Chefspost 7/2021

Chefsposten 7/2021 skickades per e-post den 10.11 till chefstrion och vice kårchefer.

INNEHÅLL

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Med sikte på mångsidig och hållbar scouting
 • FiSSc:s höstemöte och nya förbundsstyrelse
 • Nytt förbundsmärke till salu
 • Anmälningen till Finnjamboreen Kajo öppnar snart
 • Aktuellt: Adventskalenderförsäljningen, Frenckell-understöd för 2022 och Svenska Kulturfondens understöd för scoutkårer 2022
 • Evenemang: Årets första scoutledarträff den 8.1 på Åland

FÖR KÅRCHEFEN

 • Kuksa to dos före årsskiftet
 • Tips: föreningsverktyg från Talko Österbotten

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Hur trivs era ledare i kåren?
 • Lediga förbundsuppdrag – nästa steg på scoutstigen?

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Vad gör en lots inom scoutingen?
 • Nu kan du logga in i seppo.io med ditt scoutID
 • Tips och verktyg: Trappan – sju steg för att ingripa vid osakligt beteende

FÖR CHEFSTRION

Med sikte på mångsidig och hållbar scouting

Ett nytt år nalkas – vilka drömmar och planer väcker det hos dig och er i kåren?

Till våra gemensamma mål inom scoutingen hör bland annat en hållbar grund för verksamheten, att vi scouter bidrar till att motarbeta klimatförändringen och att även personer med invandrarbakgrund – barn, unga och vuxna – hittar till scoutingen.

Det är önskvärt att scouterna avspeglar vår omvärld och att mångfalden bland kårens medlemmar står i proportion till det omkringliggande samhället. För att öpna upp och locka med personer i olika livssituationer och med olika bakgrund behövs det ofta lite extra ansträngningar, så att även de som inte självmant hittar till kåren blir nådda. Vi uppmuntrar er till exempel att göra tydlig och lockande marknadsföring med bilder och lätt språk, att samarbeta med andra organisationer, ordna öppna kvällsbäl och aktivt kommunicera med föräldrar för att att berätta om scouting och er kår – vad det är och hur det fungerar.

För att göra kårens verksamhet mer hållbar och miljövänlig räcker det att börja med små steg och förändringar. Hållbar scoutkår-certifikat är ett ypperligt verktyg för att känna igen och visa på vilka olika sätt kåren redan nu agerar för att främja hållbarhet och vad som kunde utvecklas ännu lite mer. Med hjälp av verktyget kan kårerna välja ut vilka delområden de vill satsa på och sedan ansöka om certifikatet då tillräckligt många kriterier uppfylls. För varje kår som tar Hållbar scoutkår-certifikatet under 2021 bidrar Ilmatar med 100€ i klimatkompensationer.

FiSSc:s höstmöte och nya förbundsstyrelse

FiSSc:s höstmöte ägde rum den 31.10 på Urhattu lägergård i Nokia.

Många intressanta och viktiga ärenden diskuterades och beslöts, bl.a. godkändes FiSSc:s budget och verksamhetsplan för 2022 och en ny förbundsstyrelse valdes.

FiSSc:s händelsekalender för 2022 hittar du under strategi och verksamhet på våra webbsidor.

Nytt förbundsmärke till salu

 

Visst har du noterat att FiSSc har ett nytt förbundsmärke? Märket kostar 0,30€/st och kan köpas av kansliet mot faktura till kåren. Hör av dig till frida.lundberg@scout.fi om din kår vill köpa det nya märket. Observera att minimiantalet är 20 st/beställning.

 

Anmälningen till Finnjamboreen Kajo öppnar snart!

 • Visst vet väl alla medlemmar i din kår att anmälningen till Kajo är öppen 1.12.2021-2.2.2022! Läs mer.
 • Lägerkårens ledningsuppdrag ska vara anmälda i Kuksa senast 31.12.2021

Aktuellt

 • Adventskalenderförsäljningen är i full gång – härligt! Ni kommer väl ihåg att informera allmänheten om var och när ni säljer kalendrar, så att kunderna hittar er. Via Kuksa kan ni också fylla i era försäljningsplatser så att de syns på adventskalenderwebbsidan.
 • Notera att nästa års Waldemar von Frenckell-understöd riktas till kårprojekt med målsättning att stärka och utveckla verksamhet för spejarscouter, explorerscouter och/eller roverscouter. Ansökningsdeadline 28.2.2022. Mer info och exempel på möjliga projekt kommer i slutet av november.
 • Svenska Kulturfondens understöd för scoutkårer kan ansökas under perioden 1-31.1.2022. Mer info om understödet och ansökningskriterierna för 2022 publiceras inom kort.

Evenemang

 • Årets första scoutledarträff ordnas den 8.1 2022 på Åland.

FÖR KÅRCHEFEN

Kuksa to do’s före årsskiftet

Kuvassa Kuksa
Bild: Susanna Mikander

Det är igen dags för kåren att se över kårens medlemmar i Kuksa! Utgående från medlemsantalet i Kuksa vid slutet av året faktureras kårens medlemmar för RAT1 och röstlängder för vårmötet räknas. Ta en titt på checklistan här!

Annat som är bra att tänka på inför det nya året är starten i januari: Finns det plats i någon av grupperna som kunde fyllas och hur gör ni det i så fall? Kunde kåren grunda en helt ny grupp? Hur vill ni insipirera ledarna och ge dem en bra början på året?

Just nu är det full rulle med adventskalenderförsäljningen. Många har siktet inställt på höstens avslutning och julen hägrar, Det kan ändå vara bra att redan nu också tänka på marknadsföring och synlighet inför januari. Det är en god idé att redan nu berätta om er kår för dem som söker en ny hobby till nästa år.

Tips och verktyg

 • Vill du ha tips, inspiration och stöd för föreningsarbetet? Talko Österbotten är ett projekt som fokuserar på organisationsstruktur, föreningsmedlemskap och kommunikation och har utvecklat konkreta verktyg och material för att stöda och utveckla föreningar. Verktygen är fritt tillgängliga på projektets hemsida. Materialet är indelat i fyra delar: Struktur och ansvarsfördelning, Medlemmar, Strategiarbete och Kommunikation. Ta en titt och plocka ut det du kan ha nytta av.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Hur trivs era ledare i kåren?

Med hjälp av resultaten från Bästa stället att göra frivillig arbete-enkäten kan er kår få reda på hur era ledare trivs i sina uppdrag. Utan de frivilliga skulle scoutingen och kårverksamheten inte existera. Det är därför mycket viktigt att vi satsar på de frivilligas välmående och ork. På scout.fi/bastastallet hittar ni enkätens alla frågor med tips och idéer på hur ni kan jobba vidare med något område som fått ett lågt medeltal. Varför inte ta en middag med hela kårens ledargäng och diskutera resultaten från enkäten? Resultaten kan fungera som en god grund för diskussion, men det viktiga är inte att analysera resultaten i detalj. Det viktiga är att ni diskuterar sådant som kunde förbättras inom kåren så att alla ledare känner att deras uppdrag är meningsfullt och att de trivs.

Enkäten Bästa stället att göra frivilligarbete skickas ut per e-post varje vår till alla myndiga scouter. Resultaten från enkäten har skickats per e-post till kårens chefstrio den 8.11. Kåren får ta del av det egna anonyma resultatet om ni har 5 eller flera som svarat på enkäten från er kår. Om kåren har färre än 5 som svarat får ni ett medeltal bland alla svaranden och FiSSc:s medeltal.

Lediga förbundsuppdrag – nästa steg på scoutstigen?

I november pågår rekryteringen av förtroendevalda i FiSSc inför 2022. Det finns många olika intressanta uppdrag att ansöka om. Att ta ett uppdrag som förtroendevald i förbundet är ett bra sätt för speciellt unga ledare att fortsätta sin scoutstig. Det behöver inte innebära ett bortfall från ett uppdrag i kåren, utan kan fungera som ett bra komplement till kårverksamheten. Om ni har ledare som inte har ett uppdrag i kåren, kunde ni uppmuntra personerna att i stället engagera sig i FiSSc. Det är i alla kårers intresse att ha ledare som engagerar sig på förbundsnivå.  Sista ansökningsdagen till uppdragen som förtroendevald är 28.11. Alla uppdrag listas och söks om i Uppdragsbörsen.


FÖR PROGRAMCHEFEN

Vad gör en lots inom scoutingen?

Spejarscouter, explorerscouter och roverscouter stöds inom scoutingen av en lots. Lotsen är över 22 år gammal och känner scouterna i kåren. Enligt uppdragsbeskrivningen ansvarar lotsen för att både den enskilda scoutens och gruppens verksamhet strävar mot åldersgruppens mål för fostran. Men vad gör lotsen i praktiken?

Bra lotsar och bra sätt att lotsa på finns det lika många av som det finns lotsar och scouter att lotsa. Lotsens viktigaste egenskap är förmågan att bemöta de unga enligt de ungas behov. Spejarscoutlotsens, explorerscoutlotsens och roverscoutlotsens uppdragskort innehåller andra centrala delar av uppdraget. Uppdragskorten kan vara bra att dra fram till exempel vid handslags- och mellanhandslagsdiskussionerna.

Nu kan du logga in i seppo.io med ditt scoutID

Seppo.io är en plattform där man kan bygga upp lärande spel; sedan i våras har scouter kunnat använda den för att t.ex. göra annorlunda spårningar eller patrullrådd, bygga upp ett möte, eller göra ett kul pausprogram.

Tidigare har man behövt ansöka om koder till plattformen och koderna har delats ut en gång i månaden, men från och med nu fungerar seppo-inloggningen med scoutID; det betyder att alla 15 år fyllda scouter kan logga in på adressen seppo.partio.fi och börja bygga upp spel. (Inloggning behöver man för att skapa och administrera spel. De som ska spela spelet behöver inte kunna logga in, så ni kan alltså gärna skapa spel för alla åldersgrupper, föräldrar, kompisar etc.)

Viktiga länkar:

 • mer info om hur och varför man kan använda seppo.io
 • play.seppo.io kan du testa ett spel som beskriver hur man kan använda seppo.io i verksamheten. skriv in adressen i webbläsaren på din telefon och i fönstret som ploppar upp där det bes om en kod knapprar du in 962582. Sen är det bara att testa.
 • och i seppo kan du alltså logga in på adressen seppo.partio.fi