Evenemang i september-november 2020 – sista anmälningsdag 15.9

Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar hösten 2020. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Mejlet i snyggare PDF

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

Mejlet innehåller information om höstens evenemang och kurser.

Sista anmälningsdag för större delen av höstens evenemang är 15.9, men en del av evenemangen har också avvikande anmälningsdag. Vid varje evenemang nedan finns info om när man senast ska anmäla sig.

H. kansliet
kansliet@scout.fi


Allmänt

I vanliga fall uppmuntrar vi resande kors och tvärs i landet, men denna höst är ju läget lite annorlunda, och vi uppmuntrar alla att välja evenemang nära den egna hemorten (undantaget evenemangen FiSScAkademin och FiSScExplosionen där en del av huvudpoängen med evenemangen är att träffa scouter från hela FiSSc; där försöker vi på andra sätt se till att extra noggrant beakta alla rekommendationer och restriktioner för att förhindra coronasmitta).

Det finns färdiga blad för åldersgrupperna, så att det är enkelt att marknadsföra rätt evenemang åt rätt målgrupp. Denna höst finns bladen dessutom områdesvis. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf.

 

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin målsman med målsmans scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

Stipendier: Det går att ansöka om stipendium för deltagande i kurser och evenemang (deltagaravgifter och/eller resekostnader). Info om stipendierna och hur man ansöker om dem finns bland annat i åldersgruppsbladen och på scout.fi-sidan Stipendier och understöd. Tipsa gärna kårens medlemmar om stipendierna, så att ingen behöver utebli av ekonomiska orsaker.

Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom deltagare också stabsmedlemmar. Stabsuppdragen hittas i Uppdragsbörsen. Du kan också vara i kontakt med kontaktpersonen för det evenemang eller den utbildning som du vill vara med i staben för

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD:s) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangena har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler; bland annat på hess.fi.

Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.


Såhär beaktar vi Covid-19

Vi beaktar pandemiläget i höst bland annat genom att:

 • uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)
 • försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).
 • planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.
 • påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.
 • se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien.
 • på övernattningsevenemang ordnar vi i mån av möjlighet så att deltagare kan välja att sova utomhus
 • följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.


Info om evenemangen juni-september

…hittar du i åldersgruppsbladen (se ovan) och i händelsekalendern på scout.fi.


Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:

 • Akela- och kaptensutbildningen
 • Lotsutbildningen
 • UteGrundkurs
 • Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 2 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Evenemang i samarbete med andra kårer

FiSSc ordnar inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte heller mysiga chill-kvällar för de äldre åldersgrupperna.

Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser, gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv. Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre skala. Så slå er ihop med era grannkårer, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar, äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.

Massvis tips och trix och checklistor och bra att tänka på.

Arrangera evenemang

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar också gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!