Evenemang i februari – maj 2020 – sista anmälningsdag 15.1

Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i februari-maj 2020. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I detta mejl hittar du detaljerad info om alla FiSSc:s kurser och evenemang under våren 2020 (februari-april). Sista anmälningsdag är i regel 15.1.

I slutet av 2019 får din kår Evenemangskatalogen 2020 (den skickas till uppdragschefen, eller till kårchefen ifall kåren saknar uppdragschef; Evenemangskatalogen innehåller alla FiSScs kurser och evenemang under hela året. Den är ett bra verktyg för en heltäckande planering av vilka kurser och evenemang som ska marknadsföras inom kåren och vilka medlemmar kåren vill puffa iväg på evenemang. Eftersom evenemangskatalogen innehåller alla årets evenemang så är informationen om varje enskilt evenemang inte så detaljerad.

Lite mer detaljerad information hittar du istället här, i detta mejl. Liknande mejl skickas ut ca en och en halv månad före varje sista anmälningsdag. Anmälningsdagarna är 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11.

Ha en skön scoutvår! Välkommen på kurs!
Hälsningar, kansliet
kansliet@scout.fi


Allmänt:

Det finns färdiga blad för åldersgrupperna, så att det är enkelt att marknadsföra rätt evenemang åt rätt målgrupp. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf. PDF:arna hittar du här. Åldersgruppsbladen finns i word och i pdf.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin målsman med målsmans scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangen har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler.

Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV.


Evenemangen

Se evenemangen i händelsekalendern


Välkommen till scouting-webbkurs

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scouthobby. Utbildningen består av 5 helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhetsaspekter och hurdant scoutprogrammet är.

Läs mer om Välkommen till scouting-kursen


Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:

  • Akela- och kaptensutbildningen
  • Lotsutbildningen
  • Ute 1
  • Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 2 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Evenemang i samarbete med andra kårer

FiSSc ordnar inte vargunge- och äventyrsscoutevenemang, inte heller mysiga chill-kvällar för de äldre åldersgrupperna.

Det här är inte för att FiSSc skulle tycka att de evenemangen är onödiga eller tråkiga. Tvärtom ger de evenemangen enormt mycket i form av upplevelser, gemenskapskänsla och möjligheten att förverkliga sig själv. Det är mera det att de här evenemangen blir bäst om de ordnas i mindre skala. Så slå er ihop med era grannkårer, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och planera vargungedagar, äventyrsscoutnätter, ledarchill och tävlingar.

Massvis tips och trix och checklistor och bra att tänka på.

Arrangera evenemang

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar också gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration. Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!