Kårpost 2/2019

Vårmöte 23.3 kl. 11.30

Medlemskårerna kallas till Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc), Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f:s (FSFSF) och Finlands Scoutförbund r.f:s (FSSF) vårmöte 23.3.2019 kl. 11.30 på Scoutstationen i Helsingfors (Tölögatan 55). Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 11.00. Kallelsen och möteshandlingarna skickas ut i två exemplar/kår (kårpostmottagaren + kårchef/kårsekreterare)

BILAGOR:
– Möteskallelse
– Föredragningslista
– Fullmaktsblankett
– FiSSc:s årsberättelse, bokslut
– FS svenska veksamhet (bilaga till årsberättelse)
– FSFSF:s årsberättelse, bokslut

Grundstadgeworkshop 23.3 kl. 9.30-11.00

Hur ska scoutlöftet i framtiden lyda? Borde global rättvisa och miljöfrågor ha en större roll i grundstadgan? Kom och ge din åsikt gällande hur vår grundstadga borde se ut i framtiden! Läs mer här: www.partio.fi/ajankohtaista/peruskirjatyopajat/

Exit undersökning

Från och med mars 2019 kommer var och en som slutar i scouterna, att inom en månad efter att de skrivits ut ur medlemsregistret, få ta del av en exit-undersökning. För under 16-åriga utskrivna medlemmar skickas förfrågan till målsman. Exit undersökningar görs för att öka förståelsen för varför man väljer att sluta i scouterna och för att vi som organisationer med hjälp av resultaten kan utarbeta lösningar för att ändra på detta. Kårerna får ta del av sina egna resultat så fort det finns mer än tre svar/kår.

Nytt från Ut och finn!

Årets programsatsning Ut och finn uppmuntrar scouter att dra ut ur kårlokalen och hålla scoutmöten och verksamhet på nya ställen och på nya sätt.

Tips som nyligen dykt upp på www.scout.fi/programsatsning:

 • tips på ställen att besöka i östra Nyland (besökstips för många många andra orter i svenskfinland fanns redan från tidigare)
 • tips på grejer ni kan göra om ni besöker ett religiöst eller andligt utrymme (programtips för besök på kommunhus och på konstutställningar fanns redan från tidigare)

Större materialpaket på kommande:

 • materialpaketet för Pandamärket översätts och publiceras mot slutet av våren.

Sommar, sol och HAV!

Välkommen med på FiSSc-Escader

Visst har ni väl redan märkt att FiSSc ordnar en eskaderseglats i sommar? Det är alltså dags att planera in den i sommarens seglingsprogram! Förutom sommarens bästa upplevelse utlovas också en spännande tävling i form av På Rätt Köl, som ordnas som en integrerad del av själva eskadern.

Viktiga datum:

 • 15.4 Sista anmälningsdag för båten
 • 1.6 Sista dag att anmäla besättningen
 • 29.6 Start i Kasnäs
 • 3.7 Avslutning i Nagu

Se Eskader_infobrev1 för mer information!

 Segla med Navigator i sommar

Nu börjar det vara aktuellt att anmäla sig till sommarens Navigatorseglatser. Bland utbudet hittas som vanligt såväl korta och lättare seglatser som lämpar sig för spejarscouter och också äldre som känner att de ännu behöver träna sina sjöben på lugnare vatten, till längre och mer utmanande seglatser. Anmälningen stänger 15.4. Anmälningslänkarna hittas i händelsekalendern på www.scout.fi.

Bilaga – Plansch

Scoutveckan 22-28.4

Skulle just din kår behöva några nya ledare? I så fall har ni en fantastisk möjlighet att delta i den nationella vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan 22-28.4! Veckan börjar med kaffeutdelningstillfällen på flera orter i Finland, där ni som kår kan fånga nya vuxnas intresse och bjuda med dem på ett passande evenemang som ni ordnar. Som kår behöver ni inte göra något annat än att ordna evenemanget och meddela jannica.savander(a)scout.fi därom senast 15.3. Evenemangen kan vara vad som helst, från stort till litet – en stadsmanöver, en kvällsutflykt där ni grillar marshmallows, ett roligt månadsmöte, en hajk, ett lägerbål eller en skogsbio. Inspiration kan ni hitta på www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/aikuisrekrytointi-part… – men var inte rädda för att hitta på helt egna grejer!

Bilaga: Scoutveckan 2019

Anmälningen till FiSScFjäll pågår

Anmälningen till spejarscoutlägret FiSScFjäll i Lappland i juni är i full gång! Visst har ni i kåren försäkrat er om att era spejarscouter har noterat lägret och vet hur de ska anmäla sig? Bifogat finns en plansch som ni kan använda för extra boost av FiSScFjäll. Info om FiSScFjäll (bl.a. infobrev att dela ut åt spejarscouterna) hittar ni på www.scout.fi/fisscfjall2019

Kom ihåg att det också behövs roverscouter och ledare för att förverkliga FiSScFjäll, så ta chansen att själva komma med och spendera en vecka i fjällen! Också om det hittar du mer info på FiSScFjäll-sidan.

Bilaga: Plansch

Utfärdsutrustning för barn

Skulle ditt barn vilja fara på utfärd eller läger men utrustningen saknas? Finns det i din grupp barn som inte har möjlighet att skaffa behövlig utfärdsutrustning? Med stöd av Åbo senaps kampanj förra hösten kombinerat med stöd ur president Sauli Niinistös valmansförenings medel har Finlands Scouter införskaffat utrustningspaket för barn. Paketet innehåller en 50 liters ryggsäck, utekläder, ett liggunderlag och en sovsäck. Kampanjen förverkligas i samarbete med Scandinavian Outdoor. Utrustningspaketen utlyses att sökas åt 7-15 åriga scouter som av sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att skaffa dem själv och paketen beviljas på basen av ansökan. Ansökningstid 1-24.3.2019. Ansökan kan göras av målsman eller av kårens chefstrio (kårchef, uppdragschef, programchef).

Närmare information och ansökningslänk finns fr.o.m. 1.3 på adressen www.partio.fi/varustepaketti

Åk på EuroJamboree

Eurojamboree arrangeras 27.7-6.8. 2020 i Gdansk, Polen. Lägret är ämnat för över 14-åriga scouter. DL för anmälning till den finska delegationen är 30.4 www.partio.fi/ej2020

Varför ska scouterna engagera sig i riksdagsval?

Den 14 april är det riksdagsval i Finland och det är viktigt också för oss scouter att engagera oss eftersom:

 • Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Få tillfällen är lämpligare att öva på detta än under val.
 • Det är viktigt att just unga uppmuntrar andra unga att rösta. Valdeltagandet bland unga röstningsberättigade är lägre än i andra åldersgrupper. Om unga inte röstar kommer andra att ta besluten för dem.
 • Val och påverkan handlar inte endast om att rösta. Delaktighet och demokrati hör till precis alla, redan i vargungeåldern kan man göra olika aktiviteter för att vara en aktiv medborgare.

Bifogat finns scouternas mål för riksdagsvalet samt tips på hur ni kan behandla temat val under kårens veckomöten.

Bilaga: Riksdagsval 2019
Bilaga: Aktivitetstips

Scoutkandidat?

Nu kan du som ställer upp som kandidat i riksdagsvalet anmäla dig som scoutkandidat på sidan www.scout.fi/scoutkandidat. På sidan hittas mer info om riksdagsvalet.

Webbutbildningar ger nya tankar och verktyg åt ledarna

Scouter kan nästan vad som helst, men ibland kan det vara bra att få ta emot intryck också utifrån. FiSSc:s webbutbildningar är korta, entimmes livestreamade utbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildningarna hålls av proffs inom respektive ämne. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp. De passar perfekt som en diskussions startare eller tankeväckare på ett ledarmöte eller som stöd för enskilda ledare. Utbildningarna streamas på Partio Live på YouTube och finns också att se på hemsidan.

Bilaga: Webbutbildningar

Save the date!

SCOUTLEDARTRÄFFAR 27.4 KL. 10-

 • Helsingfors/ Scoutstationen
 • Åbo / Scoutkansliet på LSP
 • Vasa / SFV:s mötesrum
 • Jakobstad / PNKB:s kårlokal


Johtajatulet – Ledareldar 30.8-1.9

Ledareldar är ett ledarskapsseminarium som helt och hållet tar plats utomhus i Evois. Programmet består av olika workshops och spännande talare. Hela programmet publiceras under våren och anmälan öppnar i mars. Evenemanget riktar sig till scouter och icke scouter som är 18 år fyllda. Kom med och gör vår FiSSc representation stor! Det är ett ypperligt ställe för ledarvård för kårens ledare. Läs mer om evenemanget på: www.johtajatulet.fi.


Roverscout- och ledardagar

Årets roverscout-och ledardagar ordnas den 8-10.11 och tar dig till Lovisa och Kuggom traditionscenter! Information om program och anmälan kommer under våren men notera datumet redan nu. Har du förslag på program till årets evenemang? Skriv din idé till emilia.blomqvist(a)scout.fi