Kårpost 1/2023

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE 2023

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga vårmöten lördagen den 25 mars 2023 på Scoutstationen Helsingfors. Deltagande online är också möjligt. På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s och FSFSF:s stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat fastställande av bokslut och styrelsens årsberättelse. Övrigt beslutsärende är val av valberedningskommitté. Förslag som önskas behandlas på mötet ska tillställas styrelsen för vårmötets del före första februari. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet.
Eventuella övriga beslutsärenden anges i den officiella kallelsen som går direkt till medlemmarna. Den slutliga föredragningslistan sänds ut minst två veckor före mötet.
Välkommen att delta i vårmöte!

Önskemål för höstmöteshelgen 2023…

…tidigare känt som roverscout- och ledardagar! FiSScs styrelse funderar på hur vi kan göra evenemanget ännu bättre i framtiden, och hoppas nu på att få lite input från dig och din kår. Dela länken till formuläret i er ledarchatt så just era bästa tankar hörs. Svara gärna innan 11.2.2023.
https://forms.office.com/e/aZnbMihTgU

Nothamn VIII 2023 – anmälan öppnar 1.2

Anmälan till Nothamn VIII pågår 1.2-31.3! Myndiga deltagare anmäler sig själv med sitt ScoutID. Minderåriga deltagare bör anmälas av sin vårdnadshavare med vårdnadshavar ScoutID. Läs mer om hur du anmäler dig på adressen scout.fi/nothamn
Du hittar alla viktiga länkar till Nothamn här: linktr.ee/nothamnviii

ÖS24 planeringen börjar!

Vi har en chefstrio för ÖS24! Nu letar vi efter stabsmedlemmar! Vill du komma med och planera områdeslägret ÖS24 i Österbotten. Läs uppdragsbeskrivningar för stabsmedlemmar vi nu till förljande rekryterar på adressen scout.fi/ledigauppdrag

Storfiskaren 2023

Äntligen kickar vi igång det nya året och vi gör det rejält i år! Efter några år av sparlåga och halvdan verksamhet behöver vi alla en spark i baken. Och den här gången kommer den i form av en STOR tillväxttävling. Så nu får ni sätta er ner med ledarna och fundera hur ni kan klå er grannkår i tillväxt. Som tur är kan man göra det på flera olika sätt. Kåren får välja om ni vill satsa på nya medlemmar, någon ny form av scouting eller kanske ni vill starta ett större projekt där ni erbjuder scouting i någon form för en ny grupp människor. För att alla ska ha en chans att lyckas kommer vi också erbjuda extra många former av stöd från FiSSc:s håll! Ta kontakt och så hjälper vi er. Kansliet genomför en ringrunda till chefstrion med mera info, ett tjusigt infopaket kommer på posten och på hemsidan kan ni också läsa mera: scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/storfiskaren

MEDLEMSAVGIFTER 2023

Fakturan för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas till kåren i tre rater. Medlemsavgiften år 2023 är:

– Medlemstyp 1: 59€/medlem (alla över 17-åriga medlemmar)
– Medlemstyp 2: 39€/medlem (familjerabatt för under 17 årig medlem, där det på samma adress redan bor minst en medlem av medlemstyp1)
– Medlemstyp 3: 19€/medlem (barn under skolålder som deltar i kårens familjescoutverksamhet)

Fakturan för RAT 1 har skickats till kårens fakturamottagare. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller förbundskoordinator Frida Lundberg.

Medlemsavgiftsbefrielse

Ni minns väl att i samband med faktureringen av medlemsavgiften 2023 informera era kårmedlemmar om möjligheten till befrielse av medlemsavgift. Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller vårdnadshavarens ScoutID. Länk till ansökningsblankett och mera info: scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift

KUKSA – SE ÖVER ERA UPPDRAG

I och med att Kuksa nuförtiden kräver ett slutdatum för alla uppdrag, ser det ut som om flera kårer i och med årsskiftet tappat en hel del centrala uppdrag. Ta en titt på kårens
uppdrag så att ni har alla rättigheter i medlemsregistret för rätt personer. Be om hjälp av frida.lundberg@scout.fi om du eller din kår inte längre kommer in i registret eller behöver hjälp med att få rätt uppdrag åt rätt person.

Fyll gärna i åtminstone följande uppdrag: kårchef, vicekårchef, programchef, uppdragschef, sekreterare, medlemsregisteransvarig.

Ta även en titt på ERA UPPGIFTER i KÅRPROFILEN i kuksa

Samtidigt som ni uppdaterar era uppdrag i Kuksa, ta en titt på kårprofilen också. Granska att ni har rätt personer som kårens fakturamottagare och postmottagare. Kryssa även för de olika verksamhetsspråken ni kan erbjuda åt era medlemmar. Ta en titt även på de olika verksamhetstyperna som listas i kårprofilen. Kryssa i vilken typ av verksamhet ni erbjuder (sjöscouting, familjescouting etc.) På så sätt kan blivande medlemmar som letar efter en viss typ av verksamhet hitta er kår i kårsökningen.

Stipendier och understöd 2023

Kulturfonden 2023

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Observera att ansökningstiden är 1-31.1.2023. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet.

Waldemar von Frenckell

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2023 till att understöda kårprojekt som anknyter till programsatsningen Från ord till handling. Genom programsatsningen får scouterna bekanta sig med Förenta Nationernas mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) och arbeta för en bättre värld. Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås. DL 28.2.2023.

FiSSc-stipendier – NYTT behandlas fyra gånger om året!

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas fyra (4) gånger om året och ansökningsfristerna, alltså sista ansökningsdagar, är 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

Nya planscher till kårlokalen!

Det är länge sedan kårerna fått något nytt att hänga på väggen i kårlokalen. Bifogat i denna kårpost hittar ni två nya flerspråkiga planscher! Behöver ni flera planscher, hör av er till Frida på kansliet eller skriv ut flera från materialbanken på adressen: partio.emmi.fi/l/dXb92rVmhffL

Segla med s/y Navigator i sommaren 2023

Sommaren 2023 erbjuder flera olika chanser att utforska Finska viken och Östersjön på FiSSc:s skolningsbåt s/y Navigator. Seglatserna är allt från korta dagsseglatser via några dagar långa skär-
gårdsseglatser till offshoreseglatser med öppet hav i flera dygn. Den bifogade planschen kan ni gärna hänga upp i kårlokalen. Info om seglatserna hittas också i händelsekalendern på scout.fi.

Bilaga: Plansch

Nominera årets skeppare

Har ni en skeppare i kåren som visar prov på gott och säkert skepparskap, som utbildar scouter ombord och hjälper dem att utvecklas, som utmärker sig genom sin mångsidighet och idérikedom, som bidrar till att utveckla sjöverksamheten i kåren samt som inspirerar och sporrar övriga kårmedlemmar att utveckla sina seglingskunskaper? Då kan ni nominera hen till Årets Kårbåtsskeppare 2022. Nomineringstiden är 1.10.2022-31.1.2023 och kriterierna för och nomineringsformulär hittas här: ansokan.scout.fi/arets_skeppare.

Programsatsningen bjuder på verktyg för att förbättra världen

Många människor skulle gärna göra något konkret för att motarbeta klimatkrisen, hjälpa människor som lever i fattigdom eller arbeta för fred, men ganska få vet vad de skulle kunna göra.

Programsatsningen Från ord till handling bjuder på tips!

Programsatsningen är ju två-årig, och är nu på väg in i sitt andra år, som just handlar om att göra något konkret kring ett eller fler av FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Eftersom få åtgärder har effekt om det bara är några få personer som gör dem, så är alla programsatsningens tips tänkta att göras i ett större sammanhang än den egna kåren, så att den når ut också till fler än bara den egna patrullen eller den egna kåren.

Tipsen finns på: partio-ohjelma.fi. Om inget av tipsen känns som projekt som passar er grupp eller kår så kanske ni ändå får inspiration till något eget projekt som främjar hållbarhet och involverar fler i och utanför kåren.

Programsatsningarna lyfter upp specifika teman ur scoutprogrammet och i samband med programsatsningarna uppdateras aktiviteter och/eller aktivitetstips för det valda temat och därigenom uppdateras och fördjupas scoutprogrammet kontinuerligt. Teman för tidigare programsatsningar har varit bland annat åskådningsfostran, ledarskap i åldersgrupperna och samhällsengagemang.

ÅRSRAPPORTEN 2022 – DL 31.1.2023

Årsrapporten ska besvaras i januari varje år. Kårchefen, uppdragschefen och programchefen svarar på varsin del av rapporten, som också innehåller en fjärde del för verksamhetsrapportering. Läs mera på partio.fi/vuosiseloste

Den elektroniska blanketten öppnades 9.1.2023, varefter alla kårens chefer torde ha fått en länk till sin mailadress. Välj ”sidan på svenska” och fyll i era svar! Deadline för årsrapporten är 31.1.2023!