Evenemang i februari-april 2022 – anmälning senast 15.1

Denna sida bygger på ett mejl som innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i februari-april 2022. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Mejlet i snyggare PDF

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I det här mejlet hittar du infon som du behöver för att kunna uppmuntra din kårs medlemmar att utbilda sig och delta i kurser och evenemang som ger dem inspiration och fiilis. Sprid informationen i kårens kanaler, och be lotsarna att uppmuntra sina spejar- explorer- och roverscouter att nappa på chansen att vidga sina vyer!

De flesta av kurserna och evenemangen som lyfts upp här har sista anmälningsdag 15.1.

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs.

H. FiSSc:s kansli
kansliet@scout.fi


Infon du behöver

Här kommer evenemangsinfo i många olika format, så att du ska kunna välja det som passar bäst för dina behov. Notera gärna att det för evenemang som riktar sig till spejarscouter också finns skilda infobrev om evenemangen; dessa kan du gärna hänvisa till då du marknadsför evenemang för de åldersgrupperna.

Åldersgruppsindelad:

Våren 2022 – Spejarscouter (pdf)
Våren 2022 – Spejarscouter (word)
Infobrev om Spejardagar i Helsingfors
Infobrev om UteVinter

Våren 2022 – Explorerscouter (PDF)
Våren 2022 – Explorerscouter (word)

Våren 2022 – Roverscouter och ledare (PDF)
Våren 2022 – Roverscouter och ledare (word)

Kronologisk:

Evenemangskatalogen 2022 (denna kommer också som pappersvariant till kåren i november) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2022.

FiSSc:s händelsekalender i tabellformat (uppdateras med några månaders mellanrum) – bra att ha för översikt.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Om du inte hittar de utbildningar eller evenemang över kårgränserna som din kår skulle ha behov av; kolla in infon om att beställa en kurs och sidorna med tips för att arrangera evenemang tillsammans med andra kårer.


Allmänt

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

Stipendier: Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi beakta tillgänglighet så gått det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra kursen mindre tillgänglig. På vissa kurser och evenemang har vi skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du kan ta kontakt med personen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Kom med i staben! De flesta kurser och evenemang söker förutom deltagare också stabsmedlemmar. Stabsuppdragen hittas i Uppdragsbörsen. Du kan också vara i kontakt med kontaktpersonen för det evenemang eller den utbildning som du vill vara med i staben för.

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också kurser och evenemang. En del av dessa nämns i listan, men HeSS ordnar också sådant som inte nämns här. Info om HeSS kurser och evenemang hittar du via HeSS infokanaler. HeSS kurser och evenemang är öppna för alla scouter, inte bara HeSS-kårers medlemmar.

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangen har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir tvungna att inhibera så strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda deltagarna något; till exempel ett kortare online-tillfälle.

Samarbetspart: Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.


Läs mer om de specifika evenemangen antingen bakom ovanstående länkar eller i händelsekalendern på scout.fi.


Guide för lägerreseledaren – webbkurs

Guiden för reseladare är till för dig som vill upptäcka världen tillsammans med din kår. Vad allt behöver du ta i beaktande då du arrangerar en lägerresa? Detta är kanske snarare en handbok än en kurs, men väldigt bra för blivande reseledare att gå igenom innan projektet kör igång. Guiden hittas på moodle.partio.fi under FS utbildningar (logga in med ditt ScoutID).

Tryggt tillsammans – webbkurs

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till grupp- och kårledare. Kursen är obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga ledare. Syftet med webbkursen är att ge ledarna inblick i materialet i Tryggt tillsammans-anvisningen och kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling. Tryggt tillsammans utbildningen görs på moodle.partio.fi under FS utbildningar. (Logga in med ditt ScoutID.)

Välkommen till scouting – webbkurs

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scout-hobby. Utbildningen består av helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhets-aspekter och hurdant scoutprogrammet är.

Du kan göra utbildningen på moodle.partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID. Det tar 1,5-2 h att göra alla uppgifter.


Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:
– Akela- och kaptensutbildningen
– Lotsutbildningen
– UteGrundkurs
– Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 3 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna (vad ni får, vad som krävs av kåren, vad kursen kostar och hur ni ska gå tillväga för att beställa kursen).

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Evenemang i samarbete med andra kårer

Det är många evenemang som inte finns med i FiSScs kursutbud som ändå ger mervärde åt kårverksamheten, och gör det extra mycket om de förverkligas i samarbete med till exempel kårteamet; bland annat vargunge- och äventyrsscoutevenemang, mysiga chill-kvällar för roverscouter och ledare samt tävlingar där man med blod, svett och tårar snickrar ihop finurliga konstruktioner eller springer igenom nattorienteringsbanor.

Evenemang som arrangeras som samarbete mellan många kårer ger nya vänskaper, flera tankar, lämpliga utmaningar och möjligheter att kliva i lite större stövlar och öva på större uppdrag.

Slå er ihop med kårerna i ert kårteam, eller med bara grannkåren, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och fundera på vilket evenemang just ni vill förverkliga tillsammans.

På sidan www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/ har vi samlat grejer som kan vara till nytta då man börjar planera evenemang; checklistor, budgeteringsbotten, tips på hur man enklast sköter ekonomin då fler kårer ordnar evenemang tillsammans, infobrevsbotten, tips för hur man bygger upp anmälningslistan i Kuksa, programtips etc. Vi tar också tacksamt emot era bästa samarbetstips för att kunna utveckla sidan ytterligare.

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration.

Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!