Evenemang i februari-april 2021 – sista anmälningsdag 15.1

Detta mejl innehåller info om utbildningar och evenemang som FiSSc ordnar i februari 2021-medlet av maj 2021. Mejlet har skickats till kårernas chefstrio och till alla förtroendevalda i FiSSc. Skicka gärna vidare mejlet till kårens alla medlemmar!

Mejlet i snyggare PDF

Hej på dig!

Detta mejl har skickats till kårernas chefer. Det når alltså inte de andra ledarna eller medlemmarna i kåren, så sprid det gärna!

I det här mejlet hittar du infon som du behöver för att kunna uppmuntra din kårs medlemmar att utbilda sig och delta i kurser och evenemang som ger dem inspiration och fiilis. Sprid informationen i kårens kanaler, och be lotsarna att uppmuntra sina spejar- explorer- och roverscouter att nappa på chansen att vidga sina vyer!

De flesta av kurserna och evenemangen som lyfts upp här har sista anmälningsdag 15.1.

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir tvungna att inhibera så strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda deltagarna något; till exempel ett kortare online-tillfälle.

H. kansliet
kansliet@scout.fi


Infon du behöver:

Här kommer evenemangsinfo i många olika format, så att du ska kunna välja det som passar bäst för dina behov. Notera gärna att det för spejarscouternas evenemang också finns skilda infobrev om evenemangen; dessa kan du gärna hänvisa till då du marknadsför evenemang för spejarscouter.

Åldersgruppsindelad:

Våren 2021 – spejarscouter (PDF)
Våren 2021 – spejarscouter (word)
Infobrev om Spejardagen 6.3 i Nurmijärvi (PDF)
Infobrev om UteVinter 13-14.2 i Raseborg (PDF)

Våren 2021 – explorerscouter (PDF)
Våren2021 – explorerscouter (word)

Våren 2021 – roverscouter och ledare (PDF)
Våren 2021 – roverscouter och ledare (word)

Kronologisk:

Evenemangskatalogen 2021 (denna har också kommit som pappersvariant till kåren i kårposten i november) – innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang 2021.

FiSSc:s händelsekalender i tabellformat (uppdateras med några månaders mellanrum) – bra att ha för översikt.

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Om du inte hittar de utbildningar eller evenemang över kårgränserna som din kår skulle ha behov av; kolla in
infon om att beställa en kurs
sidorna med tips för att arrangera evenemang tillsammans med andra kårer.


Allmänt

I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kommande kurser och evenemang.

Anmälning: Minderåriga deltagare kan inte anmäla sig själva till evenemang, utan ska antingen anmälas av sin vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla medlemmar (åtminstone uppdragschef/utbildningsansvariga och medlemsregisteransvariga).

Avgifter: Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi beakta tillgänglighet så gått det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra kursen mindre tillgänglig. På vissa kurser och evenemang har vi skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du kan ta kontakt med personen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista; bland annat första hjälpen kurser. Info om dessa evenemang hittar du via HeSS infokanaler.

Ålands Scoutdistrikt (ÅSD) arrangerar också evenemang som inte finns med i denna lista. Informationen om dem sprids i de Åländska kårerna. Evenemangena har i allmänhet avvikande anmälningsdatum och -förfarande.

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera, och ifall vi blir tvungna att inhibera så strävar vi efter att om möjligt ändå erbjuda deltagarna något; till exempel ett kortare online-tillfälle.

Samarbetspart: Utbildningarna och evenemangen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral


Läs mer om de specifika evenemangen antingen bakom ovanstående länkar eller i händelsekalendern på scout.fi.


Webbkurser

Båtförarkurs på nätet

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. Detta är kursens teoridel, utöver den hör till kursen en praktikdel som görs i kåren efter teoridelen. Efter kursen kan du ansöka om övningscertifikat.

Den här kursen lämpar sig bra för dig som inte har möjlighet att delta i veckoslutskursen, eller som föredrar att ta in informationen genom självstudier. Detta är ändå inte en kurs som du kan klicka dig igenom på en kväll. Reservera gärna minst fyra hela kvällar för kursen och förbered dig på mycket reflektion och tankearbete.

Målgrupp och förhandskrav: roverscouter och ledare som har insyn i grunderna i navigation.
Deltagaravgift: 20€

Mer info om kursen

Guide för lägerreseledaren – webbkurs

Guiden för reseladare är till för dig som vill upptäcka världen tillsammans med din kår. Vad allt behöver du ta i beaktande då du arrangerar en lägerresa? Detta är kanske snarare en handbok än en kurs, men väldigt bra för blivande reseledare att gå igenom innan projektet kör igång. Guiden hittas på moodle.partio.fi under FS utbildningar (logga in med ditt ScoutID).

Tryggt tillsammans – webbkurs

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till grupp- och kårledare. Kursen är obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga ledare. Syftet med webbkursen är att ge ledarna inblick i materialet i Tryggt tillsammans-anvisningen och kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling. Tryggt tillsammans utbildningen görs på moodle.partio.fi under FS utbildningar. (Logga in med ditt ScoutID.)

Välkommen till scouting – webbkurs

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scout-hobby. Utbildningen består av helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhets-aspekter och hurdant scoutprogrammet är.

Du kan göra utbildningen på moodle.partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID. Det tar 1,5-2 h att göra alla uppgifter.

Stabsuppdrag

Inom scouterna ordnar vi en drös av olika sorters evenemang och utbildningar, såväl åldersgruppsevenemang som färdighets- och ledarskapsutbildningar. Bakom varje kurs finns en motiverad stab som har arbetat hårt för att förverkliga kursen.

Stabsmedlemmarna är helt vanliga kårledare som har valt att utveckla sig själva samtidigt som de bidrar till att flera FiSSc:ar har möjlighet till nya upplevelser, kontakter och lärdomar.
Det här är en chans som lönar sig också för dig att nappa på; ett stabsuppdrag är utmanande, utvecklande och fruktansvärt lärorikt, och samtidigt tryggt i och med att du är en del av en gemenskap där ni tillsammans stöder och sporrar varandra.

Hur hittar jag information om stabsuppdrag?

FiSSc rekryterar på bred front, och det finns många sätt att hitta det stabsuppdrag som intresserar dig:

1. Gå med i stabspoolen (mer info på scout.fi/stabspool) så får du med jämna mellanrum information per whatsapp om evenemang som söker stab.
2. Håll ett öga på uppdragsbörsen på scout.fi. Där dyker stabsuppdragen upp. Bästa tiden att leta stabsuppdrag är i slutet av terminen; då finns nästa termins stabsuppdrag där.
3. Du kan också helt enkelt scrolla igenom händelsekalendern. För varje kurs och evenemang finns en kontaktperson angiven, så det är bara att ta kontakt med den personen och berätta att du gärna vill komma med.

Beställningskurser

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en kurs eller ett evenemang av FiSSc.

De kurser som FiSSc erbjuder som beställningskurser är:
– Akela- och kaptensutbildningen
– Lotsutbildningen
– UteGrundkurs
– Kuksa-utbildning

Det finns plats i FiSScs kalender för att ordna av alla ovanstående kurser, så hör gärna av er ifall ni vill beställa. Önskvärt är att kåren beställer kursen minst 3 månader innan önskad tidpunkt.

Läs mer om beställningskurserna (vad ni får, vad som krävs av kåren, vad kursen kostar och hur ni ska gå tillväga för att beställa kursen).

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: programkoordinator Gunilla Edelmann gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Evenemang i samarbete med andra kårer

Det är många evenemang som inte finns med i FiSScs kursutbud som ändå ger mervärde åt kårverksamheten, och gör det extra mycket om de förverkligas i samarbete med till exempel kårteamet; bland annat vargunge- och äventyrsscoutevenemang, mysiga chill-kvällar för roverscouter och ledare samt tävlingar där man med blod, svett och tårar snickrar ihop finurliga konstruktioner eller springer igenom nattorienteringsbanor.

Evenemang som arrangeras som samarbete mellan många kårer ger nya vänskaper, flera tankar, lämpliga utmaningar och möjligheter att kliva i lite större stövlar och öva på större uppdrag.

Slå er ihop med kårerna i ert kårteam, eller med bara grannkåren, eller med vänkårer från andra ändan av landet, och fundera på vilket evenemang just ni vill förverkliga tillsammans.

På sidan www.scout.fi/for-karen/karstod/arrangera-evenemang/ har vi samlat grejer som kan vara till nytta då man börjar planera evenemang; checklistor, budgeteringsbotten, tips på hur man enklast sköter ekonomin då fler kårer ordnar evenemang tillsammans, infobrevsbotten, tips för hur man bygger upp anmälningslistan i Kuksa, programtips etc. Vi tar också tacksamt emot era bästa samarbetstips för att kunna utveckla sidan ytterligare.

FiSScs förtroendevalda och anställda bidrar gärna med tips kring koordinering, innehåll och administration.

Kontakta din kårs coacher eller programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi) om ni planerar ett evenemang i samarbete med andra kårer och vill ha stöd och tips!

Mentorprogrammet

Som ett led i Finlands Svenska Scouters ambition att förstärka ledarskapet inom scoutingen erbjuds scoutledare sedan 2014 en möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap genom mentorskap. Ansökningsprocessen till mentorprogrammet startar årligen i december med ansökningsdeadline i januari. De som kommit med tilldelas i början av året en mentor enligt preferenser och programmet inleds med en kick-off i februari. Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet. Tyngdpunkten i programmet ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet, respekt och ömsesidigt förtroende. Ansökan för mentorprogrammet 2021 är nu öppen – sista ansökningsdagen är söndag 10.1.2021.

Mera information om programmet och länk till anmälan. 

Kontakta ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi / 050 540 5067) i frågor gällande mentorprogrammet.