Kårernas webbsidor

Det finns många olika företag som planerar och skapar webbsighter. Priset på tjänsterna varierar beroende på företag och på hur mycket service kåren önskar få. Service på svenska kan man få t.ex. av företagen Planeetta Internet, Iconset, iWebben, Webbhuset med flera. Faktureringen sker direkt till kåren.

För att ge så många kårer som möjlighet att ta i bruk användarvänliga webbsidor som följer scouternas grafiska profil har Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter tagit fram en sidmall i WordPress som kårerna kan använda för sina webbsidor. Sidmallen kräver WordPress publiceringssystem för att fungera.

På finska kan man få råd och konsultation gällande kårens webbsidor av Lippukunta.fi .

Ta i bruk sidmallen

Det finns tre olika sätt ni kan välja mellan då ni väljer att ta i bruk sidmallen. Välj det alternativ ni tycker att passar er bäst.

Tjänsten Lippukunta.fi

Kåren kan beställa en skräddarsydd lösning för att få upp sina webbsidor via Lippukunta.fi. I paketet ingår allt kåren behöver för en fungerande webbsida: ibruktagande av WordPress, installation av sidmallen, domän, SSL certifikat samt automatisk uppdatering av informationssäkerhet. Det är möjligt att testa tjänsten kostnadsfritt under en månad. Därefter kostar tjänsten 7,95 euro/mån. Webbsidorna kan beställas från Lippukunta.fi . Tjänsten upprätthålls av Bosoni Oy.

Gör-det-själv

Om tekniskt kunnande finns i kåren går det bra att själv sätta upp sidorna. Webbsidorna behöver hostas av någon, kårerna kan fritt välja bland hostingtjänsterna och själva installera WordPress samt sidmallen på en server. Sidmallen är kostnadsfri för kåren, webbhotellet fakturerar kåren direkt enligt företagets taxor.

Nycklarna-i-handen

Om kåren så önskar går det att köpa en snabb och enkel nycklarna-i-handen lösning från företaget Seravo. Tjänsten kostar 18 euro/mån + moms. WP Mini -paketet omfattar server, WordPress, automatiskt uppdatering och finskspråkig kundtjänst. Tjänsten kan beställas här . Webbsidor med färdigt installerad sidmall får ni genom att skriva in ”partio” vid ”Kupongin koodi” i beställningsforumläret. Efter att ni gjort beställningen får ni lösen och tillgång till sidorna senast följande arbetsdag. Frågor gällande Seravos tjänster kan ställas på Seravos live-chat eller på adressen wordpress@seravo.fi .

Hur ser sidmallen ut?

Sidmallen följer scoutingens grafiska profil och den är responsiv (lätt att använda också med mobil). Här ser du exempel på hur en webbsida t.ex. kan se ut med sidmallen som botten.

Webbsidorna kan vidareutvecklas t.ex. genom att installera Word Press tillägg. Kåren ansvarar i sådana fall själv för tilläggen och uppdateringen av dessa.

Modifiering av sidorna

Saker man kan modifiera för att sidorna ska kännas som kårens egna är bl.a:

  • Skapa sidor med kårespecifikt innehåll, tillägga länkar, bilder tabeller och implementera Youtube videon
  • Byta texter och bilder på framsidan
  • Byta loggan i navigeringsbalken
  • Sätta till SoMe-länkar på framsidan
  • Sätta till kårens egna evenemang
  • Sätta till och administrera blanketter
  • Byta huvudfärgerna
  • Byta footern (sidans nedsida) länkar och texter
  • Göra ändringar i CSS koden
  • Sätta till tillägg (observera att vi inte kan ta ansvar för tilläggens funktion eller säkerhet. Installationen av tillägg sker alltså på egen risk och ansvar).

Hur får kåren tillgång till sidorna?

Installations- och användarinstruktioner hittar ni här . Läs noggrant igenom innan ni sätter igång!

Respons på sidmallen

Sidmallen publicerades i augusti 2017. Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter tar gärna emot respons gällande hur sidorna fungerar och hur de kunde utvecklas. Sänd din respons genom responsblanketten