Chefspost 8/2021

Chefsposten 8/2021 skickades per e-post till kårernas chefer den 7.12.2021

INNEHÅLL

FÖR CHEFSTRION

 • Tack för att du ännu finns!
 • Corona-situationen och scouting
 • Hur ser det ut i er kår med hemsidorna?
 • Anmälan till Kajo har öppnat
 • Kajo frågekväll för fisscar den 12.1
 • FiSSc söker ännu nya förtroendevalda för 2022 – DL 9.12
 • Snart dags att fylla i årsrapporten
 • Uppdateringar inom FiSSc:s kårstöd 2022
 • Ansök till FiSSc:s mentorprogram
 • Förening Non-Stop med massor av bra och aktuella ämnen den 12.2.
 • Evenemang: Scoutledarträff på Åland den 8.1

FÖR KÅRCHEFEN

 • Waldemar von Frenckell 2022:  stärk spejar-, explorer- och roverscoutverksamheten
 • Svenska Kulturfonden-understöd DL 31.1.
 • Nytt verktyg: Checklista för kårens tillgänglighet

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Aktuella utbildningar
 • Tips: uppdragen i Kuksa

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Från ord till handling – programsatsning
 • Kom ihåg att planera kårmedlemmarnas utbildningar och deltagande i evenemang utanför kåren
 • Kompassen – kom på kvällste den 11.1
 • Nya scoutprogrammet.fi

FÖR CHEFSTRION

Tack för att du ännu finns där!

Ännu ett annorlunda och tufft år bakom er. Under de här omständigheterna är det som varje kår gör för barn och unga ännu viktigare än vanligt. Ett stort tack till er alla!

Vi önskar er ett riktigt skönt och fridfullt slut på året! 

Corona-situationen och scouting

Corona-situationen har tyvärr blivit lite sämre igen och på olika håll i landet har det börjat dyka upp nya anvisningar och rekommendationer som kan påverka scoutverksamheten i någon mån, det gäller i första hand större sammankomster och publiktillställningar.

Vi har uppdaterat anvisningarna för verksamhet  i corona-tider på våra hemsidor med info om vad som är bra att tänka på.

Hur ser det ut i er kår med hemsidorna?

 • Om ni inte alls har några hemsidor är en lätt lösning att använda sig av den plattform som Finlands Scouter erbjuder.
 • Om ni använder er av den gamla WordPress-plattformen som Finlands Scouter använde förut, så är det viktigt att notera att stödet för plattformen tar slut nästa vår. Nu är det alltså dags att hitta en annan lösning för era hemsidor.
 • Här kan du läsa mer om vad Finlands Scouter erbjuder.

Anmälan till Kajo har öppnat!

Anmälan till finnjamboreen Kajo har öppnat och pågår ända till den 2.2 2022. Anvisningar för anmälningen finns på Kajos hemsidor. Ni kommer väl ihåg att informera era scouter och ledare att lägeravgiften betalas i samband med anmälan. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium för deltagaravgiften.

Det finns färdigt marknadsföringsmaterial som ni kan använda för föräldrar och scouter.

Lägerkåren leds av en lägerkårchef, en lägerprogramchef och en lägeruppdragschef. I varje lägerkår ska det också finnas minst en Första hjälpen-ansvarig och en trygghetsperson. Lägerkårens uppdrag ska registreras i Kuksa senast den 31.12 2021.

Kajo frågekväll för fisscar 12.1 kl. 19-20.30, online

Är din kår på väg på Kajo? Denna kväll har ni möjlighet att ställa frågor om lägret (på svenska) och på plats har vi flera Kajo-representanter som svarar. Du får gärna ställa frågor på förhand via detta formulär.

Frågekvällen ordnas via Microsoft Teams.

Snart dags att fylla i årsrapporten

Det är igen snart dags att fylla i årsrapporten! Årsrapporten innehåller varsin rapport för kårchefen, programchefen och uppdragschefen, samt en verskamhetsrapport.

 • Länkarna till frågeformulären sänds till kårchefen, uppdragschefen och programchefen den 7.1.2022.
 • Det går att anmäla information om era grupper till kyrkans statistik i samband med årsrapporten. I så fall ska uppgifterna om grupperna rapporteras redan senast den 19.1, svarstiden för övriga uppgifter varar till den 31.1.
 • De förhandsifyllda uppgifterna om kårens verksamhet sugs ut ur Kuksa den 31.12, dvs information om era grupper, avklarade märekn, utfärder och läger.
 • På basen av era svar sammanställs kårkortet, som skickas till kåren under våren.
 • Läs mer om årsrapporten. En sammanställning av årsrapportfrågorna för 2021 publiceras här inom december.

Uppdateringar inom FiSSc:s kårstöd år 2022 – kårteamsindelningen justeras och coachsystemet ersätts med direkt kårstöd

FiSSc:s kårstöd uppdateras och utvecklas inför 2022. Förändringen har presenterats och diskuterats med ledare och kårers chefer bl.a. på scoutledarträffar i höst, på chefsträffen under Roverscout- och ledardagarna och på kårteamsträff. Syftet med förändringarna är att erbjuda mer jämlikt och bättre stöd till förbundets kårer.

Två större förändringar är på kommande:

 1. En ny kårteamsindelning införs fr.o.m. början av 2022, vilket betyder att en del av kårteamen justeras och blir lite större (det gäller inte alla kårteam)
 2. Coachsystemet läggs ner och ersätts med direkt kårstöd och andra former av stödåtgärder.

Vad betyder detta för kåren?

Indelningen i kårteam hjälper att strukturera upp och underlättar koordineringen av stödet till kårerna och är ett forum som ger möjlighet till kårsamarbeten. Vi uppmuntrar varmt till olika former av samarbete mellan kårer inom kårteamet, exempelvis gemensamma aktiviteter för explorerscouter, ledarrekration, vargunge- och äventyrsdagar/-tävlingar, hajker, förläggningar eller läger. Varje kår väljer förstås själv vilka samarbeten de är intresserade av och vem de samarbetar med, både inom kårteamet och över kårteamsgränser. På den här punkten finns det olika traditioner och vanor i olika kårer.

Efter långt övervägande beslöt förbundstyrelsen i höst att coachsystemet i FiSSc läggs ner från och med årsskiftet, eftersom så många kårer blivit utan stöd av coacher trots våra goda föresatser. I stället satsar kårstödsgruppen på att ordna kårteamsträffar, scoutledarträffar, chefsträffar och erbjuda direkt kårstöd i form av workshoppar, kvällsten, eventuellt besök mm.

Kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi) svarar gärna ifall ni har frågor gällande uppdateringarna inom kårstödet.

Ansök till FiSSc:s mentorprogram 2022

Ansökan till FiSSc:s mentorprogram 2022 pågår som bäst. Mentorprogrammet är för dig som har ett konkret scoutuppdrag och en vilja att utveckla och reflektera kring det egna ledarskapet. Det lämpar sig således mycket väl t.ex. för dig som har ett chefsuppdrag i kåren. Som adept i mentorprogrammet har du möjlighet att få en personlig mentor. Mentorprogrammets syfte är att ge adepten (scoutledaren) ökad självinsikt som leder till mer medvetenhet om egna målsättningar, styrkor och utmaningar. Mentorn är en person med erfarenhet av ledarskap som i mentorprogrammet fungerar som bollplank för scoutledaren. Mentorn och adepten diskuterar och funderar kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under scoutuppdragets gång.

Sista ansökningsdagen till mentorprogrammet är söndag 12.12.2021 kl. 23.59. Ansökningsblankett.

Förening Non-Stop med massor av bra och aktuella ämnen!

Den 12.2 2022 ordnas Förening Non-Stop; en digital föreningsfestival fullspäckad med intressanta föreläsningar, intervjuer och workshops som är super för alla som är aktiva inom en förening (till exempel alltså kårstyrelsemedlemmar).

Programmet håller på från kl.10 till kl.18 med två pauser, så du kan antingen klä dig i mysbyxor och yllesockor och bänka dig i soffan med din laptop hela dagen, eller så kan du ur programmet välja ut just de bitar som intresserar dig och koppla upp dig för bara dem.

programmet finns bland annat ämnen som:

 • Digital delaktighet, utopi eller möjlighet med Linda Mannila från ÅA
 • Storytelling – strategisk marknadsföring med AnnSofi Backgren
 • Hur gör jag en bra ansökan? med Martin Enroth från Svenska Kulturfonden
 • Föreningsledarskap i förändring (med Malin Lindholm, tidigare scoutchef i FiSSc)
 • Programmet hittar du via länken ovan och det hittas inom kort på festival.fi

Deltagandet är gratis; anmäla sig ska man senast 8.2.

EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR:

 • Årets första scoutledarträff ordnas på Åland den 8.1. Sista anmälningsdag är 3.1.

FÖR KÅRCHEFEN

Waldemar von Frenckell -understöd 2022

År 2022 riktas understöden som söks från Waldemar von Frenckells stiftelse 2022 till kårprojekt med målet att stöda och utveckla verksamhet för spejarscouter, explorerscouter och/eller roverscouter. De här åldersgrupperna är centrala för kårens livskraft och framtidsutsikter. Det är viktigt att de här åldersgrupperna fungerar bra och att motarbeta bortfall bland 12-22-åriga scouter. Lämna in er ansökan senast den 28.2.2022.

Har du frågor om undersödet? Kontakta kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@abo.fi)

Svenska Kulturfonden – DL 31.1.2022

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.1.2022. Understöd kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidrag kan sökas och beviljas vartannat år.

Kårer som år 2021 lyft understöd via Svenska kulturfondens förbundspaket bör lämna in en redovisning för hur understödet användes senast 12.12.

TIPS OCH VERKTYG:

 • Checklista för kårlokalens tillgänglighet är ett nytt verktyg som hjälper er att fundera på den fysiska tillgänglighet i utrymmen som som används för scoutverksamhet, t.ex. kårlokalen. Tillgängliga utrymmen tjänar alla som använder dem, tillgänglighet gäller inte endast personer som använder hjälpmedel eller rör sig med barnvagn. Checklistan publiceras inom kort på vår sida med verktyg för mångfald.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Aktuella utbildningar

Utbildning är ett ypperligt sätt att ha roligt, lära sig nya saker och träffa andra scouter. Vi hoppas att du och de andra ledarna kan hitta någon utbildning som stöder era uppdrag men också något som helt enkelt är skoj, för det ska ju scouting vara! Kom med och möt andra likasinnade, bli inspirerad och lär dig något nytt!

 • Grundutbildning för scoutledare 11-13.2 och 1-3.4 i Västankvarn, Ingå. Anmälan senast 15.1   För dig som är eller kommer att fungera som scoutledare. Den här utbildningen är något som hör till alla scouters scoutstig!
 •  Introduktion till normkritiskt ledarskap 19-20.3 i Nyland (Helsingfors eller Borgå)  Anmälan senast 15.1 Det här är en utbildning som ger dig mycket att tänka på och bra verktyg och metoder för att granska och utveckla ditt eget ledarskap så att du kan leda mer normkritiskt. Nu ordnas den för första gången som en tvådagars kurs.

FS ordnar även bl.a. följande utbildningar som kan intressera dig!

 • Utbildningsinstruktörsutbildning (på finska) 25.3. – 15.5.2022. Del 1 25.-27.3.2022, onlinekväll 25.4.2022 och del 2 i samband med Kohtaus 13.-15.5.2022. Anmälan senast 6.3. Utbildningen ger omfattande kunskaper i att fungera som utbildningsinstruktör eller inneha andra centrala roller inom utbildningsfältet.  Du bör ha genomfört TG-utbildningen då du anmäler dig till utbildningsinstruktörsutbildningen
 • Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG):
  • TG 144 (på finska). Påskkurs 13.4. – 18.9.2022 (13.-18.4.  och 15.-18.9). Anmälan januari 2022, anmälan kommer att komma upp här.
  • TG 145 (på finska). Datum: 26.5. – 18.9.2022 (26.-29.5 och 1.-6.8). Anmälan januari 2022, anmälan kommer att komma upp här.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell alltså TG, är ämnad för dig som fungerar som vuxen inom scouterna och som önskar förkovra dig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utveckla dig själv som ledare samt föra vidare den finska scoutverksamheten. Innan du anmäler dig till utbildningen har du genomfört grundutbildningen för scoutledare och hunnit samla erfarenhet som scoutledare i kåren, FiSSc eller FS. Du har grundläggande kunskaper om utfärder och lägerliv och du har fyllt 22 år.

TIPS:

 • Uppdragen i Kuksa: Mångas uppdrag tar slut vid årsskiftet. Ni kommer väl ihåg att kolla uppdragens slutdatum och i god tid komma överens om fortsättningen och göra handslag. Uppdatera uppdragen i Kuksa vid behov. Observera att det inte går att ändra uppdragsperioden för sina egna uppdrag

FÖR PROGRAMCHEFEN

Från ord till handling – programsatsning

Ett stort tack för det här året till dig som är programchef! Tack vare dig har scoutupplevelser och och livsfärdigheter erbjudits till många barn och unga.

2022-2023 fokuserar programsatsningen på hållbarhet, och år 2022 kretsar satsningen kring FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

För varje mål finns ett aktivitetstips per åldersgrupp.

Aktivitetstipsen publiceras här på svenska under december och januari.

Programsatsningarna lyfter upp specifika teman ur scoutprogrammet och i samband med programsatsningarna uppdateras aktiviteter och/eller aktivitetstips för det valda temat. I och med programsatsningarna utvecklas, uppdateras och fördjupas scoutprogrammet kontinuerligt. Teman för tidigare programsatsningar har varit bland annat åskådningsfostran, ledarskap i åldersgrupperna och samhällsengagemang.

Kom ihåg att planera kårmedlemmarnas utbildning och deltagande i evenemang utanför kåren!

Under de senaste veckorna har både evenemangsinfomejlet inför 15.1 och Evenemangskatalogen med alla FiSSc:s kurser och evenemang skickats ut till kårerna. I dessa finns material och verktyg för att uppmuntra kårmedlemmarna att utbilda sig och att delta i kurser och evenemang utanför kåren.

Notera gärna att gruppledarutbildningen för explorerscouter 29-30.1 i Nyland har efteranmälningsDL 15.12!

De övriga kurserna och evenemangen under våren har sista anmälningsdag 15.1.

Material:

Händelser hittas ju också i händelsekalendern.

Kompassen – kom på kvällste och ta reda på mer

Kompassen är enkelt beskrivet ett digitalt aktivitetskort som gruppledarna kan använda för koll på vad gruppens scouter har gjort, och som scouterna kan använda för att följa med sin egen stig genom programmet.

Kompassen ersätter kuksa som stället där kårmedlemmarnas gjorda aktiviteter samlas och därifrån statistiken kan tas ut.

Den 11.1 ordnas FiSSc:s kvällste med temat kompassen kl. 20. Vi går igenom hur kompassen tas ibruk och vad man kan göra med den efter det, samt de funktioner som ännu är på kommande.

Kompassen hittar du på kompassi.partio.fi

Nya scoutprogrammet.fi

Fräschare, snyggare layout och framförallt lättare att hitta bland sidorna. Nya scoutprogrammet.fi är lanserat. På sidan hittar du, precis som tidigare, alla åldersgruppers program med aktiviteter och tips, aktuellt programmaterial och materialpaket som stöd för verksamheten och mycket mer.

www.scoutprogrammet.fi – bra inspirationskälla för alla åldersgruppsledare!