Evenemang i januari-februari 2020 – sista anmälningsdag 15.11.

Mejlet innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar januari-februari 2020. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I detta mejl hittar du detaljerad info om alla FiSSc:s kurser och evenemang under vintern 2019-2020 (december-februari). Sista anmälningsdag är i regel 15.11.

I november 2018 och i maj 2019 fick din kår Evenemangskatalogen 2019 (i november 2018 skickades den till uppdragschefen/utbildningsansvariga, eller till kårchefen ifall kåren saknar uppdragschef/utbildningsansvariga; i maj skickades den ut tillsammans med Kårposten). I november 2020 får din kår Evenemangskatalogen 2020. Evenemangskatalogen innehåller alla FiSScs kurser och evenemang under hela året. Den är ett bra verktyg för en heltäckande planering av vilka kurser och evenemang som ska marknadsföras inom kåren och vilka medlemmar kåren vill puffa iväg på evenemang. Eftersom evenemangskatalogen innehåller alla årets evenemang så är informationen om varje enskilt evenemang inte så detaljerad.

Lite mer detaljerad information hittar du istället här, i detta mejl. Liknande mejl skickas ut ca en månad före varje sista anmälningsdag. Anmälningsdagarna är 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

H. kansliet
kansliet@scout.fi


Allmänt:

– Det finns färdiga blad för åldersgrupperna, så att det är enkelt att marknadsföra rätt evenemang åt rätt målgrupp. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf. PDF:arna hittar du här:
explorerscouter (PDF) / explorerscouter (word)
roverscouter och ledare (PDF) / roverscouter och ledare (word)

– I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

– Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin målsman med målsmans scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

– Ålands Scoutdistrikt (ÅSD:s) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangena har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

– Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler, till exempel hess.fi.

– Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral

Evenemangen

Se evenemangen i händelsekalendern


Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:

  • Akela- och kaptensutbildningen
  • Lotsutbildningen
  • Ute 1
  • Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 2 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Evenemang i samarbete med andra kårer

FiSSc ordnar inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte heller mysiga chill-kvällar för de äldre åldersgrupperna.

Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser, gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv. Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre skala. Så slå er ihop med era grannkårer, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar, äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.

Massvis med tips och trix och checklistor och bra att tänka på

Arrangera evenemang

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar också gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!