Evenemang i september-november 2022 – anmälning senast 15.9

Denna sida bygger på ett mejl som innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i september-november 2022. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Tipsa gärna kårens alla medlemmar!

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I det här mejlet hittar du infon som du behöver för att kunna uppmuntra din kårs medlemmar att utbilda sig och delta i kurser och evenemang som ger dem inspiration och fiilis. Sprid informationen i kårens kanaler, och be lotsarna att uppmuntra sina spejar- explorer- och roverscouter att nappa på chansen att vidga sina vyer!

De flesta av kurserna och evenemangen som lyfts upp här har sista anmälningsdag 15.9.

H. FiSSc:s kansli

H. FiSSc:s kansli
kansliet@scout.fi


Infon du behöver:

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang. Där hittar du också anmälningsblanketterna.

Åldersgruppsindelad evenemangsinformation:

Spejarscouter – hösten 2022 (PDF)
Spejarscouter – hösten 2022 (word)
Spejardagar i Vasa – infoblad
Spejardagar i Pargas – infoblad
Första hjälpen i Jakobstad – infoblad

Explorerscouter – hösten 2022 (PDF)
Explorerscouter – hösten 2022 (word)

Roverscouter – hösten 2022 (PDF)
Roverscouter och ledare (word)

Kronologiskt indelad evenemangsinformation:

Evenemangskatalogen 2022 (denna har kårerna också fått som pappersvariant till kåren) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2022.

FiSSc:s händelsekalender i tabellformat (uppdateras med några månaders mellanrum) – bra att ha för översikt.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Om du inte hittar de utbildningar eller evenemang över kårgränserna som din kår skulle ha behov av; kolla in infon om att beställa en kurs och sidorna med tips för att arrangera evenemang tillsammans med andra kårer.


Allmänt

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang. Där hittar du också anmälningsblanketterna.

Anmälning: Minderåriga deltagare ska antingen anmälas av sin vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschefen och medlemsregisteransvariga har sådana rättigheter).

Avgifter: Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi beakta tillgänglighet så gått det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra kursen mindre tillgänglig. På vissa kurser och evenemang har vi skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du kan ta kontakt med personen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom deltagare också stabsmedlemmar. Stabsuppdragen hittas i Uppdragsbörsen. Du kan också vara i kontakt med kontaktpersonen för det evenemang eller den utbildning som du vill vara med i staben för.

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också kurser och evenemang. En del av dessa nämns i listan, men HeSS ordnar också sådant som inte nämns här. Info om HeSS kurser och evenemang hittar du via HeSS infokanaler. HeSS kurser och evenemang är öppna för alla scouter, inte bara HeSS-kårers medlemmar.

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de åländska kårerna. Evenemangen har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Covid-19: Vi följer fortsättningsvis med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir tvungna att inhibera så strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda deltagarna något; till exempel ett kortare online-tillfälle.

Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.