Kårpost 1/2022

Årsrapporten 2021

Årsrapporten ska besvaras i januari varje år. Kårchefen, uppdragschefen och programchefen svarar på varsin del av rapporten, som också innehåller en fjärde del för verksamhetsrapportering. Läs mera på Finlands Scouters webbsidor.

Den elektroniska blanketten öppnas alltså 7.1.2022. Välj ”sidan på svenska” och fyll i era svar! För att underlätta det elektroniska ifyllandet hittar ni här en pappersversion av årsrapporten, som ni kan bekanta er med och fylla i under t.ex. ett ledarmöte. Deadline för årsrapporten är 31.1.2022!

Medlemsavgifter 2022

Fakturan för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas till kåren i tre rater. Medlemsavgiften år 2022 är:

 • Medlemstyp 1: 59€/medlem (alla över 17-åriga medlemmar)
 • Medlemstyp 2: 39€/medlem (familjerabatt för under 17 årig medlem, där det på samma adress redan bor minst en medlem av medlemstyp1)
 • Medlemstyp 3: 19€/medlem (barn under skolålder som deltar i kårens familjescoutverksamhet)

Fakturan för RAT 1 har skickats till kårens fakturamottagare. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller förbundskoordinator Frida Lundberg. Med RAT 1 får kåren även en medlemsnummerlista på de scouter avgiften baserar sig på.

Medlemsavgiftsbefrielse

Ni minns väl att i samband med faktureringen av medlemsavgiften 2022 informera era kårmedlemmar om möjligheten till befrielse av medlemsavgift! Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID. Länk till ansökningsblankett och mera info: scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift/

KUKSA – Se över era uppdrag

I och med att Kuksa nuförtiden kräver ett slutdatum för alla uppdrag, ser det ut som om flera kårer i och med årsskiftet tappat en hel del centrala uppdrag. Ta en titt på kårens uppdrag så att ni har rättigheter i medlemsregistret för rätt personer. Be om hjälp av frida.lundberg@scout.fi om du eller din kår inte längre kommer in i registret.

Fyll gärna i åtminstone följande uppdrag: kårchef, vicekårchef, programchef, uppdragschef, sekreterare, medlemsregsiteransvarig.

TA ÄVEN EN TITT PÅ ERA UPPGIFTER I KÅRPROFILEN

Samtidigt som ni uppdaterar era uppdrag i Kuksa, ta en titt på kårprofilen också. Granska att ni har rätt personer som kårens fakturamottagare och postmottagare. Kryssa även för de olika verksamhetsspråken ni kan erbjuda åt era medlemmar. Ta en titt även på de olika verksamhetstyperna som listas i kårprofilen. Kryssa i vilken typ av verksamhet ni erbjuder (sjöscouting, famijescouting etc.) På så sätt kan blivande medlemmar som letar efter en viss typ av verksamhet hitta er kår i kårsökningen.

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

Kulturfonden 2022

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Observera att ansökningstiden är 1-31.1.2022. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet.

Waldemar von Frenckell

Medel från Waldemar von Frenckells stiftelse används år 2022 till att understöda kårprojekt med målsättning att stärka och utveckla verksamhet för spejarscouter, explorerscouter och/eller roverscouter. De här åldersgrupperna är centrala med tanke på kårens livskraft och framtidsutsikter. Det är ytterst viktigt att få de äldre åldersgrupperna att fungera bra och minska bortfallet bland 12-22-åriga scouter, för att kårverksamheten ska fungera även i framtiden och vidareutvecklas.

Det går bra att söka understöd även för andra kårprojekt med anknytning till temat utöver de exempel som föreslås. DL 28.2.2022.

FiSSc-stipendier

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

Irres internationella fond

I enlighet med Irene ”Irre” Graevenitz (1907-2009) testamente stöder förbundet flickscoutarbetet och internationell aktivitet. Ett stipendium lediganslås för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 att ansökas för internationell scoutverksamhet, som till exempel vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter.

En fri ansökan och en plan för resan/vistelsen ska bifogas. Summan för stipendium är maximalt 2000 euro. Referens av annan scoutledare bifogas till ansökan.

Läs mer på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

Evenemang med lediga platser och möjlighet att utveckla dig själv som stabsmedlem

Missade du sista anmälningsdag 15.1 och skulle gärna ännu hoppa på en kurs eller ett evenemang under våren? Följande kurser och evenemang har lediga platser och förlängd anmälningstid:

 • FiSScExplosion 26-27.3. i Tövsala – anmälningstiden förlängd till 15.2.
 • Introduktion till normkritiskt ledarskap 19-20.3 i Helsingfors eller Borgå – anmälningstiden förlängd till 15.2.

Mer info och anmälningsblankett i händelsekalendern på scout.fi/handelsekalender.

Andra kurser och evenemang som du också ännu kan anmäla dig till:

 • Lägerorganisationsutbildningen våren 2022 – kursen pågår redan, men det går ännu att komma med på de utbildningskvällar som finns kvar – anmälning senast en vecka före första utbildningskvällen du vill delta i.
 • Chefsträff online 8.2, anmälning senast 1.2
 • Scoutledarträffarna i april – anmälning ca en vecka på förhand
 • kurser och evenemang med sista anmälningsdag 15.4, bl.a. Sekondkursen (online) och Motorkursen (huvudstadsregionen) som båda ordnas under vardagskvällar i maj och Roversmäll 14-15.5 i Vasa.

Mer info och anmälningsblankett i händelsekalendern på scout.fi/handelsekalender

Kom med i staben – jätteroligt och utvecklande! Stabsmedlemmar och matlagare söks till:

 • Spejardagarna 5-6.3 i Helsingfors
 • FiSScExplosion 26-27.3 i Tövsala
 • Grundutbildningen för scoutledare, del 2, 1-3.4 i Ingå
 • Sekondkurs online, 2-3 vardagskvällar i maj
 • Roversmäll 14-15.5 i Vasa

Mer info om stabsuppdragen hittar du i uppdragsbörsen på scout.fi: scout.fi/ledigauppdrag

Kommer evenemangen att ordnas trots Covid-19? Vi vet inte, men håller tummarna!

Chefsträff  8.2 kl. 18-20 på distans 

För kår-, program- och uppdragschefer, samt vice kårchefer och blivande chefer. Kom med och träffa andra med samma uppdrag, få tips och dela med dig av dina erfarenheter.

 • Tid: 8.2 kl.18-20
 • Plats: online, Microsoft Teams
 • Sista anmälningsdag: 1.2 Anmäl dig!

Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Förening Non-Stop 12.2

12.2.2022 ordnas Förening Non-Stop; en digital föreningsfestival fullspäckad med intressanta föreläsningar, intervjuer och workshops som är super för alla som är aktiva inom en förening (till exempel alltså kårstyrelsemedlemmar).

Programmet håller på från kl.10 till kl.18 med två pauser, så du kan antingen klä dig i mysbyxor och yllesockor och bänka dig i soffan med din laptop hela dagen, eller så kan du ur programmet välja ut just de bitar som intresserar dig och koppla upp dig för bara dem.

På programmet finns bland annat ämnen som:

 • Digital delaktighet, utopi eller möjlighet med Linda Mannila från ÅA
 • Storytelling – strategisk marknadsföring med AnnSofi Backgren
 • Hur gör jag en bra ansökan? med Martin Enroth från Svenska Kulturfonden
 • Föreningsledarskap i förändring, med Malin Lindholm, tidigare scoutchef i FiSSc

Programmet i sin helhet hittar du på adressen festival.fi

Deltagandet är gratis; anmäla sig ska man senast 8.2 på festival.fi eller per e-post till robin@fsu.fi.

Ännu hinner du anmäla dig till Kajo 2022 – sista anmälningsdagen är 2.2!

Den sista anmälningsdagen för storlägret Kajo är 2.2. Just nu är många oroliga gällande coronaviruset och hur det kommer att påverka lägret. Eftersom Kajo är ett såpass stort läger måste offertförfrågningar gällande införskaffningar göras redan nu. Många leveranörer har dock meddelat att de går med på att göra bindande avtal först senare, då lägret närmar sig.

Arrangörerna önskar på det här sättet försäkra sig om att en så stor del som möjligt av lägeravgifterna kan betalas tillbaka, ifall det visar sig att lägret måste inhiberas. Gällande lägerförberedelserna sätts stor vikt vid att lägret kan arrangeras på ett säkert sätt. Mer om hur oronaviruset påverkar lägerarrangemangen kan du läsa på Kajos hemsidor: www.kajo2022.fi/sv

Jamboree 2023

I augusti 2023 samlas tiotusentals scouter från hela världen på en gemensam jamboree denna gång i Sydkorea. På jamboreen får scouter födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare. Du som är ledare kan delta som IST. Jamboreen erbjuder dig garanterat ett äventyr som inkluderar ledarskap, personlig utveckling och många nya vänner. Kom med på en unik upplevelse som utvecklar både dig själv, deltagarna och scouting!

NÄR? 1-12.8.2023. Finska kontingentens resor startar ca 1–1,5 vecka före jamboreen. Läs mera om de olika alternativen på Jamboree webbsidan. https://www.partio.fi/nyt/jamboree2023/osallistujalle/matkustaminen-jamboreelle/

VAR? SaeManGeum, Sydkorea. Den nyanlagda lägerplatsen ligger precis vid havet på Koreahalvöns västkust, ca 30 mil söder om huvudstaden Seoul.

ANMÄLAN? Anmälan är öppen 13.12.2021-28.2.2022. Läs mer om avgifter och anmälningsvillkor här: partio.fi/nyt/jamboree2023/ilmoittautuminen/

Mentorprogrammet – vill du komma med som adept?

Som ett led i Finlands Svenska Scouters ambition att förstärka ledarskapet inom scoutingen erbjuds scoutledare sedan 2014 en möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap genom mentorskap. Ansökningsprocessen till programmet startar årligen i slutet av året. De som kommit med tilldelas i början av året en mentor enligt preferenser och programmet inleds med en kick-off. Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet.

Tyngdpunkten i programmet ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet, respekt och ömsesidigt förtroende.

Genom mentorprogrammet får du som adept:

 • möjlighet att ventilera dina ledarskapsutmaningar med en utomstående och livserfaren person
 • fundera och reflektera över egna erfarenheter och dela med dig av dem
 • konkreta tips på hur man kan agera i ledarskapssituationer
 • träffa andra mentorer och adepter
 • vara delaktig i scoutingens ledarskapsutveckling

Anmäl dig senast 13.2 här! Läs mera om mentorprogrammet i bilagan eller på scout.fi.

Bilaga: Plansch

Programsatsningen – Från ord till handling

Nytt år betyder ny programsatsning. Detta år inleds den två-åriga programsatsningen Från ord till handling. Det betyder att vi de två närmaste åren ska fokusera lite extra på hållbarhet.

Under 2022 bekantar vi oss med FN:s 17 mål för hållbar utveckling. För varje mål finns aktivitetstips för alla åldersgrupperna. Tipsen är kopplade till befintliga aktiviteter i scoutprogrammet, så de går lätt att planera in i ramen för den vanliga verksamheten.

Tipsen samlas på scoutprogrammet.fi: partio-ohjelma.fi/aktuellt/fran-ord-till-handling-programsatsning-2022-2023.

FiSSc med på ekofastan

I år är FiSSc med i samarbetet kring Ekofastan. Temat är ”skogen kallar” och på kommande är bland annat ett utplock av aktiviteter ur scoutprogrammet som passar in i temat, och ett seppo.io-spel kring skogen. Håll ögonen på nästa kårpost och på FiSSc:s andra kommunikationskanaler för mer info.

(Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. År 2022 arrangeras Ekofastan för tionde gången.)

Känner du Årets skeppare?

Vandringspriset Årets skeppare delas varje år ut till en skeppare som visat prov på gott och säkert skepparskap. Utmärkelsen finns i två kategorier; Årets Navigatorskeppare, som delas ut till någon som skeppat ombord på skolningsbåten s/y Navigator, och Årets kårbåtsskeppare som delas ut till en duktig skeppare i kårerna. Du kan nominera skeppare fram till 31.1.2022 på: ansokan.scout.webbhuset.fi/arets_skeppare. Läs mer om kriterierna på nätsidan.

Introduktion till föreningsutveckling 25.1. 2022 kl. 15– 17

Har ni en ny kårstyrelse, vill ni utveckla och styra upp kårens administration och verksamhet? SFV ordnar en introduktion till föreningsutveckling 25.1 (sista anmälningsdag 21.1).

Välkommen på ett introduktionstillfälle i föreningsutveckling med TALKO Österbotten som presenterar verktyg för hur man strukturerar föreningens administration och verksamhet på ett enkelt och användbart sätt. Verktyget hjälper er att få en klar bild av styrelsearbetet, hur uppgifterna är fördelade och hur styrelsen mår. Under introduktionstillfället får ni bekanta er med verktyget som kan användas i föreningen.

Tillfället är öppet för alla, men målgruppen är i första hand styrelseaktiva i föreningar. Innehållet riktar sig speciellt bra till lokalföreningar.

TALKO Österbotten är ett projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. Projektet genomförs av Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärer är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen.

Kontaktperson: Amy Jägerskiöld, pedagogisk planerare, amy.jagerskiold@sfv.fi, 050 3955 900.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 21 januari: sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-93586

FiSSc:s kvällste fortsätter med nya teman

Kvällste är månatliga online webbinarier för alla intresserade scouter, med målgruppen explorerscouter och äldre.

Webbinarierna ordnas alltid på en tisdag i början av månaden. De börjar kl. 20 och är ungefär en timme långa. Varje kvällste fokuserar på ett skilt tema.

Värm dig en kopp te, eller kaffe om du så föredrar, och koppla upp dig för en skön avslappnad stund med bra diskussioner och olika (nya) infallsvinklar om ett ämne som intressar dig.

Datum och teman för våren 2022:

 • ti 1.2 kl. 20-21 Utmärkelsetecken och tack – FiSSc:s utmärkelseteckenkommitté
 • ti 1.3 kl. 20-21 Hållbar scouting – FiSSc:s hållbarhetsgrupp
 • ti 5.4 kl. 20-21 Trivsel och trygghet i scoutingen – Tove Hagström, ledarstöd
 • ti 3.5 kl. 20-21 Explorer- och roverscoutprogrammet i kåren – FiSSc:s programgrupp

Länkar till tillfällen och mera info: https://www.scout.fi/nu/fisscakademin/kvallste/

Firar din kår jubileum i år?

Fyller ni jämnt i år? Förbundet uppvaktar gärna kårer som firar jubileum. Uppvaktning på kårers bemärkelsedag förutsätter dock en inbjudan av kåren, så att vi på förbundet vet om ert jubileum. Ni kan även hjälpa oss följa med kårernas jubileumsår genom att uppdatera årtalet för när kåren grundats i Kuksa.