo/

Anmälan till FiSScFjäll har öppnat

Anmälningen till vandringslägret FiSScFjäll har öppnat. Marknadsför gärna lägret till era spejarscouter! I materialbanken finns some-bilder som ni gärna kan använda i era egna kanaler.

Nytt underläger med lättare vandring

På detta FiSScFjäll finns ett alternativ för dem som tycker att det känns för utmanande att ge sig ut på en flera dagar lång vandring med rinka och övernattning i fjällen; ett av underlägren kommer att övernatta vid Kåtan hela lägret och göra dagsvandringar med lättare packning.

Men corona?

Vi följer med coronasituationen och kommer i planeringen av lägret att följa rådande direktiv och ha allas säkerhet i åtanke. Vi är beredda att göra sådana anpassningar som behövs eller helt inhibera lägret om läget så kräver. Ifall lägret inhiberas står FiSSc för de eventuella ekonomiska konsekvenserna för lägret; någon avgift kommer alltså i så fall inte att uppbäras av de anmälda. Det är alltså tryggt att anmäla sig till lägret. Det värsta som kan hända är att det inte blir ett läger; det bästa är att det blir läger och att deltagarna får en fantastisk upplevelse av vandring, fjäll och gemenskap.

Info:

www.scout.fi/fisscfjall finns:

 • info om lägret
 • infobrev till spejarscouter
 • infobrev till kåren och ledarna
 • länk till anmälningsblanketten
 • somebilder för marknadsföring

Sista anmälningsdag är 31.3! Också ledare behövs, så kom gärna med!

Sekondkurs 4-6.5

Kursen placerar sig nivåmässigt mellan Båtförarkursen och Skepparkurs 1 och ersätter Skärgårdsskepparkursen som inte längre finns i kursutbudet. Om du har gått Båtförarkursen (också praktik delen) är detta alltså ditt naturliga följande steg.

I år ordnas kursens teoridel på distans under tre vardagskvällar i maj, 4-6.5.2021. Boka in dessa datum i kalendern. Kårerna står själv för ordnandet av de praktiska delarna av kursen. Läs mera i bilagan.

BILAGA: Plansch

Kommunalval 18.4.2021

Den 18.4 är det kommunalval i Finland. Men varför är kommunalvalet viktigt för scouterna? Varför lönar det sig för kåren att engagera sig i de beslut som tas i er kommun? På www.scout.fi/scoutkandidater/kommunen får du svar på de frågorna! Där kan du också bekanta dig med scouternas kommunalvalsmålsättningar, vem som anmält sig som scoutkandidat och tips på hur kåren kan ordna ett eget valjippo!

Open badge

Har du varit kårchef eller kårekonom i minst två år? Vill du på ett enkelt sätt bevisa de färdigheter du fått från det uppdraget. Busenkelt – sök om en open badge!

Open vadå? Open badge är ett digitalt märke som t.ex. kan bifogas till din elektroniska CV, länkas till din LinkedIn-profil eller delas i sociala medier. En grupp bestående av FiSSc:s och Svenska Folkskolans Vänner beviljar två gånger per år Open Badge för kårchef och kårekonom, vårens sista ansökningsdag är 15.3. Ansökan görs på:  http://ansokan.scout.webbhuset.fi/open_badge/

På samma sida kan du läsa mer om Open Badges.

Äventyrsscoutprogrammet har förnyats

Ett förnyat äventyrsscoutprogram finns nu publicerat på scoutprogrammet.fi! (Det tidigare programmet finns kvar tillsvidare; i åldersgruppslistan hittar du det uppdaterade programmet där var äventyrsscouterna ska vara, och det tidigare programmet sist i listan.)

Uppdateringarna i korthet:

 • Indelningen av aktiviteter i huvudväderstrecken har gjorts mer enhetlig och ändamålsenlig
 • Interkardinalstrecken som tidigare har varit lätt flummiga har nu konkretiserats; helheterna har nya namn och teman.
 • Specialmärkena har blivit utmaningar; innehållet är rätt bekant, men märkena är nya (om ni har lager av gamla märken kan ni säkert använda slut dem först)
 • Äventyrsspelet och patrullsystemet har fått tydligare roller med klarare anvisningar.

Du hittar det uppdaterade äventyrsscoutprogrammet och dess material på scoutprogrammet.fi, tillsammans med resten av scoutprogrammet.

Grundkurs i föreningsteknik

Är du ny i kåren eller vill repetera föreningskunskapens grunder? Svenska Folkskolans Vänner ordnar en grundkurs i föreningsteknik med Malin Ström från Föreningsresursen den 9.3 kl. 18–20.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Mera information och anmälning finns här! Anmäl dig senast 5.3.

Grundkurs i föreningsekonomi

Är du kårkassör eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Svenska Folkskolans Vänner ordnar en kurs i föreningsekonomi med enhetschef Inger Tallgård från Norlic den 28.4 kl. 18–20.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Mera information och anmälning finns här! Anmäl dig senast 25.4.

Frivilliga Räddningstjänstens grundkurs 10.3 (helt på distans)

Frivilliga räddningstjänsten (FRT) är ett nätverk som består av 53 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Vanligtvis larmas Frivilliga räddningstjänsten för att leta efter försvunna, men det behövs också frivilliga för att ge psykiskt stöd, leda trafiken och hjälpa till vid evakueringar. Våra hjälpare arbetar till lands och sjöss, och i luften.

Vem som helst som vill hjälpa andra på ett praktiskt sätt kan gå med i Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer ordnar utbildning för alla frivilliga. Organisationerna utrustar också sina frivilliga. I Frivilliga räddningstjänsten som grundades 1964 i Finland arbetar sammanlagt över 10 000 frivilliga i över 1000 larmgrupper.

Också scouterna är medlemmar i Frivilliga räddningstjänsten! Och det är ju naturligt: Vi är alltid redo att hjälpa. Våren 2021 samarbetar scouterna och FRT genom att erbjuda scouterna två kurser på svenska alldeles gratis.

Här är info om den första kursen, grundkursen:

Kursen hålls på distans i Teams. En Teams-länk skickas till kursdeltagarna per e-post. Kursdragare är Anders Blomberg.

Tidpunkt: Onsdag 10.3 kl. 17.30-20.30
Pris: Gratis
Åldersgräns: 16
Max deltagarantal: 30 personer

Så förbereder du dig inför kursen:

Du behöver tillgång till ruta, möjlighet att följa med Mentimeter, menti.com (hjälpmedel som gör kursen mera interaktiv) och får ett förhandsmaterial som du kan kolla på före kursen.

Anmäl dig i medlemsregistret i Kuksa senast 6.3 genom att logga in med ditt ScoutID och använda länken: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40251

Kursen ger dig helt säkert tankematerial och stimulans inför studentskrivningarna och den ger dig också ett intyg. Kursen är en av dom kurser som erbjuds under civiltjänstgöringstiden. Den här våren kan du alltså få flera rader till i ditt CV bara genom scouternas kurser! Kolla mera info på www.hess.fi.

Frågor?

Eva Björkestam 0400 347641, eva.bjorkestam@hess.fi

Vuxenrekryteringskampanj

Känner din kår att några fler hjälpande händer skulle vara bra att ha? Kom då med i årets vuxenrekrykampanj som ordnas under Scoutveckan 19–25.4. Den viktigaste målsättningen är att rekrytera nya vuxna till verksamheten, men en viktig aspekt är även att överlag ge synlighet åt scouting. FiSSc hjälper till med synlighet på social media plus att ni får en del material som ni kan dela ut under kampanjen. Så just nu är det bara för er i kårerna att börja planera öppna evenemang. Ni kan antingen ordna något specifikt för kampanjen eller så öppnar ni bara upp ett redan existerande evenemang. En idé är att ordna ett online-evenemang med en annan kår – t.ex. någon i närheten eller varför inte en kår som finns på annat håll i landet?

Anmäl er senast inkommande söndag 7.3! Läs mera på www.scout.fi/vuxenrekryteringskampanj 

Åskåda Världen

Programsatsningen 2021: åskåda världen lyfter upp aktiviteter, tips och material som du på ett enkelt sätt kan använda för att ta upp åskådningar i din scoutgrupp på ett inkluderande och okonstlat vis.

Kolla bilagan och mer info på www.scout.fi/programsatsning

Bilaga: Åskåda Världen

Roverscout- och ledardagar 2021

Årets roverscout-och ledardagar ordnas den 29–31.10 på Urhattu kursgård i Nokia. Information om program och anmälan kommer under våren men boka in datumet i din kalender. Vi söker nu efter en person som vill fungera som stabschef för evenemanget – låter det som något skulle intressera dig? Läs uppdragsbeskrivningen och ansök senast 10.3 på scout.fi/ledigauppdrag.

Lediga uppdrag i FiSSc

FiSSc öppnar nu upp många nya förtroendeuppdrag! En del uppdrag är helt nya, medan en del uppdrag lediganslås på nytt. Förbundets HR processer, bidra med innehåll till våra SoMe kanaler, utveckla FiSSc:s hållbarhetsarbete, ingå i den nya valberedningskommittén – låter det som något för dig? Bekanta dig med alla lediga på uppdrag på scout.fi/ledigauppdrag, på samma sida ansöker du också om ett uppdrag. Samtliga uppdrag har ansökningsdeadline 10.3. Hitta ett nytt scoutuppdrag och få nya scoutbekanta!

Anmälan till Ledareldar har öppnat

Den 27-29.8.2021 ordnar Finlands Scouter igen det populära evenemanget Johtajatulet-Ledareldar i Evois. Ledareldar är ett ledarskapsseminarium som helt och hållet tar plats utomhus. Programmet består av olika workshops och spännande talare. Evenemanget riktar sig till scouter och icke scouter som är 18 år fyllda. Anmälan har nu öppnat och pågar fram till den 21.6, ett Early Bird pris erbjuds till 3.5. Läs mer om evenemanget på: www.johtajatulet.fi.

Alla ledare med på scoutledarträff

 • Åbo/Jakobstad 17.4
 • Helsingfors/Vasa 18.4

Häng med för att höra om det som är aktuellt i FiSSc, utbyte av åsikter och tankar och trevligt sällskap! Vi funderar, diskuterar, informerar och planerar tillsammans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför. Här får du viktig information, stöd och samarbetsmöjligheter som direkt påverkar dig och din kår.

I anslutning till träffarna i Vasa och Helsingfors på söndag ordnas Famijescoutledarutbildningen (ca 2 h).

Vi utreder som bäst hur vi ska genomföra scoutledarträffarna. Följ med informationen i händelsekalendern och på FiSSc:s kanaler.

OBS! Föreningar har utsatts för fuskfakturor

Många föreningar har under den senaste tiden utsatts för fuskfakturor! Nu har även en scoutkår hört av sig gällande fuskfakturor som skickats till dem. Fakturorna kan lätt tolkas som riktiga då de ser ut som om de skickas internt mellan kårmedlemmar. Det är alltså fråga om meddelanden där en kårmedlem ber en annan att betala en faktura omgående. Speciellt nu då ni kanske inte träffas för ledarmöten regelbundet, är det viktigt att ni är extra noggranna med dylika försök till fusk!