Kårpost 1/2021

Kårposten skickas per e-post till postmottagarens e-postadress, om inte kåren fyllt i en gemensam e-postadress i kårens Kuksa-profil! Utöver kårernas postmottagare får förbundets förtroendevalda den elektroniska kårposten.

Pärmbladet finns att läsa här!

Medlemsavgifter 2021

Fakturan för medlemsavgift till FiSSc och FS skickas till kåren i tre rater. Medlemsavgiften år 2021 är:

  • Medlemstyp 1: 59€/medlem (alla över 17-åriga medlemmar)
  • Medlemstyp 2: 39€/medlem (familjerabatt för under 17 årig medlem, där det på samma adress redan bor minst en medlem av medlemstyp1)
  • Medlemstyp 3: 19€/medlem (4-6 åriga barn som deltar i kårens familjescoutverksamhet tillsammans med en vuxen av medlemstyp1)

Fakturan för RAT 1 har skickats till kårens fakturamottagare. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta verksamhetsledare Jonna Sahala eller förbundskoordinator Frida Lundberg. Med fakturan för rat1 får kåren även en medlemsnummerlista på de scouter avgiften baserar sig på.

Läs mera om medlemstyper och medlemsavgiften på adressen: www.scout.fi/medlemsavgift

MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE 2021

Ni minns väl att i samband med faktureringen av medlemsavgiften 2021 informera era kårmedlemmar om möjligheten till befrielse av medlemsavgift. Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID. Länk till ansökningsblankett och mera info om medlemsavgiftsbefrielse!

SE ÖVER ERA UPPDRAG OCH KÅRUPPGIFTER I KUKSA

I och med att Kuksa nuförtiden kräver ett slutdatum för alla uppdrag, ser det ut som om flera kårer i och med årsskiftet tappat en hel del centrala uppdrag. Ta en titt på kårens uppdrag så att ni har rättigheter i medlemsregistret för rätt personer. Be om hjälp av frida.lundberg@scout.fi om du eller din kår inte längre kommer in i registret.

Fyll gärna i åtminstone följande uppdrag: kårchef, vicekårchef, programchef, uppdragschef, sekreterare.

SE ÖVER ERA UPPGIFTER I KÅRPROFILEN

Samtidigt som ni uppdaterar era uppdrag i Kuksa, ta en titt på kårprofilen också. Granska att ni har rätt personer som kårens fakturamottagare och postmottagare. Kryssa även för de olika verksamhetsspråk som ni i kåren kan erbjuda åt era medlemmar. Välj även de verksamhetstyper som passar in för er verksamhet. På så sätt kan blivande medlemmar som letar efter en viss typ av verksamhet hitta er kår i kårsökningen.

WHATSAPPGRUPP FöR KÅRCHEFER

Har ni i kåren bytt kårchef? Påminn gärna er nya kårchef i så fall om Whatsapp gruppen för kårchefer!

För akuta ytterst viktiga ärenden har vi startat en Whatsapp-grupp för FiSSc:s förtroendevalda, kansliet och kårcheferna. Att gå med i gruppen är självklart frivilligt, men vi önskar att så många som möjligt av kårernas kårchefer ansluter sig till gruppen.

Kanalen är till för akuta viktiga ärenden, inte för allmän informationsdelning! Whatsapp-gruppen är inte den enda kanalen som används för ärenden men är ett snabbt komplement till övriga kanaler som redan är i bruk.

Gå med i gruppen här!

Grundkurs i föreningsteknik

Är du ny i föreningslivet eller vill repetera föreningskunskapens grunder? SFV ordnar en grundkurs i Föreningsteknik med Malin Ström från Föreningsresursen.

Under föreläsningen behandlas styrelsens uppgifter samt hur man förbereder och genomför såväl styrelse- som föreningsmöten. Kursen ger dig också tips på hur man kan organisera arbetet i en förening och vad man ska tänka på om man vill nå ut till fler och få fler engagerade.

Det finns möjlighet att ställa frågor, om det är någon specifik fråga som man vill ha svar på under föreläsningen, så får man gärna nämna det vid anmälan genom att skriva frågan i meddelanderutan.

Kontaktperson: Malin Ström, malin.strom@sfv.fi

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmälan görs senast 5.3 här!

FiSScFjäll – vandringsläger för spejarscouter i juni 2021

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller tidigare, och för kompisdeltagare (dvs. ungdomar i samma ålder som inte ännu är scouter). Vandringen sker i Pallasfjällen och som bas har vi Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som ligger i Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet. FiSScFjäll ordnas 9-17.6.2021 (tid för resor är inberäknat).

FiSScFjäll marknadsförs i evenemangskatalogen, Scoutposten och i händelsekalendern på www.scout.fi, samt i FiSSc:s some-kanaler, men den stora och viktiga marknadsföringen sker ändå i kåren. Vi hoppas att ni kan sprida informationen till era spejarscouter och uppmuntra dem att delta.

Bilagor:

www.scout.fi/fisscfjall hittar ni utöver info om lägret och ovanstående bilagor också ett infobrev till spejarscouter som ni kan dela ut/posta/e-posta/länka till i er egen marknadsföring.

VÅRENS KURSER OCH EVENEMANG

Vårens coronaläge har medfört att FiSSc sett över vårens kurser och evenemang. En del av dessa inhiberas, flyttas eller ordnas i annan form. Läs i bilagan om hur vårens händelsekalender påverkas av coronaläget!

Bilaga: Våren 2021 evenemang

LILLA SCOUTVECKAN

Kampanjen Lilla Scoutveckan består av ett gratis materialpaket som förskolor kan beställa av Finlands Scouter. I materialet ingår aktiviteter där barnen får bekanta sig med scouting under våren 2021. Aktiviteterna beställs av och förverkligas i sin helhet av lärarna, men kårer får gärna vara i kontakt med era lokala förskolor som deltar och göra ett besök till skolan. Det är ett utmärkt tillfälle att fördjupa barnens upplevelse av scouting och samtidigt marknadsföra den egna kåren. Förhoppningsvis kommer kåren ha möjlighet att göra ett besök till en förskola våren 2021. Vi följer med situationen och informerar närmare kampanjtiden ifall de rådande läget inte tillåter kåren att göra besök till en förskola.

scout.fi/lillascoutveckan

Hurdana läger ska vi ordna?

Under FiSSc:s höstmöte 2020 väckte översikten på större evenemang den s.k. Stjärnkartan diskussion om hurdana läger kårerna som medlemmar i FiSSc framöver vill arrangera i förbundets regi. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga kårernas åsikt gällande gemensamma läger. Arbetsgruppen har som målsättning att arbeta fram en modell som förbundsstyrelsen kan utnyttja för att presentera ett förslag till förbundets vårmöte 20.3.2021. För att komma igång med arbetet vill arbetsgruppen höra både kårernas och enskilda ledares åsikter i ärendet!

Vi önskar att ni i kåren besvarar enkäten åtminstone som kårens representanter, d.v.s. delge oss er gemensamma syn på vilka större evenemang ni önskar att arrangeras i FiSSc:s regi.

En allmän länk till förfrågan har skickats även till alla 18-65 åriga FiSSc medlemmar. Ni kan således även besvara enkäten som enskilda scoutledare. Skicka gärna även vidare länken till kårens explorerscouter och uppmuntra även dem att delge oss sin åsikt.

Senast 31.1.2021 behöver vi era svar. Arbetsgruppen arbetar med en strikt tidtabell, då ärendet förväntas presenteras åt kårerna under förbundets vårmöte 20.3.2021.

Länk till förfrågan

UPPDRAG PÅ FINNJAMBOREE KAJO 2022

Häng med och planera nästa Finnjamboree Kajo 2022, 15-23.7.2022 i Evois Tavastehus. Finnjaboree det största lägret du kan vara med om att förverkliga i Finland. Om du känner att du har gjort det mesta inom scouting, vill utveckla ditt ledarskap och träffa nya scoutkompisar, söker en utmaning på större skala eller vill se hur en stor frivilligorganisation fungerar ska du absolut överväga ett uppdrag!

Fram till söndag (24.1) går det att ansöka om uppdrag på mästarnivå, det vill säga uppdrag där det vanligen ingår att leda ett litet team eller ansvara för något område. Din finska behöver inte vara perfekt och detta är ett utmärkt tillfälle att språkbada så ansök modigt om du är intresserad!

finnjamboree.fi/pestit

Fortbildning för skeppare

Fissc ordnar en ny sjökurs vars mål är att stöda scoutskeppare i alla åldrar med olika erfarenhet! Kursen stöder skepparna i vardagliga uppgifter ombord som kan kännas jobbiga eller utmanande. Kursen är till för alla skeppare!

Kursen består av ca 7 kurskvällar, och som deltagare deltar du i dem som intresserar dig. Tidpunkten för de första kurskvällarna skjuts upp med en månad p.g.a. rådande Covid-19 läge, för att öka möjligheten att vi kan träffas under säkra omständigheter.

Första träffen går av stapeln 2 mars 2021. Under kursen följer vi säkerhetsrekommendationer och stävar efter att i mån av möjlighet kunna erbjuda möjlighet att delta på distans.

Mera info om kursen hittar du på scout.fi.

BILAGA: Fortbildning för skeppare

UNDERSTÖD 2021

KULTURFONDEN 2021 – DL 31.1.2021

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.1.2021. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas och beviljas vartannat år. Läs mera om förbundspaketets understöd på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi/kulturfonden/

WALDEMAR VON FRENCKELL – DL 28.2

Understöd från Waldemar von Frenckells stiftelse beviljas år 2021 för kårprojekt med målsättning att främja och utveckla mångfald och öppenhet i kåren. Ansökan lämnas in i februari 2021 via en elektronisk ansökningsblankett i Kuksa. Mer information och anvisningar publiceras på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

FiSSc-stipendier DL 15.4/15.11

Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och programevenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

FiSScFjäll deltagare kommer att kunna ansöka om understöd för deltagande i evenemanget på egen ansökningsblankett med DL 31.3.

Läs mera om stipendier och understöd på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi

Vuxenrekryteringskampanj 2021

I år ordnas vuxenrekryteringskampanjen under Scoutveckan 19–25.4. Under veckan arrangerar kårerna olika evenemang och jippon som är riktade till vuxna. Den viktigaste målsättningen är att rekrytera nya vuxna till verksamheten. Utöver rekryteringen vill vi möta människor, förmedla en positiv bild av scouting samt få mediasynlighet.

En vuxen möjliggör scoutverksamhet för 10 barn. Därför ordnar vi en vuxenrekryteringskampanj. Att rekrytera vuxna är alltid viktigt, men i samband med kampanjen får kårerna särskilt stöd för det i form av bl.a. material, instruktioner samt nationell marknadsföring. Kom med!

Läs mera och anmäl er kår på www.scout.fi/vuxenrekryteringskampanj

Nytt ideologiskt tecken och förnyade kriterier för beviljande av Louhisusi- och Collans spänne

Både Collans- och Louhivuoris spännet har nya kriterier för beviljande som trädde i kraft från Pohjantähti-solkioch med 1.1.2021. Collans spännet är riktat till scoutledare som fungerar som gruppledare och är minst 19 år, Louhisusi spännet är riktat till patrulledare som fyller högst 18 år.

Visst har ni även noterat det nya ideologiska spännet – Polstjärnespännet? Märket placerar sig mellan Mannerheimspännet av första klass och Silvervargen/Silversvanen. Det nya ideologiska märket kan ansökas åt scoutledare som fyllt 26 år och som varit aktiv i ledarskapsroller under minst tre år. Kännetecknande för ideologiska märken är att de tilldelas scouter som klart förbundit sig till scoutingens värdegrund, valspråk och scoutlöftet. Känner du någon i er kår som låter som en lämplig kandidat för det nya tecknet?

Mera information om alla utmärkelsetecken hittar du på adressen scout.fi/utmärkelsetecken

Åskåda världen – Programsatsning 2021

Programsatsningen lyfter upp åskådningsfostran i scoutprogrammet. Under våren läggs många nya tips in på scoutprogrammet.fi (under de befintilga aktiviteterna) på hur man kan ta in åskådningsfostran på olika sätt och hur man kan beakta gruppmedlemmarnas olika åskådningar. Aktiviteter som direkt rör tro eller åskådningar uppdateras (vid behov) för att bättre beakta olika åskådningar och utökas med fler tips. Många aktiviteter som inte har direkt koppling till tro eller åskådningar får tips på hur man kan ta in en andlig aspekt i aktiviteten om man vill. Ett enkelt sätt att ta in mer åskådningsfostran i verksamheten är att utnyttja in pauserna (finns i spejarscout- och explorerscoutprogrammet) och stilla stunder, ljus-stigar, berörande naturupplevelser etc.

scout.fi/programsatsning

BILAGA : Åskåda världen 2021

NYA KÅRWEBBSIDOR – Vill din kår testa dem?

Under vårens lopp kommer Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter att förnya webbsideplattformen som de erbjuds för kårerna.

För testning av sidorna söker Finlands Scouter nu en kår med tvåspråkiga sidor (svenska/finska). Kåren får hjälp och stöd under hela den tid då sidorna testas. I slutet på februari beräknas sidorna vara så pass färdiga att testkåren kan börja sätta in material på sidorna. I mars beräknas sidorna vara helt färdiga. Hör av dig till kate.lonnberg(a)scout fi om din kår vill testa FS nya kårwebbsidor!

BILAGOR:

Fortbildning för skeppare
FiSScFjällVII plansch
FiSScFjäll brev1 till kårerna
Vårens evenemang
Programsatsningen 2021