Evenemang i juni-september 2020 – sista anmälningsdag 30.4

Texten på sidan är skapad 27.3.2020. Uppdateringar pga coronasituationen kommer efterhand.
Uppdaterad senast: 7.5.2020

Uppdatering 7.5 2020:

Alla FiSSc:s seglatser med s/y Navigator i juni och juli inhiberas eller skjuts upp (kvälls- och dagsseglatserna inhiberas på grund av för få anmälda; de övriga seglatserna inhiberas på grund av svårighet att fullfölja seglatsprogrammet som sådant (vissa seglatser har för lågt deltagarantal, vissa rutter fungerar inte på grund av direktiv att inte segla utanför landets gränser, och längre seglatser utan möjlighet att övernatta någon annanstans än ombord på båten känns omöjliga att ordna enligt rådande direktiv)).

Följande seglatser arrangeras förhoppningsvis istället i augusti:

  • Yes We Can-seglats 31.7–2.8
  • Skärgårdsseglats 5–7.8
  • Kort offshoreseglats 7–9.8
  • Roverscout- och ledarseglats: 14–16.8 (enligt ursprunglig plan)

Alla seglatser ordnas från och till Helsingfors, eftersom det möjliggör att enstaka seglatser vid behov kan inhiberas utan att det påverkar de andra seglatserna.

De som varit anmälda till en seglats under sommaren får information om de ersättande seglatserna, och har förkörsrätt till dem. Om lediga platser informeras i händelsekalendern på scout.fi då läget klarnat.

 

Utekurserna i augusti och september finns ännu i planerna.

———————————–

Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i juni-september 2020. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

Coronasituationen: Att sammanfatta ett evenemangsinformationsmejl i dessa tider är såklart väldigt utmanande. Det känns som om informationen föråldras medan den skrivs; och risken är överhängande att informationen i mejlet är felaktig, eller åtminstone behöver kompletteras, bara inom några dagar efter att det landat i din inbox.

Informationen här på denna sida kommer att hållas så uppdaterad som bara möjligt (med anteckning om när informationen senast uppdaterats).

Marknadsför gärna evenemangen till scouterna så länge de inte ÄR inhiberade. Ifall de kan ordnas så kommer de också att behövas! Efter månader av social distansering är behovet av att få komma ut och träffa folk extra stort.

Sista anmälningsdag för sommarens evenemang (juni-september) är 30.4. (Anmälningstiden förlängd från 15.4 för att förbättra möjligheterna att under corona-tiden marknadsföra evenemangen, samt öka sannolikheten att man vet något om sommarens evenemangs vara eller icke vara före sista anmälningsdag)

Vid ca årsskiftet 2019-2020 fick din kår Evenemangskatalogen 2020 (den skickades till uppdragschefen, eller till kårchefen ifall kåren saknar uppdragschef; Evenemangskatalogen innehåller alla FiSScs kurser och evenemang under hela året. Den är ett bra verktyg för en heltäckande planering av vilka kurser och evenemang som ska marknadsföras inom kåren och vilka medlemmar kåren vill puffa iväg på evenemang. Eftersom evenemangskatalogen innehåller alla årets evenemang så är informationen om varje enskilt evenemang inte så detaljerad.

Lite mer detaljerad information hittar du istället här nedan.
Anmälningsdagarna är i regel 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

H. kansliet
kansliet@scout.fi


Allmänt

Det finns färdiga blad för åldersgrupperna, så att det är enkelt att marknadsföra rätt evenemang åt rätt målgrupp. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin målsman med målsmans scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

Stipendier: Det går att ansöka om stipendium för deltagande i kurser och evenemang (deltagaravgifter och/eller resekostnader). Info om stipendierna och hur man ansöker om dem finns bland annat i åldersgruppsbladen och på scout.fi-sidan Stipendier och understöd. Tipsa gärna kårens medlemmar om stipendierna, så att ingen behöver utebli av ekonomiska orsaker.

Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom deltagare också stabsmedlemmar. Ta kontakt med den kontaktperson som anges för varje händelse och hojta till om du vill vara med och förverkliga händelsen.

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD:s) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangena har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler; bland annat på hess.fi.

Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Corona-förorsakade inhiberingar: Om evenemanget inhiberas på grund av coronaviruset så uppbärs ingen deltagaravgift av de anmälda.


Info om evenemangen juni-september

…hittar du i åldersgruppsbladen (se ovan) och i händelsekalendern på scout.fi.


Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:

  • Akela- och kaptensutbildningen
  • Lotsutbildningen
  • Ute 1
  • Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 2 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Evenemang i samarbete med andra kårer

FiSSc ordnar inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte heller mysiga chill-kvällar för de äldre åldersgrupperna.

Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser, gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv. Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre skala. Så slå er ihop med era grannkårer, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar, äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.

Massvis tips och trix och checklistor och bra att tänka på.

Arrangera evenemang

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar också gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!